b,.\-a- ffifoc-,-

gu.nd.fikf D

o{

<=

;4 t'to

* Cdl

1naL,

fu4tnx-''"C4t"Y-

ntzrz*lcl cL tvrQb-*f *'t-alzf/a 9$ r,-n9,fuAftLrfu* -T'}/\ -f6nsA-@ citl,{ffs>'11,ft Ca//

;""rrffi ls

(

ct-i i n,F'T

-

e::-*zv7

qE

o&/E*sa-'V ,i"T",x

F\:

'

"T('1ltf

Y-f

-'"8*;/Q- Ct'''+€'\'*3'^fi'c;--, -q

"'-

I

'L' rt

o / r,*-, -r,-j

kt Gl fi^ruM 6e"'s44+(

ffi;-fu

Tff-

r>*,-Q-,ffi/? *a {ya-rg r+Akoo a>f4-a- -"'5;l<*tLa- "s-oL /P44/<1 tr€ Gt-{trt(< N9 ULPIL{ CCl\ t^sd€n ;'}t fr*-gp e^o( c - t ?/6L*#) c>e/*ppa ;*;7-^4 't'dl<-- Lo'w'L' ,*::'-I', .*{;_o Cott,7. +ie-Yftxg,^ k-xdt//

Db4,(- f'e[t-tD$fu-{'(':t-) y\ut^r.

{Ga-

W,4<

@

4ddfuL-

r.-p

f ?/ ' ffa"4w1%.\'%%-

=k-a-

rffiry

,

C*tl frTYclr|

;'

*- 9.euA ^"@e-raq,r^6b-q "\rf- dt-- {k- L^s-d- i9 p;zo^rr *) k"*&ft' ^*rt& 5L{- lr',A{W44,n-Jd b< q/&AaX4-q* cauz4Ti,e .tr * ail614 dr* cDL/l EL,?1'gLaZd\ u,.g

i{ q b\4
-tto,l,a-

*"CWA;^r'fr/K

'fu*W *Ar{{ailA "orr/h--

Lu/'t-r., *fL"r4 frrlv-* 6x5f("nrt4 .;io cq1

cLs-")rd;q o-t'ffK* a.tr"fu a rz'-c'-6"hgLLLt, ;o) a' -^"^trs -f&-Ke:\n'k\ {L^frl ha4W-fi a/'furtn' -*{r*-q_ owr/)_ @ -t't{- E?'e-*1o,(Z*> t k^rLl e^;*lo Auottgt

6 M

@-r;#

1ffir*s a,LA\ti,4L

o-^^d-ic'rt'*/'ti1

,i-r'n\q

tt*r\ LQo,.*ay f*y-f. @ 4
:l[-.{- b

4

6\- a,.,p,u

Pu* 'rH' ---P**7 /):" A= ry /.t'*-<-02

\ fu^)y"Gfuql Q$u-'t'A-

7K *f(a-\{ b., r"tt c ;r)) c-

@- @h"-Y

i


I

4

;)

-1-
cil><-Dro

V,,gg,,b)rl\ vq-e)* . s;q,.Uq

I

'G-e

{>z>--t e/l i-

!}J-A.a^<

rt

l

I

eq2_

=A ifrlf

a;'1

.4.

i I

f,'; \

5p\

r--

r

I,

lrl

L€

vr'€

ll'

L

i

t?aiIn

]7p

I

i

I

LeWt n'l

rJ

)i.

