BOŽANSKA LITURGIJA PRETPOSVEĆENIH DAROVA I. VEČERNJA Svećenik: Blagoslovljeno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha: sada i vazda i u vijeke vjekova. Narod: Amin. Dođite, poklonimo se Kralju, našemu Bogu. Dođite, poklonimo se Kristu, Kralju našemu, Bogu. Dođite, poklonimo se i padnimo nice pred samim Gospodom Isusom Kristom, Kraljem i Bogom našim.

Uvodni psalam (103.) Blagoslivljaj Gospoda, dušo moja.* Gospode, Bože moj, silno si velik. Odjeven veličanstvom i ljepotom,* svjetlošću ogrnut kao plaštem. Nebo si razapeo kao šator,* na vodama sagradio dvorove svoje. Od oblaka praviš kola svoja,* na krilima vjetrova putuješ. Vjetrove uzimaš za glasnike,* a žarki oganj za slugu svojega. Zemlju si stavio na stupove njene;* neće se poljuljati u vijeke vjekova. Pokrio si je vodama bezdanim ko haljinom,* iznad bregova stajahu vode. Na tvoju se prijetnju povukoše,* od tvoje grmljavine u bijeg nagnuše. Bregovi se digoše, doline spustiše,* na mjesto koje si im odredio.

Odredio si granicu koju ne smiju prijeći,* da opet ne pokriju zemlju. Izvore svraćaš u potoke,* što žubore među brdima. Oni poje sve živine poljske,* divlji magarci žeđ gase u njima. Uz njih se gnijezde ptice nebeske,* i pjevaju među granama. Ti natapaš bregove iz dvorova svojih,* zemlja se nasićuje plodom tvojih ruku. Ti daješ te niče trava za stoku,* i bilje na korist čovjeku. Da izvede kruh iz zemlje,* i vino što razvedruje srce čovječje. Da od ulja lice zasja,* i da kruh okrijepi srce čovjeku. Stabla se Gospodnja napajaju hranom,* cedri libanonski koje on zasadi. Ondje se ptice gnijezde,* u čempresu dom je rodin.

Visoki bregovi daju kozorogu,* a pećine jazavcu sklo  nište. Ti si stvorio mjesec da označuje vremena,* i sunce znade kada ima zaći. Kad razastreš tmine i noć se spusti,* tad se šuljaju u njoj životinje šumske. Lavići riču za plijenom,* i od Boga hranu traže. Kad sunce ograne, nestaju,* i liježu na ležaje. Tad čovjek izlazi na dnevni posao,* i na rad do večeri. Kako su brojna tvoja djela, Gospode.* Sve si to mudro učinio: puna je zemlja stvorenja tvojih Eno mora, velika i široka,* u njemu vrve gmazovi bez broja, životinje male i velike. Onud prolaze nemani,* Levijatan kojeg stvori da se igra u njemu. I sva ova bića željno čekaju,* da ih nahraniš na vrijeme. Daješ li im, tada sabiru:* otvaraš li ruku, nasite se dobrima. Sakriješ li lice svoje, tad se rastuže;* ako dah im oduzmeš,

ugibaju, i opet se u prah vraćaju. Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,* i tako obnavljaš lice zemlje. Neka dovijeka traje slava Gospodnja:* nek se raduje Gospod u djelima svojim. On pogleda zemlju i ona se potrese,* dotakne bregove, oni se zadime. Pjevat ću Gospodu dokle god živim,* svirat ću Bogu svome dokle god me bude. Bilo mu milo pjevanje moje.* Ja ću se radovati u Gospodu. Nek zločinci sa zemlje nestanu, i bezbožnika nek više ne bude.* Blagoslivljaj Gospoda, dušo moja. I sunce znade kada ima zaći:* kad razastreš tmine i noć se spusti. Kako su brojna djela tvoja, Gospode.* Sve si to mudro učinio. Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu:* i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja. Slava tebi, Bože. Triput

Za vrijeme psalma svećenik stojeći pred svetim dverima tiho moli večernje svjetilne molitve, započinjući s četvrtom. Na svršetku psalma đakon (pred svetim dverima) ili svećenik (pred svetim dverima ili prijestolom) moli Veliku ekteniju.

 

VEČERNJE SVJETILNE MOLITVE I VELIKA EKTENIJA Molitva četvrta Ti, koga u visinama neušutnim pjesmama i sveudiljnim hvalospjevima slave svete Moći, ispuni usta naša hvalom tvojom da uzmognemo uzveličati sveto ime tvoje. Udijeli nam dioništvo u baštini svetih koji se tebe uistinu boje i koji vrše zapovijedi tvoje, po molitvama svete Bogorodice i svih svetih tvojih. Jer tebi pripada svaka slava, čast i klanjanje: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Molitva peta Blagoslovljen si Gospode, Bože Svedržitelju, koji poznaješ ljudske namisli i znadeš sve što nam treba i mnogo izobilnije nego li mi sami možemo moliti ili zamisliti. Ti sâm, dakle, Kralju čovjekoljubivi, koji si u svemu dobar, osposobi nas obiljem svoga milosrđa da čiste savjesti zazivamo sveto ime tvoje; i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga te providnošću svojom uredi sve na našu korist. Jer tebi pripada svaka slava, čast i klanjanje: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Molitva šesta Gospode, Gospode, koji sve držiš na svom prečistom dlanu, koji si strpljiv prema svima nama i žališ poradi naših opačina, spomeni se smilovanja i milosrđa svoga te nas pohodi dobrotom svojom. Udijeli nam da tvojom milošću izbjegnemo različitim napastima Zloga također i u preostalom dijelu ovoga dana i sačuvaj naš život sigurnim milošću tvojega presvetoga Duha. Milošću i čovjekoljubljem jedinorođenoga Sina tvoga s kojim si blagoslovljen, s presvetim i dobrim i životvornim tvojim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Molitva sedma Bože veliki i čudesni, koji svime milostivo upravljaš neizrecivom dobrotom i bogatim promislom, ti si nam poklonio dobra ovoga svijeta i po već darovanim dobrima zajamčio nam obećano carstvo. Ti koji si dopustio da smo protekli dio dana izbjegli svakom zlu, daruj nam da i preostali dio dana provedemo besprijekorni pred svetom slavom tvojom u klicanju tebi, Bogu našemu, jedinomu dobromu i čovjekoljubivomu. Jer ti si Bog naš i mi ti iskazujemo slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

 

Molitva osma Veliki i svevišnji Bože! Ti jedini posjeduješ besmrtnost i prebivaš u svjetlu nedostupnu. Sva si stvorenja premudrošću sazdao. Odijelivši svjetlost od tame, ti si sunce postavio u službu dana, a mjesec i zvijezde u službu noći. I nas si, iako smo grešni, učinio dostojnima da ovoga časa stupimo pred lice tvoje s hvalama i da ti prinesemo večernje slavoslovlje. Ti sâm, Čovjekoljupče, uzdigni molitvu našu kao kâd pred lice svoje i primi ju kao ugodni miomiris. Udijeli nam da ova večer i noć koja se približava prođu u miru. Zaodjeni nas oružjem svjetlosti, izbavi nas od noćnoga straha i od svega što se šulja kroz tmine. Neka san, što si nam ga darovao za okrjepu našoj nemoći, bude slobodan od svakog đavolskog sanjarenja. Udijeli nam, Vladaru, darovatelju dobara, da se na svojim ležajima skrušimo i noću spominjemo tvojega imena i da, prosvjetljeni razmatranjem o tvojim zapovijedima, ustanemo s radošću u duši na slavoslovlje tvojoj dobroti: prinoseći milosrđu tvojemu molitve i prošnje za grijehe naše i svekolikoga tvojeg naroda, kojega po molitvama svete Bogorodice, milošću pohodi. Jer si ti dobar i čovjekoljubiv Bog i tebi slavu iskazujemo: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin.

Velika ektenija Đakon ili svećenik: U miru pomolimo se Gospodu. Odgovor na svaki zaziv: Gospode, pomiluj. Za višnji mir i za spasenje duša naših, pomolimo se Gospodu. Za mir svega svijeta, za postojanost svetih Božjih Crkava i zajedništvo svih, pomolimo se Gospodu. Za ovaj sveti hram i za sve one koji s vjerom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, pomolimo se Gospodu. Za svetoga, sveopćeg prvosvećenika našega (ime), papu rimskoga, pomolimo se Gospodu. Za metropolitu našega gospodina nadbiskupa (ime) i za bogoljubnoga biskupa našega gospodina (ime), za časno svećenstvo, u Kristu đakonstvo, za sav kler i narod, pomolimo se Gospodu. Za našu domovinu i vlasti naše, kao i za sve one koji nas brane i štite, pomolimo se Gospodu. Za ovaj grad (za ovo mjesto ili za ovu svetu obitelj), za svaki grad i kraj i za one koji s vjerom u njima žive, pomolimo se Gospodu.  

Za pogodno vrijeme, za obilje zemaljskih plodova i za mirna vremena, pomolimo se Gospodu. Za putnike, bolesnike, patnike i uznike i za njihovo spasenje, pomolimo se Gospodu. Da se oslobodimo svake nevolje, srdžbe, opasnosti i tjeskobe, pomolimo se Gospodu. Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas, Bože, svojom milošću. Spomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovljenu, slavnu Vladaricu našu Bogorodicu i vazda Djevicu Mariju sa svima svetima, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo. N.: Tebi, Gospode. S. Jer tebi dolikuje svaka slava, čast i klanjanje: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. N.: Amin. STIHOSLOVLJE PSALTIRA U Velikom postu na Večernjoj se moli Katizma 18. psaltira (psalmi 119.-133.), raspoređeni u antifone. Svake se večeri stihoslove po tri antifona, a svaki antifon ima dva ili tri psalma. Antifon završava poklikom: Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi, Bože te Malom ektenijom s pripadajućom večernjom molitvom. Srijedom: Prvi antifon - str. 6 Drugi antifon - str. 8 Treći antifon - str. 10

Petkom: Prvi antifon - str. 7 Drugi antifon - str. 9 Treći antifon - str. 11

Završetci psalama te zazivi na malim ektenijama pjevaju se prema sljedećim napjevima:

 

Katizma 18. PRVI ANTIFON S r i j e d o m: Psalam 119.

Čuvao Gospod tvoj izlazak i povratak* odsada i dovijeka.

Kad bijah u nevolji, Gospodu zavapih* i on me usliša. Gospode, izbavi dušu moju od usana lažljivih,* od prijevarna jezika! Kojim zlom da te prokunem,* prijevarni jeziče? Strelicama oštrim iz ratničke ruke* i ugljevljem žarkim. Jao meni što mi je boraviti u Mešeku* i stanovati u šatorima kedarskim. Predugo mi duša mora živjeti* s mrziteljima mira. Kada o miru govorim,* oni sile na rat. Psalam 120. K brdima oči svoje uzdižem:* odakle će mi doći pomoć? Pomoć je moja od Gospoda* koji stvori nebo i zemlju. Tvojoj nozi on posrnuti ne da* i neće zadrijemati on, čuvar tvoj. Ne, ne drijema i ne spava* on, čuvar Izraelov. Gospod je čuvar tvoj,* Gospod je zasjen tvoj s desne tvoje. Neće ti sunce nauditi danju,* ni mjesec noću. Čuvao te Gospod od zla svakoga,* čuvao dušu tvoju.

Psalam 121. Obradovah se kad mi rekoše:* "Hajdemo u Dom Gospodnji!" Eto, noge nam već stoje* na vratima tvojim, Jeruzaleme. Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani* i kao u jedno saliveni! Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja,* po Zakonu Izraelovu, da slave ime Gospodnje. Ondje stoje sudačke stolice,* stolice doma Davidova. Molite za mir Jeruzalemov!* Blago onima koji tebe ljube! Neka bude mir u zidinama tvojim* i pokoj u tvojim palačama. Radi braće i prijatelja svojih* klicat ću: "Mir tebi!" Radi Doma Gospoda, Boga našega,* za sreću tvoju ja ću moliti. Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja. Slava tebi, Bože. Triput.

Slijedi Mala ektenija, str. 7. i Drugi antifon srijede, str. 8.  

P e t k o m: Psalam 122. Oči svoje uzdižem k tebi* koji u nebesima prebivaš. Evo kao što su uprte oči slugu u ruke gospodara* i oči sluškinje u ruke gospodarice, tako su oči naše uprte u Gospoda, Boga našega,* dok nam se ne smiluje. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas,* jer se do grla nasitismo prezira. Presita nam je duša* podsmijeha obijesnih, poruga oholih. Psalam 123. Da nije Gospod za nas bio,* neka slobodno rekne Izrael, da nije Gospod za nas bio:*

kad se ljudi digoše proti nama, žive bi nas progutali. Kad je uskipio bijes njihov na nas,* voda bi nas podavila; bujica bi nas odnijela,* vode pobjesnjele sve nas potopile. Blagoslovljen Gospod koji nas ne dade* za plijen zubima njihovim! Duša je naša poput ptice umakla* iz zamke lovačke: raskinula se zamka,* a mi umakosmo. Pomoć je naša u imenu Gospoda* koji stvori nebo i zemlju. Slava, I sada: Aliluja, aliluja, aliluja. Slava tebi, Bože. Triput.

