ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ 127 129 131 133 135 137 139 182 183 186 101 103 105 107 118 122 120 138 102 113 115 109 111 175 189 106 112 114 110 116 177 104 145 108 121 117 119 169 146 362 168 163 174 187 159 342 355 179 351 357 373 123 124 125 411 181 126 149 348 165 167 343 148 153 147 176 192 188 171 151 170 172 385 403 405 402 401 404 178 132 164 128 130 141 142 143 140 334 154 134 160 162 166 158 156 341 136 407 408 406 409 173 354 367 368 384 413 414 415 416 417 418 599 601 661 643 690 692 694 696 730 748 741 602 755 756 248 250 218 329

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ

ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ

ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΜΟΡΙΑ

Γ.Β.Π.

Α.Μ.Α.Β.

ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Σ.Π.

Β.Π.(1)

ΜΟΡΙΑ

Γ.Β.Π.

Α.Μ.Α.Β.

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 18.284 15,37 30,8 13.705 11,48 19,1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 19.642 16,83 30,0 15.967 13,98 26,5 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 0 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 1 20.130 16,93 32,2 20.130 16,93 32,2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 1 11.074 7,83 14,6 11.074 7,83 14,6 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 0 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 0 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 0 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 0 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝΔΗΜ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 18.817 18,79 38,3 4.287 5,08 2,5 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 15.930 16,27 29,2 9.757 10,15 16,1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 2 7.236 7,00 16,6 6.692 7,03 10,8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 17.864 17,67 36,8 11.743 12,08 21,9 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 0 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 10 17.680 17,51 37,2 16.112 16,20 33,2 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 12 5 16.996 17,28 32,8 5.409 5,57 10,1 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 16.087 16,48 29,9 9.943 10,42 17,3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 1 10.570 10,77 19,6 10.570 10,77 19,6 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 2 14.389 14,48 28,5 2.960 3,17 5,2 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 2 13.318 13,17 28,0 7.455 7,85 12,5 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 2 13.825 13,52 31,5 7.237 7,41 12,7 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 12 12 19.515 19,50 39,3 15.622 15,64 32,0 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 7 15.550 15,64 30,8 6.608 6,61 13,2 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 3 17.089 16,85 35,7 10.822 11,33 17,4 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 1 18.475 18,64 36,5 18.475 18,64 36,5 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 1 14.001 14,37 25,5 14.001 14,37 25,5 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 16.019 16,00 32,7 13.960 13,77 30,4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 6 16.277 16,48 32,7 7.309 7,85 11,1 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 17.864 17,73 37,4 15.590 15,72 31,4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 15.949 16,07 32,1 12.088 12,39 23,8 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 12.800 13,07 22,6 10.690 11,05 21,8 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΝ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 4 13.324 13,44 28,0 6.505 6,83 11,1 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 1 8.880 9,82 10,0 8.880 9,82 10,0 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 1 12.765 12,87 24,9 12.765 12,87 24,9 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 16 16 19.102 19,17 38,2 17.875 18,03 34,9 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 17 17 19.431 19,38 39,3 18.180 18,22 36,4 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 15 15 18.694 18,55 38,6 18.111 18,27 35,1 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 9.904 10,43 16,2 5.195 5,27 10,3 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 14.254 14,50 27,8 13.316 13,98 21,2 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 12.253 12,15 25,3 9.093 9,68 14,3 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 15.928 16,22 31,2 12.498 12,52 23,8 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 17.136 17,68 29,2 15.324 16,19 23,6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 17.261 17,34 33,5 12.836 13,67 17,2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 13.152 13,07 29,0 4.644 4,98 7,2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 16.804 17,01 32,8 15.895 16,17 30,1 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 10.571 11,50 14,1 6.009 6,35 10,7 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 2 14.014 13,28 22,8 13.609 12,96 25,5 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 3 14.811 14,17 23,5 9.355 8,12 13,9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 2 14.562 14,46 31,8 14.526 14,68 29,8 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 17.094 16,93 36,4 15.388 15,70 29,0 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 6 14.695 15,27 25,9 6.354 7,15 7,6 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 18.029 18,06 36,5 16.121 16,11 33,5 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 10 19.144 18,93 40,0 16.708 16,60 34,4 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 18.355 18,26 37,5 15.156 14,89 33,4 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 17.339 17,23 36,3 8.259 8,20 17,5 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 1 5.423 5,58 10,1 5.423 5,58 10,1 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 18.792 18,74 38,0 16.599 16,61 33,5 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 3 15.170 15,53 28,6 10.484 10,58 19,6 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 3 15.892 15,65 34,8 9.032 9,23 17,2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 16.499 16,73 31,3 15.648 15,77 31,4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 1 9.789 9,62 23,3 9.789 9,62 23,3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 8 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 7.790 ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 8,33 13,6 7.790 8,33 13,6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 2 16.457 15,82 28,3 9.593 9,15 14,3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 2 15.687 14,75 26,7 11.353 