!A/\ua,De\?

t

.t_

'i

w; tt-r*ctt

F iS Dor, G

---) /4_ SP S.*r1 #fi

l?sr , i3J I

*)

L. Lp W u

,eAS.€ Sn-"qTro,.l,j l+1

Y\"

t', L I

l'j,rh 6: t\-

->t:J ry1

*. fu:g hta-fu)

{q;,u

\ra*p-bde- tt4-

'r ffi

*rrto*

u8-'L.-'u# 2"{z;6\

s*^?/ &"1 wtfrui'ib*h

&g* tufrrurw t+z c@// @

gh.h.4 a.Wq'b'^4"< ^ I I --)-c

dubW,L(frrkq b Y'z\g]e qLIRL/e'b'
lctu:v-m

4^rf*} -,S

4

r:n .--zt rr/n c) Y-[0 Pr *{J# ^ ,1)WF*qG-nda-a d*.{.oJl

U

4

-V W

w)-L ffifr'{r'

f*:
-45T0-i-t--+

-ff-L-;*Mry:*"<

d-Ld?r2vL0.fr'n'n qrrs) ff-elu toruy b{- ct-q-ef

x,d, @

*{*,

h

,

n o-{q ^ Q

@

ow*L frfTW

E["r


G)l*lX

S{a'r

-tf'<

trunea-S

lttdb

*/

dZ aeZo=d 7e-en-^fi:n> Alt*l-a S7r,*% detis*t g on^aA,e- o.r**'r^#

6(16

Wtu*^

r t LL.

r-qSC zaq:*--1n:ry V1e -\r',

@-o*hds,-24L**;;'*Y

ry

u)

@Txe.r.s n**1;*-.4yk ;"9

P.A/;6T

r-t'

4 l-"

t

yLaz-fr;o*l*@l cf_Y X -:9 ry_/$/_ ,

uAta a' C)'( -49 ;n /(a.,(. lxoc/"a,*u,u\ 1L\,}Aa/ x^^/a1;, +a I'c>-'" tr fr@* e fudfu qr\a,:'1 i-f{

vunm;g *^:

i;"rz Pez{er&n4 -':t/ ry"'''I * cQil t' &6*'A ^-7"-'4/ {u l^^t'-.e fh?+ wsl^) o'tn/'"h +' *ttU'P+--rC Sr,) ''t*^ta ;Nn e*<'fi'/"\'*^,4 ffih''-'4 wte Y\:ffi-o ru fu-"

-+-f<- .;.{/elo q ..

''-t'ro** T:','^,-',* ':';lr;''-'ou' '*" an/c'6 4 61 :tuts>e\ 07"-= >'b-'-ii uP( grr\p.LL *\e*,il.

tk* f4-4fl'a-d*"<7 '4 {.4<'"6'5tn b:e 7 X/- 9,.-"-, rr<- ,\ffiq +!xv-<--t{a* u"d-rpy-* L:uwta4 bB82_ ?ffira;o "r1 ,J'q "{1,(tr ba- ),,irt*61 {*.mdg, xyue\ . $gf,,(<* L*,*kk

,{fu\-(- .rfrq b{- F*&r(' ryv1&^^fleru''ut P1nfuPry < f .rt.*"1 ;ywl4zKD,u&*

p\6b/bn

ry a

.

cot( opb,/p.{\s? Y"*Vl : /tt"?*W t^t w)a*,|{ t W& &x-t-k-lW -(an

n*t",/

*;"'*-

#)S

,xs&a>'zl

ba -;;

C

C

(

\.\rrtr,Fr.7r-r--fi

c-€" L

l*

P f,il-\$1a-i*l .r-

V1

COJ.|4/A-\- M.*&Atu,

*t a-- r*""s^ L:-'w ry vs*;v d"(4<-}-a}'*ta?ra:}-q Pen--e"t- ea,, Q4 e Xn;*Q 4 WT

=f{rst4

yi|1a@ ce//4 ata- d-4re/ , x1^-e ">vTas"/LQj& *rYfu k w-*-,-nr.{0-\ /ox-7za ca/4 a/4o,"f ,fl :^1 ' w- catU ry /no 64(-(;< e,\L fuW *, qyL4{.q^

-/.AAD @/q G d.r4 ',/, a5)

e.}

a)

{ 1ta cd.L8 fy

CutL

x'rn'uxo-tl:

1tr4 ,6or6b;< *rai**

axxan-S*rna*-zf T"y:.d v,{t ua,,a*"{s-]

:

Yy:: ." *yY qt? t".#, b.nY\ ffi t"gq;K ^{ t ce(h,bx- fr+lgt-t ,*/a* t"f"^+ ,-L+ p,t o+CPrc

CPL<*

a.p -{- v.- e ,=

u,-Fprrrt ,"9:r- PfTetler.r 6) 3:ar4ooun ?Lsdh 6-x

aV A,JfttSs>"-"6=ndy TW cA*rzat!'-*( 6;) 7ya,fi.w404 yt* -r,sr-jvLzv'W'}Lt'(b) k,*\ f@ Pr64.e*"*1 b-*st(,x-fe-fi6>-fu*rl,W ,q \et&,oa C*rrurlu,Tlt(Iltt*a +1-e- Narcdxc/ V"C,h Q5r"LY,JU"L,{:"{14\ ffi, t_4-u n4
*lgq 4 r".,-ryFt-

*w\'

rua'(tx*"

,f^ad

'

fl. Pltg*<"r'

-t*.y) */.q cl.*r..n

Ur@

at

(')L t :'L) -PPr'rrlj* --'--.-W *W tt-a- Ce-lt ;+ ksfc-b*f*^a/ b*-t- bzJfa )**

^g

'

**rqoa#x

eX*en-,frr- ,

e^-La-1 -rtoireo ;9-

ootla;,taurfu'{, c^-- ce,LL tL>t-;n-ry-

rt"-,4

=v-Le

a-ss

\

V[rQ

C./-s.- r

r-r{

}.-<.ceK

%sf wtaut
blL d -r,-) uta* &,e I

, @Lt)

u-nda3"9,*b'Q cD/l-lp.L

W Lwla:r'--(- *n cL Sln T{- -tf t{4- Ccj&ilC s/4 rtitl ur,;;:

L,,h_,,'r*o" --)

!;X:Yltr ,F{.a-y

# rqnr}" g tr i* .---

r-

Af @

t

h- -ff-P"X<- cAA( )- ',ruQ*t-4 E-ry

c*(ale,

@ 4fur-d"(k3 bes'Pel mra^fl41a'-/ ry Y>a->"aJ un gey4 % itro_x C;.& Ke-fu Ccrr) #x^*< e- 4

n ,-{

&l

paa&a-

C2-C-9-"9-\

f daE{-S *b .,t

C&(1,

/ l";

I ,t

YxtE'\teka?rQ4un

-tf'Q-

eb

o*ar-'tt.t, E.dV

<)fu-1 ru e> c?\ t-P:?on'ze* U' a\'ry? gir,/*ou(Z* fu )*{9tL44he%Q- t,dl( izC*z+ag yg 1va t>€:trt= pgg:fi:Ax::€;rJ .'T:.-1-fk- CaJ-L ilrta--f<€-

>,,frrrq *, \)i{L-(L arde,tb &6,Wfr"

-fRe-

"^?-./ *.^"r"qe,

t*o";#4 72 - n-e p
*.=t-

x**,-o(6ff nA-- -o",a.{i- - W Y-(a- a^r+*7 bpa?Aq c\ !-Kr'41 +f-o+ ;) L*#g *;

Oe- \r'l.Ll fuccttnp-x* -=ffi.-a Al-nffi-r;, 6ffr
L":rk-' t7-<* CdAry'^.4{

or/ W

,r c-Lru-l

2-- Y
g,S*.,lC

be-

$

- f*A,tq%

*_

M-s-.dnXe*l q."\d

wWc/rry ke dtref wtq be- frq&!$eq ftn @ \.E&g. n'ot-U t--".".k(lt do(*
-)

-K.-^-\ *k-

4

Wq<

{ea-

d84'3 ttr) "&d'- €\

k,:, peg,b @ &k-c,.qeh 14M

;'f r7q

(-.

us=.U AeslLlrt @r... -pr"+;l,*\ L"*ch(t1!l-{s97s1

A?