Mala ektenija Đ./S.: Opet i opet u miru, pomolimo se Gospodu. Narod: Gospode, pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas Bože, svojom milošću. N.: Gospode, pomiluj. Spomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovljenu, slavnu Vladaricu našu Bogorodicu i vazda Djevicu Mariju sa svima svetima, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo. N.: Tebi, Gospode.

 

Molitva prvog antifona Gospode milosrdni i blagi, koji si spor na srdžbu i vrlo milostiv, čuj molitvu našu i poslušaj glas našega zazivanja. Znamenuj nas znakom dobrote svoje, pouči nas svojemu putu da hodimo u istini tvojoj. Razveseli srca naša da se bojimo svetoga imena tvojega, jer ti si velik i činiš čudesa, ti si jedini Bog i nema ti ravna među bozima, Gospode. Moćan si u milosrđu i dobar u jakosti da pomažeš, tješiš i spasavaš sve one koji se uzdaju u tvoje sveto ime. Jer tvoja je vlast i tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova. Narod: Amin. Slijedi Drugi antifon petka, str. 9. DRUGI ANTIFON S r i j e d o m: Usta nam bjehu puna smijeha,* a jezik kIicanja. Među poganima tad se govorilo:* Silna im djela Gospod učini. Silna nam djela učini Gospod:* opet smo radosni. Vrati, Gospode, sužnjeve naše* ko potoke negepske. Oni koji siju u suzama,* žanju u pjesmi. Išli su, išli plačući* noseći sjeme sjetveno: vraćat će se s pjesmom* noseći snoplje svoje.

Psalam 124. Tko se uzda u Gospoda, on je kao brdo Sion:* ne pomiče se, ostaje dovijeka. Bregovi okružuju Jeruzalem:* Gospod okružuje narod svoj odsada i dovijeka. I neće potrajati žezlo bezbožničko* nad udesom pravednih, da ne bi pravedni* ruke za bezakonjem pružili. Učini, Gospode, dobro dobrima* i čestitima u srcu. A koji na krive skreću putove,* nek ih istrijebi Gospod sa zločincima! Mir nad Izraelom! Psalam 125. Kad Gospod vraćaše sužnjeve sionske,* bilo nam je kô da snivamo.

Psalam 126. Ako Gospod kuće ne gradi,* uzalud se muče graditelji. Ako Gospod grada ne čuva,* uzalud stražar bdi. Uzalud vam je ustat prije zore* i dugo u noć sjediti,  

vi što jedete kruh muke:* miljenicima svojim u snu on daje. Evo: sinovi su Gospodnji dar,* plod utrobe njegova je nagrada. Strelica u ruci ratnika* to su sinovi mladosti.

Blago čovjeku koji njima napuni toblac,* neće se postidjeti kad se preo bude s dušmanom na vratima. Slava, I sada: Aliluja, aliluja, alilujaSlava tebi, Bože. Triput.

Slijedi Mala ektenija i Treći antifon srijede, str. 70. P e t k o m: Psalam 127. "Mnogo su me od mladosti tlačili,* ali me ne svladaše. Po leđima su mojim orači orali,* duge brazde povlačili. Al' Gospod pravedni* isiječe užeta zlikovcima." Nek se postide i uzmaknu* svi koji mrze Sion! Nek budu ko trava na krovu* što povene prije nego je počupaju. Žetelac njome ne napuni ruku* ni naručje onaj koji veže snopove. A prolaznici nek ne reknu: Blagoslov Gospodnji nad vama!* Blagoslivljamo vas imenom Gospodnjim!" Slava, I sada: Aliluja, aliluja, aliluja. Slava tebi, Bože. Triput.

Blago svakome koji se boji Gospoda,* koji njegovim hodi stazama! Plod ruku svojih ti ćeš uživati,* blago tebi, dobro će ti biti. Žena će ti biti kao plodna loza* u odajama tvoje kuće; sinovi tvoji ko mladice masline* oko stola tvojega. Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek* koji se boji GospodaBlagloslovio te Gospod sa Siona,* uživao sreću Jeruzalema sve dane života svojega. Vidio djecu svojih sinova.* Mir nad Izraelom! Psalam 129. "Mnogo su me od mladosti tlačili"* - neka rekne sad Izrael!

 

Mala ektenija Đ./S.: Opet i opet u miru, pomolimo se Gospodu. Narod: Gospode, pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas Bože, svojom milošću. N.: Gospode, pomiluj. Spomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovljenu, slavnu Vladaricu našu Bogorodicu i vazda Djevicu Mariju sa svima svetima, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo. N.: Tebi, Gospode. Molitva drugog antifona Gospode, liječniče i iscjelitelju naših duša, u srdžbi svojoj nemoj nas koriti i ne kažnjavaj nas u svom gnjevu, već postupi s nama po milosrđu svojem. Vodi nas prema pristaništu svoje volje, prosvijetli oči naših srdaca u spoznanju tvoje istine i daj da preostali dio ovoga dana, kao i ostatak života našega, bude u miru i bez grijeha, po molitvama svete Bogorodice i svih svetih tvojih. Jer si dobar i čovjekoljubiv Bog, i mi ti iskazujemo slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. N.: Amin. Slijedi Treći antifon petka, str. 11. TREĆI ANTIFON S r i j e d o m: U Gospoda ja se uzdam,* duša se moja u njegovu uzda riječ. Duša moja čeka Gospoda* više no zoru straža noćna; više no zoru straža noćna* nek Izrael čeka Gospoda. Jer je u Gospoda milosrđe* i obilno je u njega otkupljenje; on će otkupiti Izraela* od svih grijeha njegovih.

Psalam 129. Iz dubine, Gospode, vapijem tebi:* Gospode, usliši glas moj. Neka pazi uho tvoje* na glas moga vapaja. Ako se, Gospode, grijeha budeš spominjao, Gospode, tko će opstati?* Al' u tebe je praštanje, da bismo ti služili.  

Psalam 131. Gospode, ne gordi se moje srce,* niti se oči uznose. Ne idem za stvarima velikim,* ni za čudima što su iznad mene. Ne, ja sam se smirio,* i upokojio dušu svoju; kao dojenče na grudima

majke,* kao dojenče duša je moja u meni. U Gospoda se, Izraele, uzdaj* od sada dovijeka. Slava, I sada: Aliluja, aliluja, aliluja. Slava tebi, Bože! Triput. Slijedi Mala etkenija, str. 12. i “Gospode zazvah”, str. 14. i dalje.

P e t k o m: Poradi Davida, sluge svojega,* ne odbij lica pomazanika svoga." Gospod se zakle Davidu zakletvom tvrdom* od koje neće odustati: "Potomka tvoje utrobe* posadit ću na prijestolje tvoje. Budu li ti sinovi Savez moj čuvali i svjedočanstva kojima ih učim,* sinovi će njini dovijeka sjedit na tvom prijestolju. Jer Gospod odabra Sion,* njega zaželje sebi za sjedište. Ovo mi je počivalište vječno,* boravit ću ovdje jer tako poželjeh. Žitak ću njegov blagosloviti,* siromahe nahraniti kruhom. Svećenike njegove u spas ću odjenuti,* sveti će njegovi kliktati radosno. Učinit ću da ondje za Davida snaga izraste,*

Psalam 132. Spomeni se, Gospode Davida,* i sve brižljivosti njegove: kako se Gospodu zakleo,* zavjetovao snazi Jakovljevoj: "Neću ući u šator doma svog,* nit uzaći na ležaj svoje postelje, neću pustit snu na oči,* nit počinka dati vjeđama, dok Gospodu mjesto ne nađem,* boravište Snazi Jakovljevoj." Eto, čusmo za nj u Efrati,* nađosmo ga u Poljima jaarskim. Uđimo u stan njegov,* pred podnožje mu padnimo! "Ustani, Gospode, pođi k svom počivalištu,* ti i Kovčeg sile tvoje! Svećenici tvoji nek se obuku u pravednost,* pobožnici tvoji nek radosno kliču!  

Ondje Gospod daje svoj blagoslov* i život dovijeka. Psalam 133. Sad, blagoslivljajte Gospoda,* sve sluge Gospodnje što stojite u Domu Gospodnjemu,* u noćnim satima. Dižite svoje ruke prema Svetištu* i Gospoda blagoslivljajte! "Blagoslovio te sa Siona Gospod* koji stvori nebo i zemlju!" Slava, I sada: Aliluja, aliluja, aliluja. Slava tebi, Bože. Triput.

pripravit ću svjetiljku za svog pomazanika. U sram ću mu obući dušmane,* a na njemu će blistat vijenac moj." Psalam 133. Gle, kako je dobro i kako je milo* kao braća zajedno živjeti: kao na glavi ulje dragocjeno,* što slazi na bradu, bradu Aronovu, što slazi na skute haljina njegovih; kao rosa s Hermona* što slazi na brdo Sion.

Mala ektenija Đ./S.: Opet i opet u miru, pomolimo se Gospodu. N.: Gospode, pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas Bože, svojom milošću. N.: Gospode, pomiluj. Spomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovljenu, slavnu Vladaricu našu Bogorodicu i vazda Djevicu Mariju sa svima svetima, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo. N.: Tebi, Gospode. A. Molitva trećeg antifona Gospode, Bože naš, spomeni se nas grješnih i beskorisnih slugu svojih, kada zazivamo tvoje sveto klanjanja dostojno ime. Ne dopusti da se postidimo u iščekivanju tvoga milosrđa, Gospode, nego nam dobrostivo daruj sve što tražimo za spasenje. Podaj nam da te ljubimo i da te se bojimo svim srcem svojim i da u svemu vršimo volju tvoju. Jer ti si Bog koji miluje i spašava, i tebi iskazujemo slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. N.: Amin.

 

Ili, ova molitva: B. Molitva sv. Bazilija Velikoga Blagoslovljen budi Svevladaru, Svedržitelju, koji si rasvijetlio dan sunčevom svjetlošću, a noć obasjao svjetilima plamenim i koji si nam dao preživjeti ovaj dan te prispjeti k počelu noći. Usliši molitvu našu i svih onih koji ti se mole i oprosti nam svima svjesne i nesvjesne grijehe naše. Primi našu večernju molitvu i pošalji obilje svoga milosrđa i dobrote na baštinu svoju. Okruži nas svetim anđelima svojim, oboružaj nas oružjem pravednosti, ogradi nas istinom svojom, čuvaj nas snagom svojom i izbavi nas od nevolja i nasrtaja Zloga. Podaj nam ovu večer, kao i nastupajuću noć, savršenu, svetu, mirnu, bezgrješnu, spokojnu i slobodnu od sablazni, a tako i u sve dane života našega, po molitvama svete Bogorodice i svih svetih tvojih ugodnika. Jer ti si Bog koji miluje i spašava, i tebi iskazujemo slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. N.: Amin. VEČERNJI SVJETLOSPJEV - 'GOSPODE, ZAZVAH' SA STIHIRAMA Prva dva stiha se pjevaju prema jednom od osam glasova, kao u sljedećim notnim prilozima. Nakon prva dva stiha nastavlja se moliti psalme redom, str. 22. ili se odmah uzimaju zadnja dva stiha s pripadajućim stihirama ('Hvalite Gospoda svi puci...', str. 23.). Petkom se pjeva Dogmat (kao bogorodičan) prema glasu „Gospodi vozvah“ (također u notnim prilozima). Psalam 140. Gospode zazvah tebe, usliši me. Usliši me, Gospode. Gospode zazvah tebe, usliši me. Slušaj glas molitve moje kad zazivam tebe. Usliši me, Gospode. Nek se uzdigne molitva moja kao kâd pred tobom, podizanje ruku mojih kô žrtva večernja. Usliši me, Gospode.

 

'GOSPODI, VOZVAH'

Nastavak psalma na str. 22.

 

Nastavak psalma na str. 22.

 

Nastavak psalma na str. 22.

 

Nastavak psalma na str. 22.

 

 

Nastavak psalma na str. 22.

Nastavak psalma na str. 22.  

Nastavak psalma na str. 22.

 

Nastavak psalma na str. 22.  

Nastavak psalma 140. Na putu kojim prolazim* potajnu mi zamku staviše. Obazrem li se nadesno i pogledam:* nitko ne zna za mene. Nemam kamo pobjeći,* nitko za život moj ne mari. K tebi, Gospode, vapijem;* govorim: ti si mi utočište, ti si dio moj u zemlji živih. Poslušaj moje vapaje,* jer sam veoma nevoljan. Izbavi me od gonitelja mojih,* jer od mene oni su moćniji. Izvedi iz tamnice dušu moju* da zahvaljujem imenu tvojemu. Oko mene će se okupit pravednici* zbog dobra što si ga iskazao meni.

Na usta mi, Gospode, stražu postavi,* i stražare na vrata usana mojih. Ne daj da mi se srce zlu prikloni,* da bezbožno počinim djela opaka; i u društvu zlotvora* da ne blagujem poslastica njihovih. Nek me samo udari pravednik, ljubav je što me kara, al' ulje grešničko neće mi glavu pomazat;* zloći njihovoj oprijet ću se uvijek svojom molitvom. Kad strovale niz hridinu suce njihove,* razumjet će kako blage bjehu riječi moje. Kao kad orač ore i para zemlju,* tako će im se na rubu Podzemlja kosti rasuti. U te su, Gospode, uprte oči moje,* k tebi se utječem, ne daj da mi duša propadne. Čuvaj me od stupice koju postaviše meni,* od zamki zločinaca. Nek u vlastite zamke upadnu zlotvori,* a ja neka im umaknem.