10,53 16,1 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 4 18.055 16,85 33,3 11.366 10,43 18,0 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 18.153 17,70 39,9 16.286 16,47 32,6 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 15.526 15,61 32,0 13.226 13,15 26,4 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 16.192 16,13 34,2 12.218 12,68 23,8 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 18.996 19,07 37,4 17.604 17,52 36,0 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 17.517 17,40 36,3 17.052 17,23 34,0 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 17.844 18,00 35,4 17.430 17,33 36,2 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 18.294 18,27 37,2 17.583 17,40 36,9 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 1 15.896 13,92 25,2 15.896 13,92 25,2 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 18.447 15,98 27,1 13.204 12,78 16,6 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 12.881 12,20 20,1 6.952 6,47 6,6 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 16.895 15,15 22,5 11.631 10,99 11,7 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 17.690 16,17 23,0 15.579 14,87 28,9 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 13 13 15.127 14,80 19,7 7.296 6,55 9,6 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 16.811 16,85 33,7 14.351 15,06 22,7 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 18.040 18,53 33,0 14.069 15,13 18,9 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 16.922 17,00 33,4 15.479 15,94 27,3 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 19.020 19,10 38,0 17.009 16,96 35,1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 10 16.363 16,21 34,1 13.760 14,47 21,0 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 15.426 16,03 26,2 15.114 15,57 25,2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 17.470 17,33 36,6 14.568 14,94 28,2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 17.428 16,97 38,4 12.306 13,79 12,8 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 18.704 18,71 37,6 15.216 15,32 31,4 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 13.438 14,73 18,4 11.598 12,52 16,6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 16.940 17,38 31,2 16.189 16,30 31,7 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 16.188 16,23 33,0 14.095 14,17 28,1 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 15.687 15,80 29,9 8.973 9,35 16,1 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 11 11 17.464 17,32 36,2 10.576 11,03 16,2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 14.490 15,00 25,8 11.846 12,49 19,8 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 15.678 15,89 30,8 8.976 9,47 15,2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 11 11 17.520 18,07 31,6 9.159 9,15 17,1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 14.184 15,16 20,8 8.103 8,67 11,1 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΝ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 15.145 15,22 31,7 11.632 12,65 15,6 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 0 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 1 17.539 15,63 25,3 17.539 15,63 25,3 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 0 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 17.953 18,20 33,9 13.315 14,41 15,5 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 16.016 16,70 26,2 4.441 4,60 7,7 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 13.182 12,90 28,8 9.029 10,42 7,5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 3 12.858 13,43 21,8 3.306 3,52 5,8 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΣΚΤ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 17.342 17,23 36,0 14.254 14,53 28,4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 2 1 6.701 7,02 10,7 6.701 7,02 10,7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 2 1 11.331 11,28 24,9 11.331 11,28 24,9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕΑ ΙΩΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 2 0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 2 1 7.494 7,62 15,6 7.494 7,62 15,6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 2 0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 1 4.407 4,53 8,7 4.407 4,53 8,7 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 13.343 13,83 23,3 9.273 9,93 13,5 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 2 10.998 11,55 17,4 5.939 6,50 8,5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 16.163 16,19 33,1 15.141 15,35 29,9 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 14.946 14,88 31,8 10.256 10,58 19,0 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 14.784 15,57 23,4 12.690 12,82 25,6 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 12.781 13,13 23,7 6.608 7,68 4,4 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 13.466 13,82 25,0 11.305 12,10 17,9 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 11.876 12,82 15,0 7.448 8,45 7,6 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΙΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒΤ.Ε. ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 0 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑ 2012 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 4 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 1 ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6.474 ΚΑΙ ΤΗΝ 6,75 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 10,8 6.474 6,75 10,8 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ (ΑΜΦΙΣΣΑ)ΓΕΝ. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΣΕΙΡΑ 2012 ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. 4 ΜΟΝΑΔΩΝ 1& ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ7.227 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 7,92 9,3 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 7.227ΜΟΝΑΔΩΝ) 7,92 9,3 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ (ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 6 ΜΟΝΑΔΩΝ 1 ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 9.111 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 9,90 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 11,7 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ9.111 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 9,90 ΜΟΝΑΔΩΝ 11,7) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 0 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 1 15.745 16,18 28,7 15.745 16,18 28,7 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 4 11.727 12,77 15,5 2.784 3,00 3,6 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 16.161 16,43 30,5 15.474 16,08 26,4