'

-'

{

1f-€- t*}.*Gl(

t*"rrd^rtf M (c-,t(.
Ve.a-"vttrxf

v*{nril q, ve}";l<, \y")=€f&

fryU

/ ;, f4K,@ /6V *4q><*W^99A*U

uafgyL-?aa- +La--

edL

baz*rLdc4!=^4-

drA

{UA,| $;Ieo,,c-b r::;

* '{62 Lal/Q

ca @

ru\: y-k

/z*el b,bcz-4{4 b< hW^, 'f/er)

8-r4 rytr o re)o dB

--ft{: p
[9

;9 i

*-k k*F-"4 ry

lsocl8 ry+A'aEt&Y'

u,\ 6a ^r>''l'1""4'/ €x.- &e-€t/"a,,'t #''^-{t b<- tD '6h8-€ ''1 'f.'T/s- \.a{,'< A}'n na-* td Ac).

/*-d44-

-{r** frr. .-Fn- t.-----Qkk );ff^frr' =, t-olo

k# f.l}*"'i4 be- -^^o{L' * *f +fu-Wt '-4< *.s )-*--*/,/ef- Y- noy *^^4,tt/

['ii

l'

G^ru yuzta* .t4 bq- ry "-r=. ,no dY Lr,,nlr/D cv1 $fus-.lf q+*-o.zC Ca14 fq"€A;z-LY d*1>*--1 i CrlL,q_r/*2 Slrl r..?t-A)yNu!Au.6-^Dt,Fr'''J.l...w1/|*r-1-.,, r,

ct&'-''cu@*oen €ll'Z"c-tt o/nftft- ct&-r.ct/@*aen €,{(fr-trc -r;A , * . r-yt fr^r^{4L ux-t -"- [k L*'-*h66&;)'4US=baJ>,/q f-+ "1CaA C,rrwru-r-tiZo&-n "rL^rT-t '!! -rf\aAL *'nSJgi'Q L^rtfL{e n''tztl, . "^g c*/qc ,1n*erd ry ;ar/to-d o) 2-'!-t-o-\c1l'nkf/r.c,*€ / qxxtl,LLv W 4
taE

.-'

I

ck-e) 4

lats (

.

..

.

1,,

b(- i'r 6 t-A-! t+A{\.a*-"^

.....r?!

\-'

"

.r- L^rr-e-:1 -. bax-)-cl "/6lZ-=> *@*rt4 to

Lo*.sto-*4t.-

.nh.,fu k .dz-a-f.J k,U *f-{- ea{ k j-ftq-K*. frr-L94ALb-a-\ e:<@x9 \t(r-- wQt+t k2-c\E" Afuk6 u."r)( e4-u/f< ;k .1' ffiry cd( C,{yvtLr( r -ruf ft-nt.g6fi t*"-zffi -+> p:-*^atq- --,*l .+ \He_ "ztZ.,-U 't*t< *1+ Cg.\l, -* M-zA*t'. 4- tfu-\q_ +t} 1(,-S ;S W CWUo_zt_

r*)E

1-

L

,--

T €-ecs veQ. SFac'aL'

{Wnaru

Lda)

*4{*"\ *-

.k " *4Y

z.-.{o'v{l

6ln-"-r ",tfrt' e^ r. .\1-eA-q* cL\qc, l*,**unQ-

z*

*rfu-*

Cp.s.

-ttc*

oJ I {

2- "=\a- *-4c".--.t.7 ;D o'. A=(cn'udb-tQ- L'*tJf rt ^ (o-t4 ----e-f/

& -fRqGr u^-Les--{t p#"* L,irL"Ce\ b-A- V*a. r*F-ar. La-'-14{f?

.9e7 #'qL<- CC-r*;trrt ,-lt-4-_ Ce,svQ_ L 1.,€/lLLoerbj'l

f.ut,,f t6--0Aq

W -f

64"f, faa-eA*a

s **-e"1 1

, r*U*>

U

l&t-

b*9 bL *xd-Q*(vl k'^41/f u7 r \

- }t @\n z- S<.1 "rtA*fl ^;fr$ ;^C l*qrd6;(K fue-\ -^s fho.^,*t, *JA-rc G.-<.

