1 STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

PROVET I HÄLSOKUNSKAP 16.3.2016

Högst 6 uppgifter får besvaras. Uppgifterna bedöms efter skalan 0–6 poäng, förutom jokeruppgifterna som är mer krävande än de andra uppgifterna och som är markerade med ett +. De bedöms efter skalan 0–9 poäng. I uppgifter med flera moment, till exempel a-, b- och c-moment, kan maximiantalet poäng för enskilda undermoment meddelas för sig.

1. Presentera de viktigaste metoderna vi som individer kan använda för att förebygga smittsamma sjukdomar.

2. Nedan beskrivs livssituationen för en 14-årig pojke. Beskriv pojkens problem och bedöm föroch nackdelarna med de vägar att söka hjälp som presenteras i texten. Peter är en 14-årig pojke som klarar sig bra i skolan och motionerar regelbundet. Han läser mycket träningsmagasin och beundrar de muskulösa manliga kropparna i dem. Med sin egen kropp är Peter missnöjd. Enligt honom själv är han för fet, axlarna och armarna är späda och han är inte ens tillräckligt lång. Han tycker att pojkar med kroppar som idrottsmän är mycket populärare än andra och har mycket vänner. Peter surfar på internet och hittar ett öppet diskussionsforum för unga som han går med i. Till en början följer Peter med diskussionen bara genom att läsa om andras anonyma erfarenheter men småningom vågar han också skriva om sig själv. Andra har liknande känslor och man diskuterar och delar med sig av tips om näringstillskott och lämpliga gymprogram. Peter får även kallelse till ålderskontroll hos skolhälsovårdaren. I samband med den berättar han om sin oro för sin längd och vikt. Hälsovårdaren mäter och väger Peter och diskuterar tillväxt och utveckling hos pojkar med honom. Längd- och viktkurvorna är normala, men hållningen borde korrigeras. Peter får en tid till en fysioterapeut som kan leda honom vidare till lämplig motion. Han får tid en månad senare. Hälsovårdaren ber också att Peter ska komma på nytt och diskutera situationen efter fysioterapibesöket.

3. a) Många olika faktorer påverkar vår hälsa. Gruppera dessa faktorer i större helheter. b) Ge en komprimerad beskrivning av de allmänna principer och sätt genom vilka de faktorer du nämnt kan påverka vår hälsa.

4. Din vän röker men överväger att sluta. Vilka medicinska motiveringar skulle du kunna använda för att försöka övertyga henne eller honom om nyttan av att sluta?

2

5. Vilket fenomen beskriver materialet nedan? Förklara hur fenomenet uppstår. Ingenting hindrade mig längre från att skaffa mig precis allt jag ville ha. Ingen såg vad jag gjorde.

Ingenting överträffade de kvällar jag kom hem via affären och i lugn och ro kunde umgås med min bästa vän.

Och ingenting var värre än att vakna nästa morgon och må illa, och ändå vilja ha mer. JAG BARA MÅSTE HÄMTA NÅGOT SMÅTT INNAN JAG GÅR TILL SKOLAN.

Källa: Hanna Koljonen 2012. (Svensk översättning: SEN)

Du, du, vad ska jag kalla dig? Vardagens förstörare, godhetens eliminerare. Uppmuntrare till undanflykter. Du maktgalna. Du förfärligt klara, färgade, blandade. Ett leder till ett annat, det går inte att sluta. Du förstör allt, fördärvar allt. Du är vishetens dryck. Dricks du, dricks du bara av de visa? Jag skriker nej, nej, nej. (Svensk översättning: SEN) . Hämtat 18.3.2015.

6. Din uppgift är att undersöka förekomsten av allergiska sjukdomar hos barn uppvuxna i lantbruksmiljö jämfört med barn uppvuxna i andra miljöer. Granska och motivera med vilket epidemiologiskt forskningsupplägg undersökningen kan genomföras tillförlitligt.

3

7. a) Hur sker fenomenet superkompensation, d.v.s. överkompensation, i den situation som be- skrivs i texten nedan? Analysera situationen med hjälp av bilderna 1–4. b) Förklara och motivera hur man kan främja kroppens återhämtning efter fysisk belastning.