Σ.Π.

Β.Π.(1)

249 247 251 252 245 243 259 257 261 253 255 269 267 270 263 265 287 283 285 310 356 281 282 277 279 246 272 200 288 323 324 325 328 327 273 275 274 360 276 262 333 340 338 339 366 99 330 98 412 369 344 371 216 335 801 801 806 821 862 862 863 863 864 864 817 817 818 818 318 698 550 551 557 757 758 759 760 761 762 555 546 301 299 302 304 300 295 297 303 305 306 190 307 308 294 372 290 293 289 291 280 284 831 851 637 639 633 719 628 747 619 621 623 625 629 635 627 617 615 659 616 667 620 618 655 657 662 653 645 654 647 652 651 649 744

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 13 7 15.320 15,68 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 14 13 17.333 17,73 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 6 17.824 18,24 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 3 8.913 9,25 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 18.657 18,62 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 12 12 18.022 18,08 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 1 12.766 14,06 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 4 13.646 14,93 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 1 13.304 14,43 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 18.591 18,77 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 15.886 16,61 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 6 14.936 15,67 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 14.942 15,69 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 0 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 16.683 16,98 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 16.701 17,24 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 14.515 15,33 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 16.144 16,53 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 13.673 14,89 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 7 15.275 15,67 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 18.729 18,68 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 17.255 17,03 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 16.620 16,08 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 17.915 17,50 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 17.919 17,82 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 15.571 16,02 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 2 11.599 12,86 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 4 12.849 13,83 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 12.647 13,83 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 18.495 18,55 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 14.514 15,17 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 14.771 15,32 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 16.376 17,00 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 17.024 17,57 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 10 16.841 17,27 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 12.434 13,53 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 15.937 16,32 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 10.532 11,63 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 15.555 16,43 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 16.593 16,94 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 18.614 18,77 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 15.150 15,85 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 16.095 16,58 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 17.307 17,55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 13.014 13,50 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 10 18.400 18,59 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 18.612 18,63 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 7 13.754 14,41 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 16.749 16,73 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 5 13.778 14,56 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝ(ΣΑΜΟΣ) ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 4 14.765 15,35 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 15.060 15,80 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 13.676 14,44 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ2.2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) 9 9 16.487 16,42 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ ΣΣΕ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 16.616 16,87 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ ΣΣΕ 10% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΑΠΟΦ. 2012 2 2 15.078 15,72 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΣΕ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 1 1 17.864 17,40 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΙ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 1 1 17.291 17,60 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ ΣΜΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 2 2 13.130 13,87 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ ΣΜΥ 10% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΑΠΟΦ. 2012 1 1 12.521 13,50 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΜΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 1 1 14.171 14,98 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΜΥ 10% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΑΠΟΦ. 2012 1 1 13.229 14,00 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΜΥΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 2 2 14.200 14,93 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΜΥΝ 10% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΑΠΟΦ. 2012 1 1 12.488 13,22 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 7 16.818 16,78 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ 10% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% ΑΠΟΦ. 2012 1 0 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 3 10.202 11,17 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ 10% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% ΑΠΟΦ. 2012 1 0 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 17.720 17,20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε. ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 1 3.963 4,30 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤΕΙ (ΔΡΑΜΑ) ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 2 5.282 6,08 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2. 10% ΖΩΙΚΗΣ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) 6 1 3.112 3,23 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 2. ΖΩΙΚΗΣ 10% ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. 3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣΣΕΙΡΑ 2012 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ5 ΤΟΠΙΟΥ) 3 7.735 8,54 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2.10% ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕΙΡΑ 2012 ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 6 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 10.682 ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 11,32 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 10%2.ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) 6 6 13.446 14,57 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 10% 2.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2012 ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) 5 1 6.816 7,05 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦYTΙΚΗΣ ΤΕΙΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝ.3.ΣΕΙΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 6 ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 3 7.544 8,56 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ2.10% ΖΩΙΚΗΣ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝ. 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 6 ΕΛΕΓΧΟΥ 0 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 9.421 10,66 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 3 4.348 4,85 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 18.526 18,44 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 18.802 18,65 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 19.210 19,07 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 18.386 18,13 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 18.565 18,47 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 19.411 19,42 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 19.505 19,43 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 18.373 18,08 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 18.376 18,12 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 16.428 15,98 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 14.777 14,48 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 17.967 17,68 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 17.799 17,38 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 18.189 17,85 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 4 11.102 11,20 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 16.630 16,37 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 18.013 17,97 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 18.276 18,22 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 18.543 18,49 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 16.099 15,82 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 17.233 17,65 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 1 1 17.696 19,05 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΣΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 1 1 17.911 19,22 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 15.554 16,77 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 13.527 14,58 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣΤΕΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 11.394 11,07 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 14.111 14,95 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 10.031 10,35 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 13.358 14,45 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 17.131 16,55 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 14.641 14,50 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 13.244 14,13 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 8.647 9,47 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 9.793 10,80 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 12.957 12,47 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 14.068 14,77 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 16.280 17,53 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 17.824 17,72 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 13.756 14,30 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 16.438 15,80 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΤΕΙΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 9.802 10,32 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 10.547 11,05 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 18.134 17,82 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 12.093 12,05 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 2 2 13.897 13,28 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 12.982 14,25 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 11.816 11,67 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 1 12.732 13,07 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 16.004 15,67 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 3 10.791 11,68 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 3 9.925 9,33 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 4 10.381 10,72

26,2 31,7 32,8 12,7 37,7 36,0 14,4 16,6 18,2 35,3 27,0 25,2 21,8

11.469 9.623 5.811 5.609 16.055 15.151 12.766 10.758 13.304 15.102 10.699 5.558 10.509

12,61 10,51 6,25 6,38 16,12 15,42 14,06 10,90 14,43 15,43 10,80 6,00 11,52

13,3 12,3 9,1 5,5 30,9 27,1 14,4 21,4 18,2 27,4 21,7 8,0 13,5

32,7 29,3 21,7 28,0 18,3 27,9 38,3 35,5 37,2 39,3 36,9 27,7 13,5 19,5 17,3 37,3 22,4 24,1 28,0 30,4 30,7 15,8 29,5 13,0 24,5 30,5 36,4 24,4 28,7 32,7 21,0 36,0 36,0 21,6 32,9 19,2 25,9 24,2 20,4 32,7 30,0 25,8 39,2 33,1 18,6 16,7 20,1 21,1 21,6 18,4 34,6