,,.e.r:'

,-ra W:{}

*4 P&*?"*l +

f-".^r{Ad ;t 1r,c. *eryCA"G-/ C'^d"ffi4P

te

vr-o,t-r

G4

c,_atT-

6

fuaa--a-.ft}.% % rr-TS O, "=f(q_ r--.fTSC ui -t7 ir{e"4 ff<- L*orfu{r^ ro,U**o . -v-e- s,*-*.(,_,_*,, fi/.t^-t C@Ll ..:& b<- 3^r
cd4 w- o-ttu".
@fi^^.<< tr{ne q,t(*'eA -K\ag/"6(4 & /onp( (o) + gee+.l,,.rr' *_+) y Rq

Wt hP

v\-dx

.

A lt-f J'. e

tr

:o6 I A'-1

g d)

+$ A,"r_D C (*,

[:.

4#--"',*',"'

{rr-s-

')k

&t/f .-r{_ h4S-L- otp/,r:/_c

W^r? "+

b"Ck ru"qa c,-iil-< ccA; f1tr#;];'X, " "-U tLa* nret--r Ca)(l t1lX\ 2- b*r@,qf " Z"k +<€{'-_ 7) &A *,grf,^/4.4 *+affi., ye td t*':"Utttq c-"/l"titl k:- W.y-rLL^-f ffi* fftb'
,)@ trUt"n Asa-rradL4cr) @A'Gzq, v(dk- A c#trz ,t /a@/tq oL76-,-Zb-) cLl"mbq -.;6-U.l<-Ua ; fl^q_ V) ln? .\,

{AP{-6D ---**

{e++\Nic)o [=iL t,-

-

t-

tUA z_ +/ftntur^-,t- cb$;L,h6>r

.- Fs- *b/4

s

OL

e{UaA levra@1,

#kA

_

fi

L^".o(fifr't-

F--,^erp7

VUtf gilt'tu-

4

\

a. 6"".A-. {ra}4- .bdl"l-,*,9n ,*)

Sr/,+*-d e/LsT

ftux-

L"^-7

-A .j

fryr*-aA Lr-dW' *, ts"{- Ytc4 * "hp..d, Xb^ot6,tf *f^*'1 t-^-DL"d N'k*'\-r4"ft>-r.,. '? 6-; j,f * V\e44"^rt4 +c o-t-G.-t-\*) -fo\1a/ le,'d({k W +J #<-g P'1 &s.t f"fq zuz,rA f)

?- t^'-4qt-t @ CAaR'Cy%i^^u, G cv-1fu,(kryI (/

;

q,uo*+Fs-

ff,.;'t"rq ';&

{tu-

^ttue( cE"ihxq ry*f!'o::'Ld' A():tnox D

L,(D<3",

7,9

bq-G*'l

a*ts&ry

,.'- ^ ,,

{^ff*{#. * *ff&

-?;;;*

* G-r-k-xe;z&< L*-t/-k 5*,r-Af{J
1^ f';'IC al' .tV,a'-t 'fr*t e-..: =iltct' @'ctrtrMc ,.,{,:,-4F-. l l ^--*:: -v *ffa Co// 6s--ttfs** cYl c

^?'y,ebfit-

cetl:*t'cry, ;,,#*#ff*' ry ffiaa-e'tr*gk 14 5Z'ot 4[t ,nar'oQ-efcx

[^*^4

hj&'r

tv

6W'Ft;*wYY-"

v

U

v t'/ /

-U ,dg*-h\a^g- U'q 171-av"

*.ra-ffi:,#* w W\i'^o; K Kr
f"^CrK

&D{or

r%-

-w@* ffiw;;il cpLts,Jg'@sYfl*aa*6'a ry&^

ffiffii?J1 #:ffi ^n^,ut[,t-&-v4rkatla-;M*4f,b1'@

'o-rsb

Lf._ a-;M&A qo-ut+A

o

r,,1

*tT,,'?eP

0[B-rr€ "13it-teD

"r'***-4€1*'*:^,'.-

rG---

xnA-+A

oC q\

{' sori- rr'c"w-Dr:f 1'