Psalam 129.

Iz dubine vapijem tebi, Gospode,* Gospode, usliši glas moj. Neka pazi uho tvoje* na glas moga vapaja. Ako se, Gospode, grijeha budeš spominjao, Gospode, tko će opstati?* Al’ u tebe je praštanje, da bismo ti služili. U Gospoda ja se uzdam,* duša se moja u njegovu uzda riječ. Duša moja čeka Gospoda više no zoru straža noćna; više no zoru straža noćna* nek Izrael čeka Gospoda.

Psalam 141.

Iz svega glasa vapijem Gospodu,* iz svega glasa Gospoda zaklinjem. Pred njim svoju izlijevam tužaljku,* tjeskobu svoju pred njim razastirem. Ako duh moj i klone u meni,* ti put moj poznaješ.  

Silna je prema nama ljubav njegova,* i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

Jer je u Gospoda milosrđe i obilno je u njega otkupljenje;* on će otkupiti Izarela od svih grijeha njegovih. 

> Stihira svecu iz dodatka str. 69.) Slava: stihira svecu iz dodatka - srijedom: I sada: bogorodičan.

Psalam 116.

Hvalite Gospoda svi puci,* slavite ga svi narodi. > Stihira iz Posnog Trioda (vidi niže i dalje)

- petkom: I ninje... te dogmat koji se pjeva prema glasu “Gospode vozvah” (vidi notne priloge, str. 33.).

STIHIRE NA ‘GOSPODI VOZVAH‘ POSNOG TRIODA PRVI TJEDAN VELIKOGA POSTA SRIJEDA  Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga svi narodi. Braćo, dok postimo tijelom, postimo i duhom. Svaki čvor nepravde razrješimo, sve vezove pokvarenosti rastrgajmo, kruh s gladnima dijelimo i pod krov beskućnike uvedimo da primimo obilje milosti od Krista, Boga našega. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka. > Stihira svecu iz Opće službe (str. 69.) ili vlastita (str. 78.) prema kalendaru, str. 88. Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: > Stihira svecu (ako je ima) I sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. > Bogorodičan. PETAK (Služba Trioda i sv. Teodoru Tironu) Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga svi narodi. Dođite, vjerni, u svjetlosti činimo djela Božja te hodimo u iskrenosti kao po danu. Svako nepravedno gledanje na bližnjega odbacimo od sebe i ne postavljajmo mu zamke na sablazan. Odložimo tjelesne užitke da umnožimo darove  

duha. Podarimo potrebne kruhom i pristupimo Kristu u pokajanju, vapeći: pomiluj nas, Bože naš. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka. Dođite, svi štovatelji mučenika, duhovno se proveselimo i slavimo, jer danas mučenik Teodor prinosi otajstvenu gozbu i raduje nâs koji svetkujemo i njemu kličemo: Raduj se, nepobjedivi stradalniče, jer si prijetnje mučitelja na zemlji razorio. Raduj se, jer si tijelo svoje zemaljsko poradi Krista Boga na muke predao. Raduj se, jer si se u raznim nevoljama javio kao prokušani vojnik nebeske vojske. Molimo te stoga, uresu mučenikâ: moli se za duše naše. Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu. Kada je đavao zlobnim lukavstvom postom očišćene pobožne ljude jelom htio okaljati i hranom nečistih žrtava oskvrnuti, ti si, Teodore, prozreo njegov zli naum i u snu se javio tadašnjem arhijereju te zlobnu namjeru sotone razotkrio. Stoga te hvalimo, mučeniče Teodore, i čineći godišnji spomen tvojih čudesa u vrijeme posta molimo te: po tvojem zagovoru izbavi nas kod Boga od lukavstva Zloga. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Dogmat rednoga glasa. DRUGI TJEDAN VELIKOGA POSTA SRIJEDA  Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga svi narodi. Poduzevši duhovni post, ne govorite, braćo, laži jezikom, niti dajte smutnje bratu na sablazan, već rasplamsavajući svjetlo duše u suzama pokajnicama, zavapimo Kristu: otpusti nam grješne padove naše, jer si Čovjekoljubac. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka. > Stihira svecu iz Opće službe (str. 69.) ili vlastita (str. 78). Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. > Bogorodičan.  

PETAK Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga svi narodi. Sada je vrijeme milosno, sada je vrijeme spasa. Po prevelikoj milosti svojoj pohodi dušu moju i breme prijestupa mojih olakšaj, jedini Čovjekoljupče. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka. > Stihira svecu iz Opće službe (str. 69.) ili vlastita (str. 78.). Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu (za pokojne): Plačem i jecam kada se spomenem smrti i vidim kako u grobu leži naša ljepota, stvorena na sliku Božju, iznakažena, bez slave i nedolična. O čuda! Što se to s nama događa? Kako to da smo pali u propadljivost? Kako li smo se izjednačili sa smrću? Uistinu je zapisano po riječi Božjoj da on i usnulima daje pokoj. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. > Dogmat rednog glasa. TREĆI TJEDAN VELIKOG POSTA SRIJEDA Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga svi narodi. Živeći bludno rastočio sam svoje očinsko bogatstvo i sada lišen svega živim među stanovnicima zla, postavši u svojoj ludosti sličan bezumnim životinjama, lišen svake božanske milosti. Obraćam se stoga i vapijem tebi, dobromu i milosrdnomu Ocu: Sagriješih! Primi me raskajanoga, Bože, i pomiluj me. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka. > Stihira svecu iz Opće službe (str. 69.) ili vlastita (str.78.). Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: > Stihira svecu iz Opće službe (str. 69.) ili vlastita (str. 78). I sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. > Bogorodičan. PETAK Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga svi narodi. Poput rasipnog sina udaljio sam se od tvoje milosti, Gospode, i rastepao bogatstvo tvoje dobrote. Sada se  

utječem tebi koji si dobrostiva srca: Sagriješih, Bože, pomiluj me. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka. > Stihira svecu iz Opće službe (str. 69.) ili vlastita (str. 79.). Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu (za pokojne): Prisjetih se proroka koji je vapio: “Zemlja sam i prah!” - i u grobovima gledah gole kosti. I rekoh: “Gdje je sada kralj ili vojnik, bogataš ili siromah, pravednik ili grješnik? Podaj, Gospode, s pravednicima pokoj slugama svojim, jer si ti Čovjekoljubac.” I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. > Dogmat rednog glasa. ČETVRTI TJEDAN VELIKOG POSTA SRIJEDA Služba Trioda i svetom Križu

Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga svi narodi. Post, po kojemu se zadobiva blagoslov, doveo nas je do polovine svoga puta, obradovavši Gospoda kroz protekle dane i predlažući nam odlučne zadaće za dane koji prethode, jer umnažanje blagoslova donosi i obilje dobrih djela. Zavapimo stoga Kristu, darovatelju svih blagoslova: ti koji si postio i podnio križ za nas, daj nam bez osude sudjelovati u tvojoj svetoj Pashi da provodimo spokojan život i dostojno slavimo tebe s Ocem i Duhom. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka. Operimo svoje duše vodom posta. Primaknimo se prečasnom i prečistom križu Gospodnjem, klanjajući se s vjerom da primimo božansko prosvjetljenje i već sada okusimo vječno spasenje, mir i obilje milosti. Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: Klanjajući se križu Gospodnjem, kličimo: Raduj se drvo života i mučitelju pakla. Raduj se, radosti svijeta i razoritelju propadljivosti. Raduj se, moći koja razgoni zloduhe. Raduj se, utvrdo vjernih i nepobjedivo oružje. Sačuvaj i posveti one koji te cjelivaju.  

I sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. (Glas 8.): Danas onaj koji je nepristupan po naravi pristupa meni i oslobađa me od muka podnoseći muku. Svjetlo slijepih je popljuvano od grješnih ljudi i leđa svoja podmeće udarcima poradi zarobljenih. Kada ga je Majka Djevica ugledala na križu, s bolom je zaplakala: Jao meni, što to učini, Dijete moje? Bio si najljepši od ljudskih sinova, a sada te gledam beživotnoga, bez ikakve ljepote. Jao, Svjetlosti moja! Kako da te gledam zaspaloga na smrt jer je biće moje ranjeno i mač mi srcem prođe? Ali, ja slavim tvoju muku i klanjam se milosrđu tvome. Veletrpeći Gospode, slava tebi. PETAK Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga svi narodi. Požudama uništih dostojanstvo svoje duše. Poput životinje bijah i ne mogu oči svoje podići prema tebi, Svevišnji, nego sagibajući se do zemlje, Kriste, poput carinika tebi se molim vapeći: Bože, pomiluj me i spasi. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka. > Stihira svecu iz Opće službe (str. 69.) ili vlastita (str. 78.). Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu (za pokojne): U tvojoj stvoriteljskoj zapovijedi moj je izvor i početak, jer si me htio stvoriti kao živo stvorenje od vidljive i nevidljive prirode: tijelo si mi sazdao od zemlje, a dušu mi udahnuo svojim božanskim životvornim dahom. Udijeli pokoj, Spasitelju, svim svojim slugama u zemlji živih i nastani ih u stanovima pravednih. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. > Dogmat rednoga glasa. PETI TJEDAN VELIKOG POSTA SRIJEDA Služba Velikoga pokajnog kanona i svecu dana Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga svi narodi. Upao sam jadnik među razbojnike vlastitih misli. Razum mi je oplijenjen, a ja okrutno pretučen. Duša mi je sva  

izranjena i lišen kreposti ležim gol nasred puta života. Vidjevši me u teškim mukama i misleći da su mi rane neizlječive, svećenik se okrenuo, niti me pravo pogledavši; levit pak, ne mogavši podnijeti dušeubojitu moju mučninu, ugledavši me prijeđe na drugu stranu puta. Ali ti, Kriste, Bože moj, koji si došao ne iz Samarije već iz tijela Marijina, udijeli mi ozdravljenje i izlij na me veliku milost svoju jer si Čovjekoljubac. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka. > Stihira svecu iz Opće službe (str. 69.) ili vlastita (str. 78.). Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu: Neizrecivo je tvoje milosrđe, dobrostivi Gospode. Ti si strpljiv i svemoguć u svojoj ljubavi. Ne odbaci me od lica svojega da ti sa zahvalnošću radosno mogu pjevati: Spasi me, Gospode, prije nego što posve propadnem. I sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. (Glas 4.): Neizrecivog li silaska! Čudnog li i čudesnog poroda! Kako li je Djevica na rukama kao dijete nosila tebe koji si Stvoritelj i Bog? Dobročinitelju, kao što si pristao uzeti od nje tijelo, tako spasi i mene, Gospode, prije nego posve propadnem. PETAK Služba Trioda i Akatista presvetoj Bogorodici Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga svi narodi. Kao od Jeruzalema udaljih se od tvojih božanskih zapovijedi i privučen požudama i životnim brigama jerihonskim, upadoh u razbojničke pomisli i od njih bijah ogoljen od milosne odjeće posinovljenja te sada ležim u ranama kao mrtav. A svećenik dođe i vidjevši ranu ne obazre se, i levit, gnušajući se, prođe mimo. A ti, Gospode, na neizreciv način utjelovljeni od Djevice, izlio si dobrovoljno krv i vodu iz boka svoga i kao uljem pomazao me za spasenje. Povij rane moje, Kriste Bože naš, i po milosrđu svome pribroji me nebeskim zborovima.

 

Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka. Otkrivajući ti predvječni naum, Djevice, Gabrijel dođe i stade preda te i pozdravljajući, govoraše: "Raduj se, zemljo nezasijana. Raduj se, grme neizgorivi. Raduj se, dubino nesaglediva. Raduj se, moste što vodiš u nebesa i ljestve koje vidje Jakov. Raduj se, nebeska posudo mane. Raduj se, izbavljenje od davnoga prokletstva. Raduj se, Adamova osloboditeljice. Gospod s tobom!" Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. (Glas 2.): Danas se objavljuje vjekovno otajstvo. Sin Božji postaje Sinom Čovječjim. Primivši na sebe ono najniže, meni je darovao ono najviše. Adam bî nekoć prevaren, misleći da će postati bogom, ali mu se želja ne ispuni. Sada Bog postaje čovjekom da bi Adama bogom učinio. Neka se sva stvorenja raduju, priroda neka slavi jer Arkanđeo sa strahom pred Djevicom stoji i govori: Raduj se! – donoseći joj vijest koja liječi naše boli. Gospode, koji si zbog milosrđa svoga postao čovjekom, slava tebi. ŠESTI TJEDAN VELIKOGA POSTA SRIJEDA Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga svi narodi. Obogatio sam se strastima i odijevam se prijevarnom haljinom licemjerja; uživam u grješnom samougađanju i nemam mjere u nedostatku ljubavi. Zapostavio sam duhovnost koja je predvorje pokajanja. Gospode, daj mi da poput Lazara budem siromašan grijehom, da se ne mučim u neugasivom ognju moleći uzalud da prst umočen u vodu ublaži moj opaljeni jezik. Daj mi, istinski Čovjekoljupče, boraviti u krilu Abrahamovu. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka. > Stihira svecu iz Opće službe (str. 69.) ili vlastita (str. 78). Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu. > stihira svecu. I sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. > Bogorodičan.