15.574 14.031 6.494 13.693 12.582 5.863 16.102 16.092 14.994 17.591 17.137 14.644 10.122 4.619 5.629 13.738 11.380 13.425 15.311 13.261 13.175 9.975 10.761 4.940 6.264 15.110 15.991 8.967 15.569 15.503 6.948 7.722 16.944 4.099 15.798 5.177 6.278 8.391 6.804 14.929 16.030 15.024 17.864 17.291 13.110 12.521 14.171 13.229 13.229 12.488 6.627

16,17 14,87 7,58 14,62 13,67 6,60 16,27 17,20 14,75 17,32 16,93 15,41 10,73 4,95 6,04 14,91 12,80 14,56 16,10 14,00 14,57 11,43 11,82 5,38 7,04 15,45 16,78 9,81 16,05 15,70 7,83 8,80 17,74 4,40 16,74 5,58 6,93 9,20 7,41 15,42 17,50 15,56 17,40 17,60 13,91 13,50 14,98 14,00 14,07 13,22 7,31

25,6 21,5 4,6 19,7 15,2 6,1 31,4 33,8 31,4 37,5 36,5 24,6 15,2 7,1 8,9 16,6 11,4 18,1 24,7 20,7 15,1 8,1 12,9 7,2 6,8 26,0 26,3 11,7 27,5 29,1 7,2 7,0 28,6 6,3 24,6 7,7 7,4 9,5 8,4 24,7 30,5 24,2 39,2 33,1 20,0 16,7 20,1 21,1 19,1 18,4 7,7

12,6

9.450

11,18

5,0

39,6 5,5 4,6

16.063 3.963 3.572

15,50 4,30 4,08

35,7 5,5 3,2

6,0 9,3 15,0 17,6 16,8 7,2

3.112 3.204 9.230 5.045 6.816 4.167

3,23 3,82 9,93 5,40 7,05 4,40

6,0 1,6 11,0 7,1 16,8 7,1

15,2 4,8 37,8 39,0 39,6 39,0 38,1 38,9 39,7 39,3 38,8 35,6 31,3 38,5 39,1 39,3 19,8 35,4 36,7 37,6 37,3 33,5 31,7 36,9 38,5 32,7 25,2 24,6 31,4 24,9 29,2 38,7 29,9 29,0 17,4 20,7 29,3 32,8 34,4 36,0 33,9 37,8 24,4 27,3 38,6 24,5 32,1 26,8

4.180 3.384 18.392 18.432 18.363 18.325 18.415 18.956 18.816 18.288 18.282 14.835 6.222 17.860 17.685 17.052 5.634 15.452 17.897 18.002 18.083 11.945 11.300 17.696 17.911 12.769 9.205 10.448 12.589 5.998 10.729 14.855 13.367 9.380 4.621 8.747 11.581 13.202 15.260 15.960 12.552 13.369 8.423 5.794 7.372 11.604 10.679 9.867

4,50 3,74 18,43 18,20 18,28 18,02 18,37 19,03 18,62 18,05 17,98 14,40 6,68 17,55 17,37 16,62 5,42 14,68 17,82 17,80 17,77 11,87 11,02 19,05 19,22 14,05 9,83 10,42 13,55 6,30 10,53 15,87 14,15 10,22 4,37 9,12 12,27 13,87 15,00 16,88 12,43 14,07 9,37 6,15 7,67 11,27 11,02 10,45

5,8 4,4 37,2 38,6 37,9 39,3 37,7 37,8 39,2 38,6 38,8 30,9 15,7 38,2 37,5 37,8 11,6 37,2 37,1 37,2 38,7 24,1 25,2 36,9 38,5 26,1 21,9 19,8 25,1 15,7 19,9 30,6 30,8 20,6 11,1 23,4 27,0 31,9 30,8 37,4 25,0 30,2 17,3 16,1 17,4 24,8 26,7 23,8

25,4 34,4 34,8 22,3

8.713 12.732 9.794 6.538

8,33 13,07 9,57 6,72

17,7 34,4 20,6 19,8

23,5 25,5

7.980 4.168

7,95 4,33

24,0 10,6

2 1 5 1 3 11 2 3 9 2

4 3

17,0 11,6 20,0 14,9 12,2 9,2 13,0 9,2 12,4 10,4

19,6 19,9

2 6 5 1 2 11 2 3 10 2

16,2 14,7 20,0 14,9 9,7 9,2 13,0 9,2 10,6 10,4

4 19,6 3 19,9

231 233 232 236 234 370 205 207 201 203 208 227 225 209 211 219 217 223 221 239 235 237 214 476 238 213 363 228 332 220 229 241 230 224 222 215 242 331 210 212 336 185 326 353 271 240 419 420 861 861 521 517 519 520 447 451 768 443 509 445 769 455 510 495 493 491 489 487 483 499 473 471 467 465 461 475 479 501 505 709 705 503 511 737 720 714 722 713 711 712 697 727 506 735 723 529 710 736 516 767 703 522 513 724 512 725 480 717 716 739 515 532 514 721 718 752 518 644 701 592 497 507 477 776 751 734 587 764 765 766 740 549 314 161 150