/6"A @

=ffu_ *itrA "W

;

d-
W

NAI 6l- b+&t- @

r-7.c.5

fr-sted,**xq \- nna?-lla {f-,r7-re4

*6.,-r^^'ot

-'r'Zr,6Gr4/1"^b)-a\\a-*-;exrw-'ffi''''-(o\ 'Tucr\- I*^,|'klfl 6-\s. ""-z&Q 'Y-T&-l*^d/*

k

+4-. @

in

*r4 rio *xa*

ptrfrgr"lcTj?L"* e, E *' wv'ryo' ' 1'' //"' -** -t

rn*i'Q

ds'9^-*bY

\

r^,/,rrlei{-V ffi e'Afr'Yf yN tf-€- ''^4;t4 ;*s taAMP +Af:

wae'- /.p//2^-Q4

xk*@ 4 ;*

t-l-

^^

'/ l-€ =.&

b^'<

ftpf6\b'v|'z drLa*v,'--\1-J > '(''-Ln,

b*a'e"-Q-- '>*^hr{' W,*\rl,f, ''q "*U( q -f2*.r1 <+ca-TAlxno'*z (k

w-p* tg/,/

\f-l-t Y>"e^

r(A*+'1

*^r* ffiq- rt,G-tL4-,- e,-ea,r,g tttua *ru * f r-rd}a4t ry

CMC UNIT 7.pdf

Page 1 of 25. b,.\-a- ffifoc-,-. gu.nd.fikf * ;4 t'to. D o{ <= Cdl fu4tnx-''"C4t"Y- 9$ r,-n9,fuAftLrfu* *'t-alzf/a ntzrz*lcl cL tvrQb-*f. citl,{ffs>'11,ft Ca// -T'}/\ -f6nsA-@.

2MB Sizes 0 Downloads 339 Views

Recommend Documents

CMC UNIT 5.1.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Main menu.

CMC First List.pdf
Page 1 of 4. REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE MEDICINA VETERINÁRIA - ISSN 1679-7353. PUBLICAÇÃO CI ENTÍFICA DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DE GARÇA/FAMED. ANO IV, NÚMERO, 08, JANEIRO DE 2007. PERIODICIDADE: SEMESTRAL ...

RESULTADO CMC .pdf
Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. RESULTADO CMC .pdf. RESULTADO CMC .pdf.

relaizone CMC Gaia.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. relaizone CMC ...

Programm CMC 3.0.pdf
ПРОГРАММА КУРСА CREATIVE MANAGEMENT CAMP 3.0. Page 1 of 1. Programm CMC 3.0.pdf. Programm CMC 3.0.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

MV Ananthakrishna, CMC, FIMC -
Nov 18, 2013 - Building', 23, Third Cross Street, West C.I.T. Nagar, Nandanam, Chennai-600 035 (Phone: 2431 5277). A brief profile of the speaker is attached ...

LAMINA 2 CMC-100.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. LAMINA 2 ...

Unit Type Unit Charter Organization Unit Leader Unit Leader Phone ...
Unit Leader E-mail. Boy Scout Troop. 152. First United Methodist Church, ... Keith Hanselman. 330-929-6679 [email protected]. Boy Scout Troop.

Scheme-SVIIT-CSE-B.Tech._28_28CSE-CMC-IBM_29 ...
Examination Scheme Teaching Scheme/Week. CREDITS. TOTAL MARKS. Th T P. S. No. COURSE. CODE COURSE NAME. Page 1 of 1. Scheme-SVIIT-CSE-B.Tech._28_28CSE-CMC-IBM_29-VIII-26-Oct-2017 _28After FoS_29.pdf. Scheme-SVIIT-CSE-B.Tech._28_28CSE-CMC-IBM_29-VIII-

pdf-1875\the-challenge-of-cmc-regulatory-compliance-for ...
Try one of the apps below to open or edit this item. pdf-1875\the-challenge-of-cmc-regulatory-compliance-for-biopharmaceuticals-by-john-geigert.pdf.