 

PETAK Služba Trioda i Lazareve subote

Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga svi narodi. Završivši za dušu korisnu Četrdesetnicu, daj nam, Čovjekoljupče, dočekati i sveti tjedan tvoje muke. Daj da u njemu proslavimo veličanstvena tvoja djela i neshvatljiv tvoj naum poradi nas, da ti jednodušno zapjevamo: Gospode, slava tebi. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka. Mučenici Gospodnji, molite Boga za nas i isprosite našim dušama obilje milosrđa i očišćenje od mnogih grijeha: mi vas molimo. Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu. Stojeći nad Lazarevim grobom, Spasitelju naš, pozvao si mrtvaca i probudio ga kao da je spavao, skinuvši s njega san snagom besmrtnosti. I on je na tvoju riječ, Čovjekoljupče, izišao iz groba povijen ukopnim povojima. Sve je tebi moguće, sve tebi služi, sve ti se pokorava, Spasitelju naš, slava tebi. I sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. (Glas 8.): Završivši za dušu korisnu Četrdesetnicu, uskliknimo: Raduj se, grade Betanijo, domovino Lazareva. Radujte se, Marto i Marijo, sestre njegove, jer sutra dolazi Krist da riječju svojom oživi mrtvoga brata vašeg. Čuvši njegov glas, pakosni i nezasitni Had, drhteći od straha i silno stenjajući, otpusti Lazara svezana ubrusom. Čudesa njegova zadive narod židovski te ga oni s palminim grančicama i vrbicama dočekaše, a i djeca se oglase slaveći onoga kojemu zavide oci njihovi: Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, kralj Izraelov.

 

VELIKI I SVETI TJEDAN VELIKI PONEDJELJAK Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga svi narodi. Idući dragovoljno u susret muci, Gospod reče apostolima: "Evo idemo u Jeruzalem i Sin čovječji bit će predan kako je i napisano." Dođite, krenimo i mi s njima očišćenih misli, kako bismo se zajedno s njim razapeli i umrli zbog naših grješnih životnih nagnuća i zatim ponovno s njim oživjeli i čuli riječi njegove: "Više neću iskusiti muku u ovozemaljskom Jeruzalemu, već idem Ocu svojemu i Ocu vašemu, Bogu svojemu i Bogu vašemu, da vas uzdignem u višnji Jeruzalem, u Kraljevstvo nebesko." Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka. Majka sinova Zebedejevih, nesposobna shvatiti neizrecivo otajstvo tvojega nauma, tražila je od tebe, Gospode, da njezinoj djeci daruješ slavu prolaznoga kraljevstva. Umjesto takva dara prorekao si svojim apostolima da će piti čašu smrti koju ćeš ti sâm prije njih ispiti za očišćenje naših grijeha. Zato ti kličemo: Spasenje duša naših, slava tebi. Slava, I sada: Idući dalje u susret svojoj muci uzeo si, Gospode, na stranu učenike i učvršćujući ih rekao: "Zar se ne sjećate kako sam vam govorio da prorok mora biti ubijen u Jeruzalemu? Sada nastupa čas o kojemu sam vam govorio. Evo, bit ću predan u ruke grješnicima i izrugan. Razapet će me na križ i položiti u grob. Držat će me za mrtvaca. Ali vi budite hrabri, jer ću treći dan uskrsnuti vjernima na radost i život vječni." VELIKI UTORAK Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga svi narodi. Kako ću ući u svjetlost tvojih svetih ja nedostojan? Ako se i usudim ući u tvoju gozbenu dvoranu, moja će me neprikladna odjeća izdati pa će me svezana izbaciti. Očisti, Gospode, moju dušu od prljavštine i spasi me, Čovjekoljupče.  

Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka. Zbog lijenosti duše zaspao sam, zaručniče Kriste, i nisam pribavio zapaljenu svjetiljku dobročinstava. Postao sam sličan ludim djevicama, zabavljajući se u vrijeme posla. Ne uskrati mi, Vladaru milosrđa, svoje dobrote i otjeraj mračne snove i pridigni me, Milostivi! Uvedi me s mudrim djevicama u svoju svadbenu dvoranu, gdje se neprestano veseli i pjeva čistim glasom: Gospode, slava tebi. Slava, I sada (glas 4.): Čula si, dušo, za osudu onoga koji je sakrio talenat. Ne skrivaj riječ Božju, već objavljuj čudesa njegova da bi, umnoživši dar, ušla u radost Gospoda svoga. VELIKA SRIJEDA Hvalite Gospoda, svi puci, slavite ga svi narodi. Prepoznavši u tebi Boga, Sine Djevičin, grješnica se nadala učinku svojih suza i uplakana molila govoreći: "Dobročinitelju Čovjekoljupče! Odriješi me moje krivice, kao što sam ja za tebe rasplela svoju kosu. Jer te ljubim ne odbaci me, pravedno omraženu, kako bih te mogla propovijedati među carinicima." Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka. Dragocjenu pomast pomiješala je grješnica svojim suzama i izlila je na tvoje prečiste noge ljubeći ih, a ti si joj milosrdno sve oprostio. Daruj i nama oproštenje, ti koji si za nas podnio muku i spasi nas. Slava, I sada (glas 4.): Ona koja je bila ogrezla u grijesima ugledala je tebe, luku spasenja. Pogledaj kako ona pomast miješa sa suzama i zavapi: Svrni pogled na raskajane grješnike koji se nadaju oproštenju. Tako i mene, Vladaru, svojim velikim milosrđem spasi od bure grijeha. Slijedi dogmat koji se pjeva petkom kao završni bogorodičan prema glasu na koji se pjevao “Gospode, zazvah” .

 

DOGMATI Dogmat, glas 1.

 

Slijedi “Svjete tihij”, str. 44. Dogmat, glas 2.

 

Slijedi “Svjete tihij”, str. 44. Dogmat, glas 3.

 

Slijedi “Svjete tihij”, str. 44.

 

Dogmat, glas 4.

Slijedi “Svjete tihij”, str. 44.

 

Dogmat, glas 5.

 

Slijedi “Svjete tihij”, str. 44. Dogmat, glas 6.

 

Slijedi “Svjete tihij”, str. 44. Dogmat, glas 7.

 

 

Slijedi “Svjete tihij”, str. 44. Dogmat, glas 8.

 

Slijedi “Svjete tihij”, str. 44.

 

Kad se započne pjevati “Slava, i sada” otvaraju se carske dveri i čini ulazak s kadionicom, a kada se čita evanđelje i s Evanđelistarom. Tada đakon tiho govori svećeniku: Pomolimo se Gospodu. Svećenik tad tiho moli Molitvu ulaska Molitva ulaska Večerom, jutrom i o podne hvalimo te i blagoslivljamo, zahvaljujemo ti i molimo ti se, Vladaru svega i čovjekoljubivi Gospode: uzdigni molitvu našu kao kâd pred sobom i nedaj da se srca naša prikone zlim riječima ili mislima, nego nas izbavi od svih koji vrebaju duše naše. Jer u tebe su, Gospode, o Gospode, uprte oči naše i u tebe se pouzdasmo: ne postidi nas, Bože naš. Jer tebi dolikuje svaka slava, čast i klanjanje: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Po svršetku stihira đakon ili svećenik glasno govori: Premudrost. Stojmo uspravno. Narod: Himan Kristu, Radosnom Svjetlu - Φῶς Ἱλαρόν Radosno Svjetlo svete slave besmrtnoga Oca nebeskoga, svetoga, blaženoga, Isuse Kriste. Došavši k sunca zapadu, ugledasmo svjetlost večernju: pjevamo Ocu i Sinu i Svetomu Duhu Bogu. Dostojan jesi u sva vremena slavljen biti glasima pobožnim, Sine Božji, koji daješ život svemu svijetu, i stoga te sav svijet slavi. SVJETE TIHIJ

 

Za pjevanja ovog himna pale se sva svjetlila u hramu.

 

PROKIMENI I ČITANJA Zatim đakon: Budimo pozorni. Svećenik: Mir svima. I opet đakon: Premudrost. Pjeva se prokimen. Đakon: Premudrost. Čitač: Čitanje iz Knjige... Đakon: Budimo pozorni. I čitač čita paremiju. Nakon čitanja pjeva se drugi prokimen. Potom đakon glasno govori: Izvolite (blagosloviti). Tada svećenik okrenut svetištu, držeći u rukama svijećnjak i kadionicu, čini znak križa i govori: Premudrost. Stojmo uspravno. Zatim, okrenuvši se na zapad, prema narodu, opet čini znak križa, govoreći: Svjetlo Kristovo prosvjetljuje sve. Zatim čitač: Čitanje iz Knjige... Đakon: Budimo pozorni. I čitač čita paremiju. Ako je blagdan ili svetac s bdjenjem ili polijelejem, čitaju se paremije blagdana ili sveca. (Zatvaraju se carske dveri.) Po svršetku paremije svećenik govori: Mir tebi. Đakon: Premudrost.

 

PROKIMENI PRVI TJEDAN VELIKOG POSTA Srijeda Prokimen 1. (glas 5.): Ti ćeš nas, Gospode, zaštiti i sačuvati od naraštaja ovoga u vijeke. Čitanje iz Knjige Postanka: 1, 24 - 2,3 Prokimen 2. (glas 6.): Pogledaj na me i usliši me*, Gospode, Bože moj! Čitanje iz Knjige Izreka: 2, 1 - 22. Petak  Prokimen 1. (glas 5.): Uslišio te Gospod* u dan nevolje! Čitanje iz Knjige Postanka: 2, 20 - 3, 20 Prokimen 2. (glas 6.): Uzvisi se, Gospode, u sili svojoj* pjesmama ćemo slaviti tvoju snagu! Čitanje iz Knjige Izreka: 3, 19 - 34 DRUGI TJEDAN VELIKOG POSTA Srijeda Prokimen 1. (glas 6.): Veselite se u Gospodu* i radujte se, pravednici. Čitanje iz Knjige Postanka: 4, 16 - 26 Prokimen 2. (glas 1.): Budi milost tvoja, Gospode, u nama*, jer se mi u tebe uzdamo! Čitanje iz Knjige Izreka: 5, 15 - 6, 3a Petak Prokimen 1. (glas 4.): Milost tvoja i istina tvoja*, nek me svagda čuvaju! Čitanje iz Knjige Postanka: 5, 32 - 6,8 Prokimen 2. (glas 6.): Zavapih: Gospode, pomiluj me*, izliječi dušu moju! Čitanje iz Knjige Izreka: 6,20 - 7,2

 

TREĆI TJEDAN VELIKOG POSTA Srijeda Prokimen 1. (glas 4.): Uzdam se u milosrđe Gospodnje,* u vijeke vjekova. Čitanje iz Knjige Postanka: 7, 6 - 9 Prokimen 2. (glas 4.): Kada Gospod vrati* sužnjeve svoga naroda. Čitanje iz Knjige Izreka: 9, 12 - 18 Petak  Prokimen 1. (glas 4.): Pomozi nam u nevoljama,* jer ljudska je pomoć ništavna. Čitanje iz Knjige Postanka: 8, 4 - 21a Prokimen 2. (glas 6.): Vapaj moj, Gospode, poslušaj:* čuj molitvu moju! Čitanje iz Knjige Izreka: 10, 31 - 11, 12 ČETVRTI TJEDAN VELIKOG POSTA Srijeda Prokimen 1. (gl. 4.): Blagoslovljen Gospod Bog Izraelov*, koji jedini tvori djela čudesna! Čitanje iz Knjige Postanka: 9, 18-10, 1 Prokimen 2. (gl. 4.): Dobro mi je biti blizu* Boga mojega. Čitanje iz Knjige Izreka: 12, 23-13, 10 Petak Prokimen 1. (gl. 4.): Pastiru Izraelov, počuj*, koji vodiš Josipa poput ovaca. Čitanje iz Knjige Postanka: 12, 1-7 Prokimen 2. (gl. 4.): Radujte se Bogu* pomoćniku našemu! Čitanje iz Knjige Izreka: 14, 15-26

 

PETI TJEDAN VELIKOG POSTA Srijeda  Prokimen 1. (glas 4.): Gospode, Bože osvetniče*, osvetniče, pokaži se. Čitanje iz Knjige Postanka: 17, 1-19 Prokimen 2. (glas 4.): Pjevajte Gospodu* pjesmu novu! Čitanje iz Knjige Izreka: 15, 20 – 16, 9

Bože

Petak Prokimen 1. (glas 4.): Milosrdan je i milostiv Gospod*, vrlo strpljiv i veoma dobrostiv. Čitanje iz Knjige Postanka: 22, 1-18 Prokimen 2. (glas 4.): Kako su veličanstvena djela tvoja, Gospode*, sve si premudro stvorio! Čitanje iz Knjige Izreka: 17, 17 – 18, 5 ŠESTI TJEDAN VELIKOG POSTA Srijeda Prokimen 1. (glas 4.): Hodit ću pred licem Gospodnjim* u zemlji živih. Čitanje iz Knjige Postanka: 43, 26b – 31a; 45, 1-16 Prokimen 2. (glas 4.): Prinijet ću Gospodu molitve svoje* pred svim pukom njegovim. Čitanje iz Knjige Izreka: 21, 23 – 22, 4 Petak Prokimen 1. (glas 6.): Pomoć je naša u imenu Gospoda* koji stvori nebo i zemlju. Čitanje iz Knjige Postanka: 49, 33 – 50, 26 Prokimen 2. (glas 4.): Tko se uzda u Gospoda on je kao brdo Sion*: ne pomiče se, ostaje dovijeka. Čitanje iz Knjige Izreka: 31, 8 – 31