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 20.307 17,53 31,3 19.250 15,98 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 19.184 16,68 28,6 17.627 15,38 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 19.105 15,72 31,3 16.056 14,02 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 21.495 18,43 36,7 14.357 12,42 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 4 16.166 12,87 20,2 13.846 12,33 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 4 17.465 15,28 21,3 9.848 8,15 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 16.590 17,05 29,2 13.849 14,93 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 15.520 16,12 25,4 13.760 14,47 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 17.939 17,88 35,3 17.180 17,40 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 16.837 17,30 28,5 15.871 15,95 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 17.167 17,88 28,9 15.000 15,22 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 14.793 14,98 25,9 13.170 13,77 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 15.602 16,18 26,4 15.097 16,00 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 18.464 18,48 37,4 17.365 17,60 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 16.741 17,13 28,9 16.262 16,22 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 17.856 17,90 35,0 17.408 17,68 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 19.040 19,12 37,2 18.065 18,25 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΔΗΜ (ΞΑΝΘΗ) ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 10 16.298 16,77 29,6 13.434 13,97 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 13 13 17.387 17,83 31,5 14.192 15,15 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 17.624 17,63 34,6 13.534 14,36 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 18.940 19,00 37,4 16.676 16,78 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 16.920 17,28 31,2 15.685 16,55 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 17.438 17,78 32,2 4.300 4,93 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 1 7.596 8,74 5,8 7.596 8,74 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 1 10.024 10,92 12,4 10.024 10,92 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 17.831 18,23 32,5 15.894 16,25 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 15.753 16,05 29,1 5.372 5,85 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΠΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 3 14.449 15,20 21,3 6.297 7,30 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 16.431 16,77 30,3 15.232 15,37 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΑΝ (ΒΟΛΟΣ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 17.530 18,23 31,2 14.528 15,21 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 17.934 18,07 35,2 17.345 17,58 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 17.341 17,72 31,5 14.388 15,07 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 17.778 17,77 34,6 10.119 11,01 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 5 13.361 14,53 16,5 9.231 9,95 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 2 13.251 14,33 17,9 4.470 4,88 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 10 18.176 18,33 34,4 11.010 11,80 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 3 10.938 11,97 13,8 5.885 6,53 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ (ΧΑΝΙΑ) ΚΡΗΤΗΣ10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 18.699 18,78 37,5 10.819 11,66 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 15.206 15,97 25,2 13.089 14,13 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 2 10.533 12,34 7,3 4.744 5,07 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 16.901 17,38 29,1 15.892 15,10 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 0 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 16.540 15,99 37,0 16.003 15,46 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 15.027 14,24 35,9 5.195 5,23 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 4 9.364 10,42 9,8 4.889 5,31 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 17.684 17,30 38,2 16.899 16,37 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 2 2 7.511 8,12 10,9 7.082 7,82 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 2 2 7.374 8,33 6,8 6.738 7,82 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) ΣΤΥΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 17.542 17,92 33,2 1 14,7 15.885 16,08 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) ΣΤΥΑ 10% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΑΠΟΦ. 2012 2 2 15.800 16,55 25,0 1 13,5 14.789 15,56 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 14.835 12,45 15,1 14.344 12,67 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 2 10.001 8,47 7,5 8.631 7,03 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 15.256 13,32 14,2 11.857 10,27 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 1 0 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΤΕΙΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε. 2.ΓΕΝ. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ 2012 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) 4 4 10.314 11,63 11,0 6.165 7,25 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 10% Τ.Ε. ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 0 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 10%Τ.Ε. ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 2012 ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 4 Τ.Ε.) 3 8.748 9,95 8,0 5.373 6,04 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΕΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΝ. - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ 2012ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 31. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 10.053ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 11,03 Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 13,7 ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) 9.619 10,79 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΕΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΝ. - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ 2012 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 3 Τ.Ε. 14.255 15,07 22,5 9.262 10,45 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε.) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 14.436 15,03 23,4 10.362 11,40 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 2012 ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 4 Τ.Ε.) 1 8.395 9,02 11,7 8.395 9,02 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ&ΚΕΝΤΡ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)ΓΕΝ. - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ 2012 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 11. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 2.772 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2,98Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 4,0 ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) 2.772 2,98 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ&ΚΕΝΤΡ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)ΓΕΝ. - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ 2012 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 0 Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 0 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 5 13.632 14,89 18,4 4.488 5,22 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 1 9.551 10,37 12,7 9.551 10,37 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 2 6.545 7,10 8,5 5.627 6,19 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 3 10.716 12,09 10,8 5.194 5,79 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 15.195 15,83 24,5 10.555 11,10 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 4 17.100 17,26 31,0 5.052 5,73 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ Τ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) - 10% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ 2012 Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:61.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 5.558 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6,18 Τ.Ε. 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 6,2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5.558 Τ.Ε.) 6,18 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤ Τ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΝ. Τ.Ε.