Ett utdrag ur en motionärs blogg:

Sjätte träningsdagen i rad med dubbeltimmar. Det är som om kroppen skulle brinna. Mjölksyran bränner i låren, vaderna, axlarna, händerna … till och med i magen. Benen skakar och det svider i händerna. Sedan jag blev kund på gymmet för ett år sedan har jag inte haft många lediga dagar. Jag älskar gruppmotion. Ju tuffare timme desto mer givande ... efter träningen en känsla av att man gett sitt allt! Det är värt all svett och möda. Kickboxning är inget småtassande, crosstraining anstränger en till det yttersta och inomhuscykling får pulsen att stiga ordentligt. I morgon bitti till gymmet igen och på kvällen till den nya högintensiva intervallträningen. Reklamen lovar intervallträning på högsta effekt. Med det försvinner smärtan lika snabbt som den kom! Prestationsförmåga

Tid

Bild 1

Prestationsförmåga

Tid

Bild 2

Prestationsförmåga

Tid

Bild 3

Prestationsförmåga

Tid

Bild 4Träning

(Svensk översättning: SEN) Källa: Zatsiorsky V. M. & Kraemer W. J. 2006. Science and practice of strength training. Second edition. Human Kinetics.

4

8. På Helsingin Sanomats sidor pågick en diskussion om att tillåta eutanasi i Finland. Analysera vilka etiska synpunkter som framkommer i texterna om eutanasi nedan. Efter gymnasiet jobbade jag en sommar på en geriatrisk avdelning. Mitt jobb var att byta blöja och klä på sjuka åldringar som ingen någonsin besökte. De bara dumpades där i väntan på döden, i åratal till och med. Efter den här erfarenheten har jag tänkt på två saker: för det första att det borde ingå i varje finländares medborgerliga plikt att ta hand om äldre. Alla skulle se hur och var man dör i dag. För det andra har jag också tänkt att jag ska reservera en dos gift som jag kan ta livet av mig med, om det ser ut som att mitt öde är att bli en grönsak på en avdelning. Problemet är bara att jag kanske är så dement att jag inte skulle minnas att ta giftet. Om detta hände, skulle jag behöva en medhjälpare som ger giftet. Varför skulle jag inte få välja hur jag vill dö om jag en gång får välja hur jag lever? (Svensk översättning: SEN) Källa: Helsingin Sanomat 25.5.2012. (förkortad)

Döden, om något, är alltid en isolerad händelse. Det är alltså svårt att säga något allmängiltigt om ett aktivt främjande av den. Var och en av oss kan föreställa sig det ideala eutanasifallet: efter moget övervägande beslutar sig en människa, omgiven och stödd av sina närmaste, att befria sig från oändliga plågor. Men i verkligheten går livet inte alltid till på det sättet. Det finns också kärlekslöshet, likgiltighet, maktbruk, påtryckning. Jag vågar inte ta ställning i frågan. (Svensk översättning: SEN) Källa: Helsingin Sanomat 25.5.2012.

Diskussionen om eutanasi har nått den träskalliga populismens nivå. Alla förstår inte ens vad frågan gäller och vad det skulle innebära i praktiken att tillåta eutanasi. I stället för eutanasi måste det ges möjlighet till smärtlindring och en kvalitativ vård i livets slutskede på alla de sjukhus där man vårdar dödssjuka. (Svensk översättning: SEN) Källa: Helsingin Sanomat 25.5.2012. (förkortad)

Du har blivit inbjuden som talare på ett seminarium med temat funktionsförmåga. Din uppgift +9. på seminariet är att berätta om centrala faktorer som hör ihop med forskningen om funktionsförmåga. Arrangören har bett dig tala om följande teman: 1) Vad borde man forska i för att få information om funktionsförmåga? 2) Varför forskar man i funktionsförmåga?

Skriv ett föredrag.

Granska med hurdana kriterier man kan bedöma vad som är hälsosam mat och hur hållbar +10. utveckling förverkligas i val förknippade med kosten.

03/2016 provet.pdf

Peter är en 14-Ã¥rig pojke som klarar sig bra i skolan och motionerar regelbundet. Han läser. mycket träningsmagasin och beundrar de muskulösa manliga ...

605KB Sizes 5 Downloads 147 Views

Recommend Documents

Euromonitor_Digest-032016.pdf
which do not come stamped with a list of ingredients or additives. ... behind differences in consumer attitudes, however, then Brazil ... So while companies.

Summit Point 101 rev 032016.pdf
Page 1 of 2. Revised 03/05/2016 (original Oct 2011) Summit Point MARRS 101. Summit Point MARRS 101. Where to find things. Washington DC Region (www.wdcr-scca.org) – Region Directory for contacts. Links to event. registration are on the Events Calen