 

VELIKI I SVETI TJEDAN Veliki ponedjeljak Prokimen, (glas 6.): Blagoslovio te Gospod sa Siona,* uživao sreću Jeruzalema. Čitanje iz Knjige Izlaska: 1, 1-20 Prokimen, gl. 6. Blagoslivljamo vas* imenom Gospodnjim. Čitanje iz Knjige o Jobu: 1, 1-12 Čitanje evanđelja po Mateju: 24, 3 - 35 Veliki utorak Prokimen, gl. 6: Ustani, Gospode, i uđi u počivalište svoje,* ti i kovčeg svetinje tvoje. Čitanje iz Knjige Izlaska: 2, 5-10 Prokimen, glas 4.: Gle, kako je dobro i lijepo* kao braća zajedno živjeti. Čitanje iz Knjige o Jobu: 1, 13-22 Čitanje evanđelja po Mateju: 24, 36 – 26,2 Velika srijeda Prokimen, gl. 4.: Ispovijedajte se Bogu nebeskomu, jer je dobar,* jer je vječna ljubav njegova. Čitanje iz Knjige Izlaska: 2, 11-22 Prokimen, gl. 4.: Gospode, vječna je milost tvoja:* djela ruku svojih ne prezri. Čitanje iz Knjige o Jobu: 2, 1-10 Čitanje evanđelja po Mateju: 26, 6-16

 

SLUŽBA PRINOSA KÂDA Dok čitač ili svećenik pjevaju stihove, narod kleči. Zatim narod ustaje i pjeva pripjev, a svećenik kleči. Svećenik kadi sveti prijestol na početku i na kraju svakog stiha. Stihovi i pripjev psalma 140. uobičajeno se pjevaju prema notnom prilogu na sljedećoj stranici. Čitač nasred crkve ili svećenik u svetištu s prednje strane svetog prijestola pjeva: Nek se uzdigne molitva moja kao kâd pred tobom, podizanje ruku mojih kô žrtva večernja. Narod ponovi: Nek se uzdigne molitva moja kao kâd pred tobom, podizanje ruku mojih kô žrtva večernja. Zatim čitač ili svećenik, stojeći s južne (desne) strane svetog prijestola, pjeva prvi stih: Gospode zazvah tebe, usliši me. Slušaj glas molitve moje kad zazivam tebe. Narod: Nek se uzdigne molitva moja kao kâd pred tobom, podizanje ruku mojih kô žrtva večernja. Zatim čitač ili svećenik, stojeći s istočne (stražnje) strane svetog prijestola, pjeva drugi stih: Na usta mi, Gospode, stražu postavi,* i ogradu na vrata usana mojih. Narod: Nek se uzdigne molitva moja kao kâd pred tobom, podizanje ruku mojih kô žrtva večernja. Zatim čitač ili svećenik, stojeći sa sjeverne (lijeve) strane svetog prijestola, pjeva treći stih: Ne prikloni mi srce zlim riječima, da izmišlja izgovore za grijehe. Narod: Nek se uzdigne molitva moja kao kâd pred tobom, podizanje ruku mojih kô žrtva večernja. I opet čitač ili svećenik, stojeći s prednje strane svetog prijestola, pjeva: Nek se uzdigne molitva moja kao kâd pred tobom. A narod: Podizanje ruku mojih kô žrtva večernja. Potom svi čine tri velika (zemna) poklona.  

Stihovi:

Da ispravitsja...

Da ispravitsja...  

Da ispravitsja... Ako u Velikom postu padne blagdan sveca ili hrama, tada đakon ili svećenik govori: Budimo pozorni. Čitač zatim govori prokimen i čita Apostol, zatim se pjeva “Aliluja” i čita evanđelje.

II. PRIČESNA SLUŽBA Usrdna ektenija Đ./S.: Recimo svi iz dna duše svoje i čitavim umom svojim recimo: Na svaki zaziv narod odgovara: Gospode, pomiluj. Gospode, Svevladaru, Bože otaca naših, molimo ti se, usliši i pomiluj.

Smiluj nam se, Bože, po velikom milosrđu svome, molimo ti se: usliši i pomiluj. N.: Gospode, pomiluj. Još se molimo za svetoga, sveopćeg prvosvećenika našega (ime), papu rimskoga, za metropolitu našega gospodina nadbiskupa (ime), za bogoljubnoga biskupa našega gospodina (ime), za one koji služe i one koji su služili u ovom svetom hramu, za naše duhovne oce i za svu braću našu u Kristu.  

Još se molimo za našu domovinu i vlasti naše i za sve koji nas brane i štite i za prisutne ljude koji očekuju od tebe velike i obilne milosti, za sve one koji nam dobro čine te za sve pravovjerne kršćane. S.: Primi, Gospode, Bože naš, od svojih slugu ovu usrdnu molbu i smiluj nam se po velikom milosrđu svome. Pošalji i milosti svoje na nas, kao i na sve ljude svoje koji očekuju obilje milosrđa tvoga. Jer ti si milosrdan i čovjekoljubiv Bog i mi ti iskazujemo slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. N.: Amin. Ektenija za oglašene Đ./S.: Oglašeni, pomolite se Gospodu. Na svaki zaziv narod odgovara: Gospode, pomiluj. Vjernici, pomolimo se za oglašene, da ih Gospod pomiluje. Da ih pouči riječju istine. Da im otkrije evanđelje pravde. Da ih sjedini sa svojom svetom, katoličkom i apostolskom Crkvom. Spasi, pomiluj i očivaj ih, Bože, svojom milošću. Oglašeni, prignite glave svoje Gospodu. N.: Tebi, Gospode.

 

Molitva za oglašene Bože, Bože naš, Stvoritelju i začetniče svega, koji hoćeš da se svi spase i dođu k spoznaji istine, pogledaj na oglašene sluge svoje i izbavi ih od drevne obmane i lukavstva neprijatelja. Pozovi ih na vječni život, prosvjetljujući im duše i tijela te ih pribroji duhovnomu stadu tvojem, nad koje se zaziva sveto ime tvoje. Da i oni zajedno s nama slave preslavno i veličanstveno ime tvoje: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova. N.: Amin. Svećenik sada rasprostire iliton. Ovdje se mogu dodati ektenije za pripravnike na sveto prosvjetljenje. Mala ektenija Mi vjerni, opet i opet u miru, pomolimo se Gospodu. N.: Gospode, pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas Bože, svojom milošću. N.: Gospode, pomiluj. Spomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovljenu, slavnu Vladaricu našu Bogorodicu i vazda Djevicu Mariju sa svima svetima, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo. N.: Tebi, Gospode. Prva molitva vjernih Veliki i hvaljeni Bože! Ti si nas životvornom smrću Krista tvoga izveo iz raspadljivosti u neraspadljivost. Oslobodi sva naša osjetila da ih strasti ne umrtve i daj da im unutarnji razum bude dobrim vodičem: oko da bude daleko od svakog zla pogleda, sluh zatvoren za sve isprazne riječi, a jezik čist od nedoličnoga govora. Očisti usta naša koja te hvale, Gospode; daj da se ruke naše uzdržavaju od zlih djela te da čine samo ono što je ugodno tebi. Krijepi svojom milošću sve naše udove i razum naš. Jer tebi dolikuje svaka slava, čast i klanjanje: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. N.: Amin. Mala ektenija Opet i opet u miru, pomolimo se Gospodu. N.: Gospode, pomiluj.  

Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas Bože, svojom milošću. N.: Gospode, pomiluj. Spomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovljenu, slavnu Vladaricu našu Bogorodicu i vazda Djevicu Mariju sa svima svetima, sami sebe i jedan drugoga i sav život svoj Kristu Bogu predajmo. N.: Tebi, Gospode. Molitva vjernih prije prijenosa svetih Tajni Vladaru sveti i predobri, tebe bogatoga milosrđem molimo: budi milostiv nama grješnicima i učini nas dostojnima primiti jedinorođenoga Sina tvoga i Boga našega, Kralja slave. Jer ovo prečisto njegovo Tijelo i životvorna Krv u ovaj će čas unići i biti postavljeni na ovaj otajstveni stol, nevidljivo praćeni mnoštvom nebeske vojske. Udijeli da se njima bez osude pričestimo, da naše duhovno oko bude njima obasjano te postanemo sinovi svjetla i dana. Po daru Krista tvoga s kojim si blagoslovljen, s presvetim, dobrim i životvornim tvojim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova. N.: Amin. I pjeva se “Sada sile nebeske” (prema notnom prilogu na sljedećoj stranici), a za to vrijeme đakon/svećenik ulazi sjevernom stranom u sveti oltar, otvara carske dveri i kadi sveti prijestol samo u sredini (s prednje strane), svete darove (i svećenika). Stavši zajedno, govore triput: Sada sile nebeske... Poklonivši se triput, odlaze k svetim Darovima. Svećenik uzima pokrov i polaže ga na rame đakonu, sveti diskos s božanskim Tajnama prima desnom rukom i stavlja na svoju glavu, čašu pak s vinom u lijevu ruku i nosi pri grudima. Đakon ide ispred svećenika samo s kadionicom, sve vrijeme kadeći. Hodaju ništa ne govoreći. Sada sile nebeske s nama nevidljivo služe, jer evo ulazi Kralj slave. Evo svečano se unosi žrtva otajstvena i već prinesena. Vjerom i ljubavlju pristupimo da dionici vježnoga života postanemo. Aliluja, aliluja, aliluja.

 

Ušavši u oltar, svećenik postavlja Darove po običaju na sveti prijestol, uzima pokrovce sa svetih Darova i pokriva ih pokrovom i pokadi ih ne govoreći ništa. Po prijenosu i svršetku “Sada sile nebeske” svi čine tri zemna poklona. I zatvaraju se carske dveri.  

Zatim đakon, primivši blagoslov, izlazi na uobičajeno mjesto i govori ekteniju. Odgovori na ektenijama prije Očenaša:

Prozbena ektenija Nadopunimo svoju večernju molitvu Gospodu. N.: Gospode, pomiluj. Đ./S.: Za ovdje postavljene i pretposvećene časne darove, pomolimo se Gospodu. Na svaku prošnju narod odgovara: Gospode, pomiluj. Da ih čovjekoljubivi Bog naš primi na svoj sveti, nebeski i misaoni žrtvenik kao blagi duhovni miomiris i da nam pošalje božansku milost i dar Svetoga Duha, pomolimo se. Da se oslobodimo od svake nevolje, srdžbe, opasnosti i tjeskobe, pomolimo se Gospodu. Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas, Bože, svojom milošću. Da cijela ova večer bude savršena, sveta, mirna i bez grijeha, molimo Gospoda. Na svaku sljedeću prošnju narod odgovara: Podaj, Gospode. Anđela mira, vjernog vođu, čuvara duša i tijela naših, molimo Gospoda. Oproštenje i otpuštenje grijeha i prijestupaka naših, molimo Gospoda. Dobra i koristi dušama našim i mir svijetu, molimo Gospoda.  

Da preostalo vrijeme života našega provedemo u miru i pokajanju, molimo Gospoda. Da svršetak života našega bude kršćanski, bez bolova, bez sramote, miran i da dobro odgovorimo na strašnom sudu Kristovom, molimo. Izmolivši jedinstvo vjere i zajedništvo Svetoga Duha, sami sebe, jedan drugog i sav život svoj Kristu Bogu predajmo. N.: Tebi, Gospode. Molitva nakon postavljanja svetih Tajni Bože neiskazanih i nevidljivih tajni. U tebi je riznica sve mudrosti i spoznanja. Ti si nam otkrio tajnu ove službe i po neizmjernomu tvom čovjekoljublju postavio si nas grješne da ti prinosimo darove i žrtve za naše grijehe i ljudska neznanja. Sam nevidljivi Kralju, koji činiš velika i neistraživa, slavna i divna djela kojima nema broja, pogledaj na nas nedostojne sluge svoje koji stojimo pred ovim svetim žrtvenikom kao pred kerubinskim prijestoljem, na kome jedinorođeni tvoj Sin i Bog naš počiva u ovdje postavljenim uzvišenim Tajnama. Oslobodi nâs i sav vjerni narod tvoj od svake nečistoće, posveti duše i tijela sviju nas trajnom svetošću, da se čistom savješću, nepostiđenim obrazom i prosvjetljenim srcem pričestimo ovim božanskim svetinjama i po njima oživljeni sjedinimo sa samim Kristom tvojim, istinskim Bogom našim, koji je rekao: Tko jede moje tijelo i pije moju Krv u meni ostaje i ja u njemu. Daj da i mi, Gospode, pošto u nas uđe i useli se tvoja Riječ, postanemo hram presvetoga i klanjanja dostojnoga tvoga Duha, oslobođeni od svake đavolske prijevare koja djeluje po djelu, riječi ili mišlju te postignemo obećana nam dobra sa svima svetima tvojim koji su ti od vijeka omiljeli. Uzglas: I učini nas dostojnima, Vladaru, da smijemo s pouzdanjem i bez osude zazivati tebe, nebeskoga Boga Oca, i govoriti: Narod: Oče naš... (prema notnom prilogu na sljedećoj stranici).

 

OTČE NAŠ

Uzglas: Jer tvoje je carstvo i moć i slava: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova. N.: Amin.