ΣΕΙΡΑ (ΚΑΒΑΛΑ) 2012 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ4ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 3 8.282 9,30 8,6 2.766 3,05 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 2 8.652 9,75 9,0 4.381 4,78 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 15.158 15,47 27,4 14.097 14,67 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ10% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10.830Τ.Ε.) 11,50 25,0 10.830 11,50 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 2 8.025 9,00 9,3 7.141 8,13 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 13.942 14,57 19,8 13.158 14,30 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 3 7.686 8,12 12,8 3.544 3,81 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 1 14.154 14,81 22,4 14.154 14,81 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 2 9.030 9,81 11,4 9.020 10,55 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 15.124 15,83 25,8 11.606 12,98 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 14.758 14,90 28,2 11.416 12,43 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 4 16.061 15,98 31,3 7.566 8,63 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 11.465 11,77 19,5 10.123 11,13 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 14.759 15,23 25,9 11.837 12,43 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 4 16.306 16,73 28,2 5.064 5,35 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.ΤΕΙ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΕΙΡΑΙΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 14.264 15,50 17,2 13.814 15,50 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)- (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΔΙΚΤΥΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ Η/Υ2012 Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 3 Τ.Ε.) 3 14.978 15,53 27,4 14.785 15,46 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)- (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 10% ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε. 2. ΓΕΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ 2012 Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 5 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5 Τ.Ε.) 10.257 11,49 11,1 7.536 7,95 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 0 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ10% ΔΙΚΤΥΩΝΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ Η/Υ2012 Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5 Τ.Ε.)3 14.484 15,17 23,0 4.697 5,42 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΤΕΙΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ Η/Υ2012 Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 6 Τ.Ε.) 2 12.309 13,61 13,7 6.386 7,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΑΚ/ΝΙΑΣΔΙΚΤΥΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑΗ/Υ 2012 Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 6 Τ.Ε.) 0 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1.ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ Η/Υ2012 Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 6 Τ.Ε.)3 10.367 11,58 11,3 5.942 6,82 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΤΕΙΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΔΙΚΤΥΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ Η/Υ2012 Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5 Τ.Ε.)1 4.920 5,63 4,4 4.920 5,63 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ 10%Τ.Ε. ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ Η/Υ Τ.Ε. 2012 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5 Τ.Ε.) 1 10.799 11,87 12,1 10.799 11,87 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΤΕΙ ΔΥΤΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε. 2. ΓΕΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ 2012 Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ6 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ2Τ.Ε.) 10.566 11,05 17,8 8.376 9,58 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 7.229 8,06 8,5 3.932 4,23 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΤΕΙΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑ 2012Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 0 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 0 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 0 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤ Τ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΝ. Τ.Ε.ΣΕΙΡΑ (ΚΑΒΑΛΑ) 2012 - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 0 ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ Η/Υ 2012 Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 6 Τ.Ε.)1 5.004 5,50 11,1 5.004 5,50 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 14.508 14,86 23,8 13.149 14,20 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΤΕΙΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ Η/Υ 2012Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5 Τ.Ε.) 1 7.251 8,33 5,9 7.251 8,33 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 12.564 13,50 16,2 11.388 12,23 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 7.801 9,07 5,9 7.478 8,42 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 16.049 16,53 29,3 12.684 13,94 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 3 7.616 8,17 18,0 6.447 7,42 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 1 5.156 5,92 4,8 5.156 5,92 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ Τ.Ε.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 10% - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012Τ.Ε. 5 0 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ Τ.Ε.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 10% - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5Τ.Ε. 0 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 11.853 12,60 16,5 10.664 12,00 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 14.750 15,47 23,2 6.126 6,72 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 16.871 17,53 29,7 15.006 15,49 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 10.320 11,15 14,0 3.640 3,93 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 2 2 9.277 10,25 10,5 7.749 8,82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ Τ.Ε. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) - 10% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 2012 Τ.Ε. 6 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 10% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ -2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 11.601 12,73 12,7 8.256 9,43 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 10% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ(ΜΑΡΟΥΣΙ) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 3 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 14.886 15,50 25,4 9.043 10,10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΑΣΠΑΙΤΕ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 10.803 12,13 20,6 8.880 10,07 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) ΑΣΠΑΙΤΕ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 9.130 10,19 10,8 7.420 8,33 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 2012 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 2 15.907 15,11 37,5 9.473 8,86 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΤΕΙΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΘΡΑΚΗΣ 10% 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 5 3 7.951 7,36 17,3 4.363 5,05 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ 10% ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 1 4.952 5,30 7,6 4.952 5,30 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 10%2.ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 6 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 7.462 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 8,28 9,4 6.008 5,56 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 3. ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΙΡΑ 2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 6 6 11.957 11,11 29,1 8.604 8,40 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 3 8.817 8,49 20,1 6.633 6,71 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 4 8.364 9,07 11,8 3.550 4,10 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 7 18.184 17,80 39,2 16.586 16,09 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 3 17.175 15,31 37,1 10.469 9,29 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 18.825 18,54 39,9 16.590 16,00