B Tech 4-2 CMC Question Paper.pdf
8.a) Explain the various parameters of a cellular system that can be adjusted to. increase the coverage. b) Explain the principle of coverage hole filler. [8+8].

Scheme-SVIIT-CSE-B.Tech._28CSE-CMC-IBM_29-V.pdf
Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Scheme-SVIIT-CSE-B.Tech._28CSE-CMC-IBM_29-V.pdf. Scheme-SVIIT-CSE-B.Tech.

The Complex Relationship between Culture and CMC
Culture and CMC. Leslie Detwiler Setlock, Susan R. Fussell. Department of Communication. Cornell University. Ithaca, New York. {LSetlock, Sfussell}@Cornell.edu. 1 Introduction. Support for distributed, intercultural communication is a prominent topic

Nonfiction Unit
First… what do these things mean? Think of two things: the definition and why it might be important in analyzing and evaluating a nonfiction piece of writing.

UNIT - noorulfaisal
ii) Explain the software tools in designing of an embedded system. (8). UNIT-II. DEVICES ... Give any 3 examples of advanced serial high speed buses. 14. What is ISA ... ISRs, OS functions and tasks for resource management. (16). 4. i)Explain ...

UNIT - noorulfaisal
Give any two uses of timer devices. 10. What is I. 2. C Bus? ... Explain the timer and counting devices. (16) ... Explain the optimization of memory codes. (16). 6.

Scheme-SVIIT-CSE-B.Tech._28CSE-CMC-IBM_29-III.pdf
Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Scheme-SVIIT-CSE-B.Tech._28CSE-CMC-IBM_29-III.pdf. Scheme-SVIIT-CSE-B.Tech.

Syllabus-SVIIT-CSE-B.Tech._28CSE-CMC-IBM_29-I.pdf
Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Syllabus-SVIIT-CSE-B.Tech._28CSE-CMC-IBM_29-I.pdf. Syllabus-SVIIT-CSE-B.Tech.

Syllabus-SVIIT-CSE-B.Tech._28CSE-CMC-IBM_29-I
Page 1 of 14. Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya. B.Tech.(CSE) in Cloud and Mobile Computing (in association with IBM). SEMESTER-I. COURSE. CODE Category COURSE NAME. TEACHING & EVALUATION SCHEME. THEORY PRACTICAL. Th T P. CREDITS. END SEM. Uni

CP CMC CT updt chapter roster.pdf
Membership Chairman can update your chapter roster on the website, eliminating the use of the. H-119 ... Then go to the DIRECTORY and click on “My Chapter. Roster”. ... Click on the pencil icon at the top corner of the area to make updates.

Scheme-SVIIT-CSE-B.Tech._28_28CSE-CMC ...
(CSE) in Cloud and Mobile Computing (in association with IBM). Choice Based Credit ... 2 BTCS702 Internet of Things 60 20 20 30 20 3 1 2 5 150. 3 BTCS708 Advanced ... _28_28CSE-CMC-IBM_29-VII-26-Oct-2017 _28After FoS_29.pdf.

Item Vendor Unit size Units Unit cost Unit + tax Need credit card To ...
Unit + tax. Need credit card. To reimburse. Comment. Friday Morning. Coffee. Espresso Royale. 10 gal. 4. $60.00. $240.00. To be paid on delivery Fri AM. Tea.

unit 1 first impressions -- unit test
My mother says that I am a 1__________because I am very messy and don't follow any rules, but I am not a 2___________ boy. I know that I have to centre ...

UNIT-1 - PDFKUL.COM
If P is a permutation matrix of order 5 x 5, why is P6 = I? Also find a non-zero vector x so that (I – P)x = 0. 30. Solve using Gauss-Jordan method: 1 a b. 1. 0. 0. 0. 1.