 

S.: Mir svima. N.: I duhu tvojemu. Đ./S.: Priklonite glave svoje Gospodu. N.: Tebi, Gospode. S.: Bože, jedini dobri i milosrdni, koji prebivaš u visinama i gledaš na ponizne, pogledaj milosrdnim okom na sav narod svoj i očuvaj ga. Učini sve nas dostojnima neosuđeno se pričestiti ovim tvojim životvornim Tajnama, jer pred tobom smo prignuli glave očekujući od tebe obilne milosti. Uzglas: Milošću i milosrđem i čovjekoljubljem jedinorođenoga tvog Sina s kojim si blagoslovljen u zajedništvu s presvetim i dobrim i životvornim tvojim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova. N.: Amin. S.: Gospode Isuse Kriste, Bože naš, pogledaj iz svoga prebivališta i s prijestolja slave kraljevstva svoga i dođi nas posvetiti, ti koji gore sjediš s Ocem, a ovdje na nevidljivi način prebivaš s nama. Udostoj se svojom moćnom rukom udijeliti nam svoje prečisto Tijelo i časnu Krv, a preko nas i svemu narodu. Svećenik i đakon triput se klanjaju govoreći: Bože, milostiv budi meni grješnomu i pomiluj me. Svećenik ispod pokrivenih božanskih darova pobožno i s velikim strahopoštovanjem rukom dotiče životvorni Kruh. Zatim đakon glasno govori: Budimo pozorni. Svećenik glasno: Pretposvećeno sveto svetima. N.: Jedan je svet, jedan je Gospod, Isus Krist, na slavu Boga Oca. Amin. Zatim svećenik odlaže sveti pokrov, a đakon ulazi u svetište te stavši blizu svećenika, govori: Razlomi, vladiko, sveti Kruh. Svećenik lomi s velikom pažnjom Kruh na četiri dijela, govoreći: Lomi se i dijeli Jaganjac Božji; lomi se, a ipak se ne dijeli; svagda se blaguje, a nikada ga ne nestaje, već posvećuje one koji se pričešćuju.  

I stavlja česticu u čašu ništa ne govoreći. Đakon ulijeva toplotu u čašu, ništa ne govoreći, i stane malo podalje. Narod pjeva pričasten: Kušajte i vidite kako je dobar Gospod. Aliluja, aliluja, aliluja.

Ako se čitalo Apostola i evanđelje sveca ili hrama, pjeva se i drugi pričasten, kako je označeno. Svećenik govori: Đakone, pristupi. A đakon pristupa, pobožno čini poklon, i moleći oproštenje govori: Evo pristupam besmrtnom Kralju i Bogu našemu. Podaj mi, vladiko časno i sveto Tijelo Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. Svećenik, uzevši jednu česticu svetih Tajni, daje đakonu govoreći: Časno i sveto i prečisto Tijelo Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista daje se đakonu (ime) za oproštenje grijeha njegovih i za život vječni. Amin. Đakon poljubivši pruženu mu ruku odlazi i stane otraga svetog prijestola i priklonivši glavu moli se kao i svećenik, govoreći: Vjerujem, Gospode... i ostalo. Slično uzme i svećenik jednu česticu svetih Tajni govoreći: Časno i sveto i prečisto Tijelo Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista daje se meni (ime) svećeniku za oproštenje grijeha mojih i za život vječni. Amin. I prignuvši glavu moli s narodom:  

Pretpričesna molitva Vjerujem, Gospode, i priznajem da si ti zaista Krist, Sin Boga živoga, koji si došao na svijet da spasiš grešnike od kojih sam prvi (prva) ja. Za pričesnika (pričesnicu) tvoje Tajne Večere primi me danas, Sine Božji, jer ja neću izdati Tajnu tvojim neprijateljima, niti ću ti poljubac dati kao Juda, već ti se kao razbojnik ispovijedam: Spomeni se mene, Gospode, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Spomeni se mene, Vladaru, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Spomeni se mene, Sveti, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Neka mi pričest svetim tvojim Tajnama, Gospode, ne bude na sud niti na osudu, nego na ozdravljenje duše i tijela. Bože, budi milosrdan meni grješnomu (grješnoj). Bože, očisti grijehe moje i pomiluj me. Bezbroj puta sagriješih, Gospode, oprosti mi. Tako se pričešćuju svetim Tajnama sa strahopoštovanjem i svakim pouzdanjem. Zatim svećenik, uzevši gubu ili rupčić otire ruku, govoreći: ‘Slava tebi, Bože’, tri puta. Poljubivši gubu, odloži je na mjesto. Đakon uzima sveti diskos, nadnese ga nad svetu čašu i sređuje svete Darove, ništa ne govoreći. Poklonivši se tri puta, otvara svete dveri, uzima čašu i govori: Pristupite! Narod pjeva: Blagoslivljat ću Gospoda u svako doba. Aliluja, aliluja, aliluja.

 

Pričest vjernika biva kao na Liturgiji sv. Ivana Zlatoustoga. Svećenik pričešćujući govori: Časnim i presvetim i prečistim Tijelom Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista pričešćuje se sluga Božji (službenica Božja) (ime) za oproštenje grijeha svojih i za život vječni. Amin. Svećenik pokadivši svete darove, predaje kadionicu đakonu i uzevši sveti diskos stavlja ga na glavu đakona. Đakon ga uzme pobožno, i gledajući prema vratima, ništa ne govoreći odlazi k stolu priprave te ga tamo odlaže. Svećenik, poklonivši se uzimlje svetu čašu i okrenuvši se prema narodu i tiho govori: Blagoslovljen Bog koji nas prosvjetljuje i posvećuje. I glasno: Svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova. I odnosi svete Darove ka žrtveniku. N.: Amin. I zatim se pjeva:

 

Zahvaljujemo ti, Kriste, Bože naš jer si nas udostojao biti pričesnicima tvojega Tijela i časne tvoje Krvi, prolivene za sav svijet na otpuštenje grijeha, kao tajna tvoje providnosti. Aliluja, aliluja, aliluja. Đakon govori: Ustanimo! Primivši božanstvene, svete, prečiste, besmrtne, nebeske i životvorne uzvišene Kristove tajne, dostojno zahvalimo Gospodu. N.: Gospode, pomiluj. Đ.: Zaštiti, spasi, pomiluj i očuvaj nas, Bože, svojom milošću. N.: Gospode, pomiluj. Đ.: Izmolivši da cijela večer bude savršena, sveta, mirna i bez grijeha, sami sebe i jedan drugoga i sav svoj život Kristu Bogu predajmo. N.: Tebi, Gospode. Svećenik moli: Zahvaljujemo ti, Spasitelju, Bože svega, za sva dobra koja si nam dao i za pričest svetoga Tijela i Krvi Krista tvoga. Molimo te, čovjekoljubivi Vladaru, sačuvaj nas pod svojim okriljem i daj nam da se dostojno pričešćujemo tvojim svetinjama do posljednjega daha našega, na prosvjetljenje duše i tijela i baštinjenje kraljevstva nebeskoga. Uzglas: Jer ti si naše posvećenje i tebi iskazujemo slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. N.: Amin.

 

Završne molitve i otpust S.: Iziđimo u miru. N.: U ime Gospodnje. Đ.: Pomolimo se Gospodu. N.: Gospode, pomiluj.

Molitva iza ambona Gospode, Svevladaru, ti si svojom mudrošću sve stvorio i neiskazanim svojim promislom i velikom dobrotom uveo nas u ove časne dane za očišćenje duša i tijela, svladavanje strasti i nadu uskrsnuća. Ti si nakon četrdeset dana uručio svome ugodniku Mojsiju zavjetne ploče s Bogom napisanim slovima. Podaj i nama, o Dobri, da dobar boj bijemo, da tijek posta završimo, da cjelovitu vjeru sačuvamo, glave nevidljivih zmija satremo, da se pojavimo kao pobjednici nad grijehom te neosuđeni dostignemo pokloniti se i svetom uskrsnuću. Uzglas: Neka je blagoslovljeno i proslavljeno svake časti dostojno i veličanstveno ime tvoje: Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova. Narod: Amin. Budi ime Gospodnje blagoslovljeno od sada i do vijeka. Triput.

I zatim psalam 33. čitav ili se samo pjeva zadnji redak.

 

Psalam 33. (1-1o) Blagoslivljat ću Gospoda u svako doba,* njegova će mi hvala biti svagda na ustima. Nek se Gospodom duša moja hvali,* nek čuju ponizni i nek se raduju. Veličajte sa mnom Gospoda,* uzvisujmo ime njegovo zajedno. Tražio sam Gospoda, i on me usliša,* izbavi me od straha svakoga. U njega gledajte i razveselite se,* da se ne postide lica vaša. Eto, jadnik vapi, i Gospod ga čuje,* izbavlja ga iz svih tjeskoba. Anđeo Gospodnji tabor podiže* oko njegovih štovalaca da ih spasi. Kušajte i vidite kako je dobar Gospod:* blago čovjeku koji se njemu utječe. Bojte se Gospoda, vi sveti njegovi:* ne trpe oskudice koji ga se boje. Osiromašiše mogućnici i gladuju,* a koji traže Gospoda, ne trpe oskudice. Zadnji stih:

Molitva koja se moli kod blagovanja svetih darova Gospode, Bože naš, ti koji si nas uveo u ove časne dane i učinio nas dionicima uzvišenih tvojih Tajna, sjedini nas duhovnom svom stadu i učini nas baštinicima svoga kraljevsvtva, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Svećenik izlazi i, stavši na uobičajenom mjestu, dijeli antidor. Zatim govori:  

Blagoslov Gospodnji sišao na vas, njegovom čovjekoljubljem: svagda, sada i vazda i u vijeke vjekova.

milošću

i

Narod: Amin. S.: Slava tebi Kriste, Bože ufanje naše, slava tebi. N.: Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Gospode, pomiluj. Triput. (Vladiko) Blagoslovi. Srijedom: Krist, istiniti Bog naš, molitvama svoje prečiste Majke, svetih, slavnih i svehvaljenih apostola, svetog oca našega Nikole, nadbiskupa i čudotvorca u licijskom gradu Miri, i svetoga (ime) (čiji je hram), i svetoga (ime) (čiji je dan), i svih svetih neka nas pomiluje i spasi, jer je dobar i čovjekoljubiv. N.: Amin. Petkom: Krist, istiniti Bog naš, molitvama svoje prečiste Majke, snagom časnog i životvornog križa, svetih, slavnih i svehvaljenih apostola, i svetoga (ime) (čiji je hram), i svetoga (ime) (čiji je dan), i svih svetih neka nas pomiluje i spasi, jer je dobar i čovjekoljubiv. N.: Amin. Otpust u Velikom tjednu: Krist, istiniti Bog naš, koji kao Gospod radi našega spasenja dobrovoljno polazi na muku, molitvama svoje prečiste Majke, svetih, slavnih i svehvalnih apostola, svetih i pravednih bogootaca Joakima i Ane, i svih svetih, neka nas pomiluje i spasi, jer je dobar i čovjekoljubiv. N.: Amin.

 

DODATAK SVETAČKE STIHIRE NA “GOSPODE, ZAZVAH” A. Opće svetačke službe PROROKU Primio si čisti odbljesak božanskoga svjetla i postao si navjestiteljem i propovjednikom Božje riječi i prorokom Božjim. Kroz tvoja je usta Duh Božji progovorio i ti si objavio ono što ti je on govorio. Proglasio si svim narodima buduće spasenje i neuništivo kraljevstvo Kristovo. Moli ga, časni (ime), da spasi i prosvijetli duše naše. Slava: Raduj se i veseli u Gospodu Bogu, Spasitelju svojemu, slavni i bogovjesni proroče (ime). Jer od njega si primio zraku njegova svjetla i postao prosvjetljen božanskim sjajem spoznaje. Molitvama svojim izbavi od napasti i nevolja nas koji s vjerom svetkujemo tvoj presvjetli spomen. Srijedom: I sada (glas 4.): Od nebeskih kerubina slavljen, Sin s Ocem i Duhom, želeći obnoviti prvostvorenoga, neizmjerno ponizi samoga sebe utjelovivši se u krilu tvojem, Bogorodice preslavna. Zasjavši iz tebe, obasjao je cijeli svijet, Krist, Bog naš, i izbavio rod ljudski od idola, učinivši ga dijelom svoje božanstvenosti i uzdižući ga na nebesa. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. APOSTOLU Kako da te nazovemo, apostole? Nebom – jer si objavio slavu Božju? Rijekom – jer stvorenoga napajaš otajstveno? Zvijezdom – jer obasjavaš Crkvu? Čašom – jer napitak sveti izlijevaš? Nazvat ćemo te najbližim prijateljem Kristovim i sustolnikom anđela: moli se za spasenje duša naših. Slava: Primio si, uistinu, milost Duha Božjega i postao sudionikom svetog apostolskog zbora, apostole (ime). Dahnuo si vatrenim dahom što nekoć bješe sišao u liku ognjenih jezika i spalio pogansko trnje bezboštva: Krista Boga moli, propovjedniče, da se spase duše naše. Srijedom: I sada (glas 8.): Kome si slična, dušo pokajnice? Nikakvom se pokajanju ne priklanjaš, ognja se ne bojiš, niti od zla bježiš. Ustani i pozovi jedinu hitru Pomoćnicu. Ne  