28,2 25,1 16,6 14,7 14,4 5,6 18,9 21,6 33,2 29,7 25,6 21,6 22,7 32,7 32,2 32,4 35,7 22,4 20,6 19,8 31,2 24,9 3,8 5,8 12,4 27,8 8,0 4,9 30,2 23,6 31,7 21,4 12,9 12,5 6,2 14,8 7,3 14,7 17,7 7,6 37,4 35,3 10,5 10,9 37,7 16,4 5,0 29,1 23,5 18,0 5,9 9,9 3,5 4,9 8,7 9,8 12,0 11,7 4,0

3,6 12,7 7,5 5,8 16,3 4,8 6,2 3,8 5,9 22,5 25,0 6,7 17,6 5,2 22,4 5,2 11,8 15,8 12,8 11,5 16,5 8,8 23,1 23,3 11,4 4,3 9,0 5,4 4,4 12,1 7,6 5,6

11,1 16,9 5,9 16,4 7,6 15,2 4,9 4,8

9,8 8,4 24,4 5,2 7,5 7,0 10,5 8,6 7,2 21,9 3,5 7,6 13,2 18,6 11,9 3,0 37,2 18,7 38,2

1 16,4 3 11,6

155 337 347 157 180 315 312 319 309 311 317 321 345 97 350 361 152 322 313 316 320 352 400 346 144 865 869 870 870 872 871 584 631 594 585 596 591 609 771 715 595 593 731 773 561 569 772 565 774 559 775 575 577 603 604 611 777 605 770 610 613 614

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 18.270 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 18.867 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 10 18.161 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 18.777 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 6 13.184 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 11 11 18.364 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 10 18.825 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 13 13 18.851 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 14 14 18.006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 13 13 18.173 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 11 11 17.725 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 13 13 18.379 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 11 11 16.836 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΔΗΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΣΕΙΡΑ 2012 12 12 18.212 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 10 18.785 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 10 10 18.614 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 18.173 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 11 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) 18.349 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 11 11 18.865 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 11 11 17.271 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 13 13 15.478 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 12 12 18.532 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 13.409 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 6 16.302 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 16.483 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.) ΣΤΥΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 1 1 18.941 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 2 2 18.399 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 9 9 17.778 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ 10% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% ΑΠΟΦ.1 2012 1 15.069 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 4 16.793 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 1 1 10.335 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 3 16.087 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ10% ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 3 10.437 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1.10% ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2. 2012 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) 3 3 16.501 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ )ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 4 8.634 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ2.ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 2012 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 3 ΕΡΓΩΝ) 11.991 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 4 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ ΚΑΙ 10% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕΙΡΑ 2012 5 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 10% 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 3 3 16.010 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ10% 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 5 16.425 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 1 11.500 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 5 15.726 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 1 8.737 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 15.885 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 1 14.449 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 4 16.071 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 6 16.775 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 7 4 16.138 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 5 5 16.546 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 0 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 6 5 15.920 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 8 8 13.641 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ 10% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 3 1 10.609 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ10% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕΙΡΑ 2012 3 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ 10% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕΙΡΑ 2012 3 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΕΙΡΑ 2012 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 3 3 16.174 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 10%ΚΑΙ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2012 3 1 9.886 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ10% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕΙΡΑ 2012 5 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 10%ΚΑΙ ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2012 4 0 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΑΣΤΕ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 2 0 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) ΑΣΤΕ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2012 2 0

18,01 18,61 18,13 17,31 12,26 17,99 18,54 18,59 17,56 17,76 17,33 18,04 16,56 17,79 18,49 18,39 17,89 18,19 18,59 17,30 14,81 18,19 12,77 15,84 15,89 18,79 18,16 17,30 14,17 16,19 10,01

38,8 39,7 36,9 37,7 33,4 39,6 39,9 39,7 39,4 39,5 38,1 39,5 34,2 39,8 39,9 38,6 38,1 37,1 39,9 32,9 36,0 39,8 29,5 35,4 36,9 38,7 38,5 39,2 36,7 37,9 20,9

16.823 16.537 17.196 13.358 8.734 16.698 17.603 16.406 16.837 16.472 16.602 16.193 15.917 16.153 16.612 14.646 16.622 15.903 16.754 16.560 10.544 14.389 10.039 5.944 15.992 18.941 18.272 15.492 15.069 16.570 10.335

16,20 15,80 16,80 11,50 8,33 16,03 17,03 15,76 16,23 15,79 15,96 15,60 15,27 15,54 16,01 13,76 16,11 15,47 16,09 15,83 9,91 13,46 9,59 6,14 15,17 18,79 17,84 14,80 14,17 15,87 10,01

38,3 38,7 37,8 24,4 18,6 38,2 39,7 37,2 38,5 38,4 37,8 36,5 35,9 36,7 37,8 35,0 36,2 35,3 38,4 38,6 26,4 35,7 20,7 9,6 38,2 38,7 40,0 36,4 36,7 38,2 20,9

