REPUBLIKA NG PILIPINAS MINISTRI NG PANANALAPI MAYN I LA

PANTAUHANG KAUTUSAN BLG. L^'^O r Abril 1, 1987

Bilang pagbibigay as paanyaya ni Direktor Ponciano B. P. Pineda ng Surian ng Wikang Pambansa kaugnay ng pagdaraos ng taunang pagdiriwang ng araw ni Balagtas tuwing ika-2 ng Abril, sing Gng. Rosario Fuerte, Ma. Carmen Nepacina at G. Fidel Ibanez III ay pinahihintulutang dumalo sa palatuntunang magkatulong na itatanghal ng Surian ng Wikang Pambansa, Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas at Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Isports sa Abril 2, 1987, ganap na ika-9:00 ng umaga, sa Goethe House Aurora Blvd., Lungsod Quezon. Ang kanilang pagdalo ay sa oras na opisyal at ang mga kinakailangang gugulin kaugnay ng kautusang ito ay ipinahihintulot na kunin buhat sa pondo ng Kagawarang ito, sa ilalim ng panuntunan ng pagtutuos at pagsusuri.

KATI r' r' 1 GB RAM ON K. KATIGB K Pargalawang Ka ihim

ISANG BANSA, ISANG DIWA, ISANG WIKA

DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf

ng umaga, sa Goethe House Aurora Blvd., Lungsod Quezon. Ang kanilang ... DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf. DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf. Open.

23KB Sizes 0 Downloads 219 Views

Recommend Documents

DEPARTMENT ORDER NO. 42.pdf
DEPARTMENT ORDER NO. 42.pdf. DEPARTMENT ORDER NO. 42.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying DEPARTMENT ORDER NO.

DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf. DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf
Bonds Lottery Draw which is held every Friday at the Executive. Lounge, Suite ... DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf. DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf. Open.

DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf
and execution of local government budget policies, determination of. financial ... she is actually receiving at the time of the effectivity of this. Department Order ... DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf. DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf. Open.

DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf
prescribed by the Civil Service Commission: Provided, That. no official or ... DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf. DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf. Open.

DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf
In the interest of the service and in pursuance of the. mandated ... support staff during the seminars and to make arrangements ... business. Their travel and transportation expenses, per. diems and other incidental expenses incurred in connection ..

DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf
Loading… Page 1 of 1. 1 of 1. DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf. DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf. Open. Extract. Open with. Sign In ...

DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. DEPARTMENT ...Missing:

DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf
RAM ON K. KATIGB K. Pargalawang Ka ihim. ISANG BANSA, ISANG DIWA, ISANG WIKA. Page 1 of 1. DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf. DEPARTMENT ...

DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf
Page 1 of 2. Q. Republic of the Philippines. DEPARTMENT OF FINANCE. Manila. DEPARTMENT ORDER NO. 42-91. August 21, 1991. SUBJECT: ...

DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf
Page 1 of 1. Republic of the Philippines. DEPARTMENT OF FINANCE. Manila. DEPARTMENT ORDER NO. 42-96. FEBRUARY 21, 1996. SUBJECT: IMPLEMENTATION OF THE INITIAL ZONAL VALUES OF. REAL PROPERTIES IN THE CITY OF CALBAYOG AND. MUNICIPALITY OF CATBALOGAN UN

DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf
Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf. DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf. Open. Extract.

DEPARTMENT ORDER NO. 42.pdf
Whoops! There was a problem loading more pages. Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps.

DEPARTMENT ORDER NO. 42.pdf
In the exigency of the service and in view of the optional retirement of Executive ... by Her Excellency President Gloria Macapagal Arroyo, I am designating Mr. Dante V. ... DEPARTMENT ORDER NO. 42.pdf. DEPARTMENT ORDER NO. 42.pdf.

DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf
standards and guidelines prescribed by the Civil Service. Commission; Provided that no official or employee in the. local government shall suffer any diminution ...

DEPARTMENT ORDER NO. 42 .pdf
secretary to a member of parliament, Guy was home. on leave. ... administrative and statutory aids, financial grants, and ... By authority of the Secretary:.

DEPARTMENT ORDER NO. 42 (2).pdf
Page 1 of 1. Republic of the Philippines. DEPARTMENT OF FINANCE. Manila. DEPARTMENT ORDER NO.42-90. "AMENDING/REPEALING CERTAIN ...

MINISTRY ORDER NO. 42 .pdf
as certified by the Commission on Audit under letter dated May 7, 1982, ... MINISTRY ORDER NO. 42 .pdf. MINISTRY ORDER NO. 42 .pdf. Open. Extract.

MINISTRY ORDER NO. 42 .pdf
Try one of the apps below to open or edit this item. MINISTRY ORDER NO. 42 .pdf. MINISTRY ORDER NO. 42 .pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

MINISTRY ORDER NO. 42 .pdf
Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. MINISTRY ORDER NO. 42 .pdf. MINISTRY ORDER NO. 42 .pdf.

MINISTRY ORDER NO. 42 .pdf
Page 1 of 1. MINISTRY ORDER NO. 42 .pdf. MINISTRY ORDER NO. 42 .pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying MINISTRY ORDER NO.

MINISTRY ORDER NO. 42 .pdf
Page 1 of 1. MINISTRY ORDER NO. 42 .pdf. MINISTRY ORDER NO. 42 .pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying MINISTRY ORDER NO.

MINISTRY ORDER NO. 42 .pdf
... tax adminis- tration program, the effects and far-reaching implications of certain. provisions of the draft Local Government Code, and other equally im- portant ...

DEPARTMENT ORDER NO. 10 .pdf
(Auditing) IV. Andrea Salvaleon Private Secretary III Adm. Assistant V ... Page 2 of 2. Ms. Corazon Gamallo, Office of the Secretary, and Mr. Roberto Millena are ... DEPARTMENT ORDER NO. 10 .pdf. DEPARTMENT ORDER NO. 10 .pdf. Open.