prestaj moliti, Bogorodice, Sina svoga i Boga našega, da me izbavi od mreža đavolskih. APOSTOLIMA Slavimo vas kao očevice i svjedoke utjelovljene Riječi, mudri učenici. Kao blistajuće munje pokazali ste se svijetu i kao gore duhovne izlijevate nasladu. Razliste se kao nepresušne rajske rijeke i božanskim vodama napajate Crkvu, iz poganstva izbavljenu. Slava: Prošli ste svijetom i prosvijetlili ga, učenici Spasiteljevi, spalivši svojim naukom idolsku prijevaru poput hrašća. Spasili ste narode božanskom mudrošću podignuvši ih iz dubinâ neznanja: Molite se sada Kristu da nam milostiv bude na dan sudnji. Srijedom: I sada (glas 4.): Raduj se, pobjednice zloga. Raduj se kćeri Adamova iz koje je iznikao neuveli cvijet. Raduj se, slavo slugu svojih. Raduj se, bezgrješna izbaviteljice od nesreće. Raduj se, dare od Boga, darovani svijetu za spasenje. Raduj se, dragocjenosti za one koji te prizivlju. Raduj se, Vladarice i slavo onih koji te slave. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. SVETITELJU (biskupu) Posvećen i ispunjen Duhom Svetim, pokazao si nam se kao bogonositelj, sveti Božji pomazaniče. Prosvijetljen svjetlom koje od Boga dolazi, kao pravi i preslavni svetitelj, ulazio si vazda u svetinju nad svetinjama i bivao dionikom milosti svetih Tajna. Moli se za duše naše. Slava: Plodovima svojih žrtava prosvijetlio si srca vjernih, časni oče. Čuvši za tvoju veliku poniznost, tko se ne bi divio tvojem strpljenju, sućuti za bijedne i utjesi za nevoljne: Sve si to pobožno naučavao, svetitelju (ime), i sad si ovjenčan neuvelim vijencem. Moli se za duše naše. Srijedom: I sada (glas 6.): Raduj se, ispunjenje Zakona. Raduj se, hrame Presvete Trojice, prečista Nevjesto bez mane. Raduj se, nositeljice Kralja sviju nas. Raduj se, ognju duhovni. Raduj se, novi raju, nasade ograđeni, božanski stolu presvijetli. Raduj se, golubice nevina, prijestolje Višnjega i duhovni ležaju Božanstva, jer Duh je Sveti sišao na tebe, Djevice.  

Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. SVETITELJIMA (biskupima) Poput blistajućih zvijezda postavljeni ste na svodu nebeskom i svijet ste uresili, časni i velehvaljeni. Poput zrake svjetlosti rasvjetljujete svijet istinama vjere i uklanjate tamu krivovjerja. Molite se stoga, svetitelji, da se od bijede i propasti izbave oni koji s vjerom svetkuju vaš časni spomen. Slava: Božji ljudi i vjerni sluge, poslužitelji Gospodnji i muževi nadaleko traženi, posude izabrane, stupovi i utvrde Crkve i baštinici Kraljevstva: Ne prestanite vapiti za nas kod Gospoda. Srijedom: I sada (glas 6.): Presveta Bogonevjesto, izbavi moju dušu pokajnicu od osude i teških padova. Očišćenu pokajanjem i potocima suza odvrati je od smrti svojim molitvama, a u dan suda izmoli joj milost opravdanja kojeg su postali dostojni zborovi svetih. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. ČASNOM OCU Nastao je Bogu ugodan i jasniji od sunca spomen tvoj, koji obasjava sve one koji ti vjerom dolaze. Ti ispunjavaš duhom bemrtnosti i dušama pribavljaš ozdravljenje, (ime), molitelju za duše naše. Slava: Mnoštvo te monaških nasljedovatelja štuje, oče naš (ime), jer tvojom stegom uistinu smo naučili hoditi u pravdi. Blažen si jer služeći Kristu posramio si đavolsku silu, subesjedniče anđelâ i subrate časnih otaca i pravednika: Moli s njima Gospoda da se smiluje dušama našim. Srijedom: I sada (glas 8.): Uznemireni morem prijestupa, utječemo se tebi, prečista Bogorodice, kao mirnom pristaništu i zazivamo: Spasi nas, Bezgrješna, i pruži svojim slugama moćnu desnicu svoju. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa.

 

ČASNIM OCIMA Časni, mudrošću Božjom pomazani oci. Vi ste svjetlo slijepima, a bolesnima ozdravljenje, koji se milosrdno priklanjate onima koji u vaš hram s vjerom dolaze i od vas pomoć mole. Slaveći vas, pronađosmo u vama vjerne zagovornike i zaštitnike. Slava: Oci časni, vi ste se danju i noću poučavali u zakonu Gospodnjem i postali dostojni biti granama na Drvu života. Urodili ste plodom trpljenja i procvjetali vijencima. Budući ste u milosti kod začetnika vašega, Krista Boga, isprosite i nama očišćenje od grijeha i veliku milost. Srijedom: I sada (glas 8.): Misli su moje zle, a usta nečista i sva su djela moja loša. Što mi je činiti? Kako ću u Suca pogledati? Vladarice Djevo, moli svoga Sina, Stvoritelja i Gospoda, da primi pokajni duh moj jer je jedini dobra srca. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. MUČENIKU Zaogrnuo si se purpurnom krvlju tijela svojega, slavni, a po milosti Božjoj uresio glavu vijencem života vječnoga. U desnici si poput oružja nosio pobjedonosno znamenje križa, premudri mučeniče (ime) te sada kraljuješ s Kristom, neprestano se radujući. Slava: Danas je sva zemlja rasvjetljena zrakama velemučenika, a Crkva se Kristova okitila cvijećem, kličući tebi (ime), ugodniče Kristov i žarki naš zagovorniče. Ne prestaj se za nas moliti kod Gospoda. Srijedom: I sada (glas 6.): Bezbroj sam puta obećao činiti pokoru za svoje grijehe, Prečista, ali me loša navika ne ostavlja. Vapijem zato tebi i klanjajuć ti se molim: Izbavi me, Vladarice, od takvih muka i uputi me k spasonosnom dobru. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. MUČENICIMA Preslavni mučenici Kristovi, vi ste bez krivice napadni od progonitelja i strašnu ste smrt podnijeli. Odvažno i hrabro upustili ste se u natjecanje i zaodjenuli se pobjedonosnom  

slavom. Stoga ste i vi pribrojeni pravednicima, s kojima vas uvijek častimo i slavimo. Slava: Kao vojnici Kristovi ostavili ste zemaljske naslade i pošli za Kristom, uzevši na ramena njegov križ. Pred kraljevima i mnogim mučiteljima niste ga se odrekli pa anđeli lovorom ovjenčaše glave vaše, a vi odvažnim duhom uđoste u svjetlost nebeskog šatora. Imajući sada naklonost Spasiteljevu, molite se za duše naše. Srijedom: I sada (glas 8.): O preslavnoga čuda. Kako si Boga u utrobu svoju primila i nosila Djetešce koje je sve stvorilo? S pravom se radujemo na spomen tvog uzvišenog poroda, Bogorodice prečista: moli Boga neka pomiluje duše naše. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. SVEĆENIKU MUČENIKU Bogomudri i blaženi, ti si purpurnom krvlju svojom ukrasio svetu i Bogom danu odjeću svoju i trpeći pobožno jedno nasilje za drugim, prešao si iz slave u slavu. Moli našim dušama mir i obilnu milost. Slava: Postao si posudom Duha Svetoga, svetitelju, očistivši dušu od požude. Primio si zato sveto i božansko pomazanje, postavši svetiteljem i učiteljem bogoljubnom narodu i nepobjedivim mučenikom onoga što radi nas podnije muku; i besmrtnost si nam darovao, mučeniče (ime). Njega moli da nam podari veliku milost. Srijedom: I sada (glas 1.): Prečista Djevice, koja si duši mojoj radost i veselje, ti si lijek mojim strastima i hitro izlječenje mojih duhovnih nemira. Ti si pomoć u nesreći i zaštita u napasti, i zato te, Djevo, veličamo. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. SVEĆENICIMA MUČENICIMA Svetim pomazanjem i krvlju mučenika, slavni mučenici, približili ste se Bogu. Vi ste cvijeće i ures duhovni, vrhunac mudrosti, istinsko bogoslovlje, pravilo vjere, složni predvodnici i sjaj Crkve. Slava: Kao istinski stupovi Crkve Kristove, snažno ste razorili stijene nevjere, svećenici mučenički, nekrvna braćo. Prije smrti ste rastjerali buru krivovjerja, a sada molite za duše naše.  

Srijedom: I sada (glas 4.): Ti koja bdiješ nad onima što morem plove, cestama putuju i noćima u skrovištima sjede, ispuni mene i um moj milošću svojom, o Neporočna. Učini da izvršavam volju Gospodnju kako bih u dan suda mogao dobiti oproštenje grijeha. Ja se utječem zaštiti tvojoj. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. ČASNOM OCU MUČENIKU Slaveći dostojno žrtve mudroga isposnika i trpljenje Kristovoga bojovnika, uskliknimo, vjerni, Gospodu: Molitvama njegovim, Kriste Bože, izbavi nas od svake nevolje. Slava: Dođite i pjesmama ovjenčajmo Kristova mučenika (ime). On je poput poljskoga cvijeta što u raju procvjeta božanskom ljepotom; on je janje pravovjernih, dobrota čistoće, utvrda vjere i slava uzdržljivosti; on se svijetu objavio i primio neuveli kraljevski vijenac. Srijedom: I sada (glas 8.): Djevice prečista, moli Kralja i Svestvorca kojega si rodila da se smiluje slugama svojim kada dođe suditi rod ljudski. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. ČASNIM OCIMA MUČENICIMA Oci časni, vi ste veliku pokoru činili i hrabro podnijeli nasrtaje mučitelja. S ljubavlju ste predali život maču i tako se ovjenčali vijencima mučeništva. Sada se zajedno s anđelima radujete jer je veliko bilo vaše trpljenje, a još veći su sada vaši darovi. Molite stoga za duše naše. Slava: Blaženi ste, časni oci, mučenici Krista Boga našega. Doista ste časni jer ste istinu uzljubili i milost dosegli. Kao prave mučenike ni mač vas nije odijelio od ljubavi Kristove i stoga se radujete jer je velika plaća vaša na nebesima. Srijedom: I sada (glas 6.): Presveta Bogonevjesto, ti si jedina primila i u utrobi svojoj nosila neobuhvatnoga Boga koji je želio postati čovjekom. Zato te molimo: daj da se izbavimo od truleži zla i da stupamo uskom stazom dobra i tako postignemo život blaženih prostranstava. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa.

 

MUČENICI Kada si bila prosvijetljena bogatim duhovnim svjetlom, svijet si zaslijepila, jedino kraljevstvo uzljubila i na neizmjerne muke se odvažila. Time si pobijedila Zloga i isplela sebi vijenac pobjedni, preslavna mučenice (ime). Slava: S radosnim glasovima i klicanjem psalmima proslavimo mučenicu (ime) jer ona na zemlji nadvlada idolske prijevare i hrabro svojim nogama podloži Zloga. Po skončanju je uzletjela na nebesa, s vijencem na glavi kličući: Za tobom žeđam, Kriste, Zaručniče moj, i za ljubav tvoju predah svoje tijelo ognju da se veselim u vječnoj tvojoj obitelji gdje prebivaju oni što se vijekom raduju. Srijedom: I sada (glas 2.): Prečista Vladarice i Zagovornice naša, anđelima si radost, ljudima slava i vjernima nada. Zato se s vjerom tebi utječemo i kličemo: Izbavi nas svojim molitvama od duševne žalosti i svake nevolje, vazda hvaljena Bogonevjesto. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. MUČENICAMA Mlade djevice, sputane prirodnom slabošću, ljubavlju su Stvoriteljevom potpuno ojačane. Vjerom oslobođene okova tijela, hrabro su nadvladale neprijatelja. Uresile su se slavnom pobjedom i radujući se ušle u nebeski šator svadbeni. Slava: Ostavile ste prolazni život zemaljske doli, mnoge naslade i cvjetajuću slavu, preslavne mučenice (imena). U mučeništvu ste se s Kristom sjedinile, raspalivši se njegovom čudesnom dobrotom. Pristupile ste mu poput mirisnih ruža, bogoslavljenice, i ovjenčale se vijencem neprolaznog kraljevstva. Srijedom: I sada (glas 2.): Raduj se, svjetli oblače. Raduj se, sjajna svjetiljko. Raduj se, posudo s manom. Raduj se, štapu Aronov. Raduj se, prijestolje. Raduj se, goro sveta. Raduj se, zaštito sviju. Raduj se, žrtveniče Božji. Raduj se, vrata otajstvena. Raduj se, radosti sviju. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa.  