16,33 10,66 15,73 8,97 11,51

29,9 16,3 38,9 13,8 26,3

15.757 6.464 16.054 4.456 7.704

15,20 6,19 15,39 4,40 7,31

35,7 13,2 36,4 9,0 17,0

15,24 15,61 10,81 14,84 8,63 15,04 13,69 15,54 16,80 15,74 16,06

37,4 39,1 27,8 38,0 17,1 37,9 34,1 35,7 31,1 33,6 36,2

15.887 5.222 11.500 8.588 8.737 12.464 14.449 7.983 10.024 6.567 15.937

15,13 4,94 10,81 8,06 8,63 11,60 13,69 8,01 9,80 6,77 15,13

36,9 11,2 27,8 19,6 17,1 28,6 34,1 14,7 19,8 10,1 37,7

15,11 13,03 8,70

38,2 30,1 22,9

4.594 4.756 10.609

4,77 5,49 8,70

6,4 3,4 22,9

16,17 9,21

30,4 13,2

13.918 9.886

13,49 9,21

29,4 13,2

1 1 2 8 1 1

20,0 19,6 19,9 19,4 19,8 14,4

1 1 3 8 1 1

20,0 20,0 18,4 19,4 20,0 14,4

10 GEL HMERHSIA.pdf

Page 1 of 2. Stand 02/ 2000 MULTITESTER I Seite 1. RANGE MAX/MIN VoltSensor HOLD. MM 1-3. V. V. OFF. Hz A. A. °C. °F. Hz. A. MAX. 10A. FUSED.

147KB Sizes 1 Downloads 177 Views

Recommend Documents

gel dip co.pdf
Barati et al., 2009, Applied Surface Science Preparation ... ture film on 316L stainless steel by sol – gel dip co.pdf. Barati et al., 2009, Applied Surface Science ...

Karmen Gel
and popular culture can play in their consolidation of power; furthermore, the ... desire. In this framework, Karmen Gei' morphs from being a fic- tional film or political ..... africultures.com/php/index.php?nav=article&no=2342. Accessed March 15 

recette gel douche.pdf
Retrying... Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. recette gel douche.pdf. recette gel douche.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main

PENGUMUMAN GEL I.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Main menu.

hasil PMB Gel 3.pdf
Whoops! There was a problem loading this page. Whoops! There was a problem loading this page. hasil PMB Gel 3.pdf. hasil PMB Gel 3.pdf. Open. Extract.

Acrilici, Gel, Smalti, Kit .pdf
Page 3 of 17. Acrilici. 1. SEQUENT ACRYL. PRO CLEAR 12 gr. POLVERE ACRILICA. SEQUENT ACRYL PRO, 36. GR Acrilici SEQUENT ACRYL. LUX sono ...

Catalogue Gel Matic machines pompes.pdf
Catalogue Gel Matic machines pompes.pdf. Catalogue Gel Matic machines pompes.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

PENGUMUMAN KELULUSAN GEL.2.pdf
Khofif Luthfi Rohman IAT. 40 170802583 Ahmad Mubarok Alyamamah IAT. 41 170802587 Muhammad Safril Mude IAT. 42 170802626 Rudini Syihabudin IAT. 43 170802644 Tri Fiandika IAT. 44 170802504 Abdul Karim Almuslim IAT. 45 170802651 Rahmat Taufik Sipahutar

Gel Electrophoresis and DNA Fingerprinting PCR Sequencing ...
Gel Electrophoresis and DNA Fingerprinting PCR Sequencing Testing Notes.pdf. Gel Electrophoresis and DNA Fingerprinting PCR Sequencing Testing Notes.

agarose gel electrophoresis principle pdf
Sign in. Loading… Whoops! There was a problem loading more pages. Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect ...

SK DIR GEL UTAMA.pdf
32 434611 Lisa Okta Nuryani. JJ 034612 Yustifa Atnandi. 34 034613 Muhammad Al

PENGUMUMAN PMB GEL. 2 2017-2018.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. PENGUMUMAN ...

lqe
nj{k

BROSUR PRODI SOSIOLOGI FKIP Gel 1 1_2017.pdf
Staf : Yani. Page 2 of 2. BROSUR PRODI SOSIOLOGI FKIP Gel 1 1_2017.pdf. BROSUR PRODI SOSIOLOGI FKIP Gel 1 1_2017.pdf. Open. Extract. Open with.

Pemanggilan peserta Gel.-I-Th-2017.pdf
No preview available. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Pemanggilan peserta Gel.-I-Th-2017.pdf.

SvetBaterija Stacionarna Baterija VRLA Gel 12V 100Ah (C3 ...
SvetBaterija Stacionarna Baterija VRLA Gel 12V 100Ah ... - 135Ah C20) 6-EVF-100B Tehnicke karakteristike.pdf. SvetBaterija Stacionarna Baterija VRLA Gel ...

GEL Estimation for Heavy-Tailed GARCH Models with ...
Jun 16, 2014 - present a broad simulation study for GEL and GELITT, and demonstrate profile weighted expected shortfall for the ... University of. Sydney; http://sydney.edu.au/business/staff/artemp; ... The time series of interest is a stationary erg

PENGUMUMAN PPDB GEL 2 2017 MM.pdf
15 K000323 PUTRI SITI SUMSWATI 53 K000380 RIDHO TIMUR PRADOPO. 16 K000325 AISYAH SHALSABILA SYAFITRI 54 K000383 RAZY ABDUH SYIDIQ.

KELULUSAN GEL 1 TERMIN 2.pdf
Loading… Page 1. Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... KELULUSAN GEL 1 TERMIN 2.pdf. KELULUSAN GEL 1 TERMIN 2.pdf. Open.

day time models (gel Only ).pdf
Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. day time models (gel Only ).pdf. day time models (gel Only ).pdf.