ČASNOJ MAJCI MUČENICI Najprije si postila i budnošću umirila tjelesne prohtjeve, a zatim si trpljenjem pobijedila vražje napasti te primila vijenac pobjede, Bogom blažena (ime). Zato te Isus, Spasitelj naših duša, ovjenčao kao dvostruku pokornicu. Slava: Kad su ti razdirali tijelo, poput svjetla se pokazala dobrota tvoje duše, časna i prebogata mučenice. Ti si ures svetiteljâ i pohvala mučenikâ, nepresušni izvor čudesa i progoniteljica zlih duhova i moliteljica si za sve koji spomen tvoj štuju. Srijedom: I sada (glas 4.): Tebe, Blagoslovljena, kao dragocjenu palaču kralja, svi molimo: Očisti naš razum potamnjen mnogim grijesima i učini ga divnim stanom Presvete Trojice, da veličamo tvoju moć i neizmjerno tvoje milosrđe te se tako spasimo mi nedostojni. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. ČASNOJ MAJCI Želeći istinitu slavu otaca, uzljubila si nepropadljivu slavu! Odbacila si raskoš, časna majko –ime- , podajući svoje tijelo brojnim trpljenjima te sada primaš nagradu za sav trud, radujući se s Kristom. Slava: O preslavnoga čuda. Dohvatila si ljubav Božju jer si se usrdno Bogu podložila, trpeći i u suzama posteći. Pobijedila si tjelesne strasti i suzdržanošću satrla zloduhe, postavši nevjestom Boga Svedržitelja. Srijedom: I sada (glas 4.): Bogorodice, primi molbenu pjesmu slugu svojih koju ti sada prinosimo. Spasi nas, grješne, Vladarice, jer smo tvoje stado koje se s vjerom tebi utječe u svetomu hramu tvojem. Ti koja si Spasitelja rodila, imaš majčinsku milost, zato se ustrajno moli za naše spasenje. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. ČASNIM MAJKAMA Ostavivši ljepotu svijeta, časne i hvaljene žene, duševnu ste plemenitost uresile dragocjenostima višnje plemenitosti i postigle milost redovništva. Izabrale ste život skrovit, a  

ustrajnim isposništvom izabrale ste Boga. Vi ste, o veleplemenite, cvijeće života. Slava: Lijevajući suze, ugasile ste oganj tjelesnih naslada i probudivši u sebi čežnju za božanskom ljubavlju, uzljubile ste Kralja Krista. Sjedinile ste se bestjelesno s njime i unišle duhom u njegov šator: Molite se Ljubljenome za one koji vas vazda štuju. Srijedom: I sada (glas 4.): O preslavnoga čuda. Kako si Boga u utrobu svoju primila? Kako si nosila Djetešce, Stvoritelja svega? S pravom se dive osjećaji i misli tvojemu čudesnom porodu, preblažena Bogorodice. Zato moli Spasitelja da se smiluje dušama našim. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. PRIZNAVAOCU Kao sveti, Bogom nadahnuti, pojavio si nam se priznavatelju (ime). U tebi prepoznajemo osnove pravde, utvrdu vjere, štovanog učitelja, pomoćnika u pobožnosti, prebivalište čistoće, izabrano pristanište, miomiris Duha, veliku riznicu pouka i temelj Crkve Kristove. Slava: Oče časni, po svoj zemlji prosuo se glas o nadahnutim tvojim djelima, po kojima si na nebu pronašao nagradu za napore svoje. Razorio si vojske zlih duhova i dosegnuo anđeoske čete, čiji si neporočan život slijedio. Milošću koju uživaš kod Krista Boga, isprosi svijetu mir i dušama našim veliku milost. Srijedom: I sada (glas 6.): Raduj se, svjetlosti koja kroz sve prosijavaš. Raduj se nezalazećeg Sunca nositeljice, jer si nam objavila sunce čudesno. Raduj se, razume, koji božanskim svjetlom isijavaš jasne zrake što obasjavaju cijelu zemlju. Ti si uistinu zlatom osvijetljena, dobra i bezgrješna, koja si zapalila vjernima svjetlo što nema zalaza. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. SVETIM DOBROTVORIMA I ČUDOTVORCIMA Navodnjeni duhovnim darovima kao rijeke bogate vodom, sva stvorenja napajate znakovima Božjim, a preslavnim darovima ozdravljenja liječite dušu od pogubnih nadahnuća. Vi ozdravljate nemoći i progonite nečiste  

duhove, bogonosci i dobročinitelji (imena), zagovornici duša naših. Slava: Tko se ne bi zadivio i tko ne bi slavio? Tko ne bi s vjerom opjevao čudesa mudrih i preslavnih dobročinitelja? Oni i poslije svoje proslave bogato daruju ozdravljenje svima koji im se vjerom ujteču i svojim časnim moćima sve napajaju milošću. O sveti! O časne glave! O premudrosti i slave koja vam je od Boga milošću dana! Proslavimo stoga pjesmama Boga prepuna dobrote koji nam po njima daje ozdravljenje duše i tijela. I sada (glas 8.): Raduj se, pobjednice đavla. Raduj se, kćeri Adamova iz koje je iznikao neuveli cvijet. Raduj se, slavo slugu svojih. Raduj se, bezgrješna izbaviteljice od nevolja. Raduj se, od Boga darovani dare za spasenje svijeta. Raduj se, dragocjenosti onih koji te prizivlju. Raduj se, Vladarice, i slavo onih koji tebe slave.

B. Vlastite svetačke službe (Mjesecoslov) 8. i 17. veljače te prve subote Velikoga posta Sv. Teodor Tiron, mučenik Dođite, svi štovatelji mučenika, duhovno se proveselimo i slavimo, jer danas mučenik Teodor prinosi otajstvenu gozbu i raduje nâs koji svetkujemo i njemu kličemo: Raduj se, nepobjedivi stradalniče, jer si prijetnje mučitelja na zemlji razorio. Raduj se, jer si tijelo svoje zemaljsko poradi Krista Boga na muke predao. Raduj se, jer si se u raznim nevoljama javio kao prokušani vojnik nebeske vojske. Stoga te molimo, uresu mučenikâ, moli se za duše naše. Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu. Kada je đavao zlobnim lukavstvom postom očišćene pobožnike jelom htio okaljati i hranom nečistih žrtava oskvrnuti, ti si, Teodore, prozreo njegov zli naum i u snu se javio tadašnjem arhijereju te zlobnu namjeru sotone razotkrio. Stoga te hvalimo, mučeniče Teodore, i vršeći  

godišnji spomen tvojih čudesa u vrijeme posta molimo te: po tvojem zagovoru kod Boga izbavi nas od lukavstva Zloga. Srijedom, stihira poblagdana Susreta: I sada (glas 4.): Mlad tijelom, a star nekoliko dana, prinesen je u Hram od Djevice Majke da bi ispunio odredbe svojega Zakona. Primivši ga, Šimun je govorio: "Sada otpuštaš po riječi svojoj u miru slugu svojega. Vidješe oči moje spasenje tvoje, Sveti." Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. 14. veljače Blagdan preminuća časnog oca našega Konstantina, među monasima Ćirila, učitelja slavenskog Nastao je Bogu ugodan i jasniji od sunca spomen tvoj, koji obasjava sve one koji ti vjerom dolaze. Ti ispunjavaš duhom bemrtnosti i pribavljaš dušama ozdravljenje, Ćirile, molitelju za duše naše. Slava: Časni naš oče Ćirile, po svoj zemlji prosuo se glas o nadahnutim tvojim djelima. Po njima si na nebu pronašao nagradu za napore svoje. Razorio si vojske zlih duhova i dosegnuo anđeoske čete, čiji si neporočan život slijedio. Milošću koju uživaš kod Krista Boga, isprosi svijetu mir i dušama našim veliku milost. Srijedom: I sada (glas 2.).: Raduj se, svjetlosti koja kroz sve prosijavaš. Raduj se nezalazećeg Sunca nositeljice, jer si nam objavila sunce čudesno. Raduj se, razume, koji Božanskim svjetlom isijavaš jasne zrake koje obasjavaju cijelu zemlju. Ti si uistinu zlatom osvijetljena, dobra i bezgrješna, i zapalila si vjernima svjetlo koje nema zalaza. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. 18. veljače Sv. Lav Veliki, papa rimski Kako da te nazovemo, čudesni? Propovjednikom istine i čvrstim temelje Crkve? Starješinom među časnim saborskim ocima? Izvrsnim pravilom svetog nauka koji je poznavao ispravnu mjeru? Jer ti si onaj koji je prekinuo Nestorijevu  

podjelu i Eutihovu zabludu božanski nadahnutim objavljenjem. Srijedom: Slava: I sada (glas 6.): Raduj se, ispunjenje Zakona. Raduj se, hrame Presvete Trojice, prečista Nevjesto bez mane. Raduj se, nositeljice Kralja sviju nas. Raduj se, ognju duhovni. Raduj se, novi raju, nasade ograđeni, božanski stolu presvijetli. Raduj se, golubice nevina, prijestolje Višnjega i duhovni ležaju Božanstva, jer Duh je Sveti sišao na tebe, Djevice. Petkom: Slava, I ninje: dogmat rednoga glasa. 23. veljače Sv. Polikarp, mučenik, biskup smirnski Prešao si iz ovoga svijeta Bogu, blaženi Polikarpe, i tvoje mučeništvo je zasjalo poput bljeska gromova. Stajao si pobjedonosno na sudu, sveti, žudeći za Kristom, svojom jedinom čežnjom. Sada se raduješ u slavi i moliš za sve nas. Ne prestaj zagovarati one koji slave tvoj sveti spomen. Slava: Postao si posudom Duha Svetoga, biskupomučeniče, očistivši dušu od požude. Primio si zato sveto i božansko pomazanje, postavši svetiteljem i učiteljem bogoljubnom narodu i nepobjedivim mučenikom onoga koji radi nas podnije muku. Darovao si nam besmrtnost, mučeniče Polikarpe. Moli za nas veliku milost. Srijedom: I sada (glas 4.): Prečista Djevice, koja si duši mojoj radost i veselje, ti si lijek mojim strastima i brzo izlječenje mojih duhovnih nemira. Ti si pomoć u nesreći i zaštita u napasti i zato te, Djevo, veličamo. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. 24. veljače Prvo i drugo našašće glave sv. Ivana Krstitelja, Preteče Gospodnjega Glava koja je navijestila Jaganjca Božjega koji se pojavio u tijelu i koja je božanskim riječima svima najavila spasonosne staze obraćenja, glava koja je jednom optužila bezbožnost  

Herodovu i zbog toga bila od tijela odsječena, ostavši dugo vremena skrivenom, sada nam se pojavila kao izlazeće sunce te viče: Obratite se i raskajanom dušom slijedite Gospoda koji svijetu daje veliku milost. Slava: Tvoja glava koju je Bog čuvao, Pretečo, ustala je iz dubine zemlje poput riznice božanskih darova. Pohranjujući je s poštovanjem i časteći je s vjerom, slavni Krstitelju Kristov, mi se obogaćujemo po tebi izvanrednim čudesima i oproštenjem naših grijeha. I ninje: dogmat 6. glasa, str. 39. 9. ožujka Četrdeset mučenika u Sebasti Podnoseći dragovoljno ono sadašnje, a radosni zbog onog budućeg, sveti mučenici govorahu jedan drugome: Ne skidamo sa sebe svoje haljine, već odlažemo staroga čovjeka. Oštra je zima, ali je sladak raj. Bolna je smrt smrzavanjem, ali je ugodna buduća utjeha. Ne klonimo, dakle, braćo, već podnesimo ovo malo kako bi nas vijencem pobjede okrunio Krist Bog, Spasitelja duša naših. Slava: Pjesmama proslavimo svetu stradalničku Četrdesetoricu, vjerni. Pojmo skladno i uskliknimo im: Radujte se, trkači Kristovi. Vi sada uživate smjelost pred Kristom, Bogom našim, časni mučenici. Molite ga usrdno da spasi one koji časte vaš prečasni spomen. I ninje: dogmat, 2. glasa, str. 34. 12. ožujka Sv. Grgur Dvojeslov, papa rimski Tvoj je život zasbljesnuo dragocjenim svjetlom jer si obasjao vjerne, a rastjerao tminu obmane. Objavio si se poput pravoga svjetlonosnog sunca, preblaženi Grgure, koji si sada nastanjen tamo gdje sjaji sunce koje nema zalaza. Milošću Duha Svetoga postao si sinom dana i zato dostojno veličamo tvoj sveti i blistavi spomen, s ljubavlju te slaveći, o vazda spominjani.  

Slava: Od Krista si primio kacigu Crkve rimske, svetitelju Grgure nazvan “velikim”, i kao kormilar lađu priveo k luci spasenja. Naučavajući bogomudrim besjedama, spasio si je od neprijateljskih bura i oluja. Sada kada uživaš smjelost pred Gospodom, moli ga usrdno za mir svijeta i spasenje duša naših. I ninje: dogmat, glas 3.:, str. 35. 14. ožujka Sv. Benedikt iz Nursije, časni otac (suzaštitnik Europe) Bio si uresom monaha, Benedikte, okupivši nebrojeno mnoštvo da slavi Gospoda. Poveo si u nebo sve koji su išli za tvojim božanskim naukom i nasljedovali tvoj krjeposni život, časni oče. S njima zajedno mi te dolično častimo, radujući se tvom svetom preminuću. Slava: Mnoštvo te monaških nasljedovatelja štuje, oče naš Benedikte, jer tvojom stegom uistinu smo naučili hoditi u pravdi. Blažen si jer si služeći Kristu posramio đavolsku silu, subesjedniče anđela i subrate časnih otaca i pravednika: Moli s njima Gospoda da pomiluje duše naše. Srijedom: I sada (glas 2.): Uznemireni morem prijestupa, utječemo se tebi, prečista Bogorodice, kao mirnom pristaništu i zazivamo: Spasi nas, Bezgrješna, i pruži svojim slugama moćnu desnicu svoju. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. 18. ožujka Sv. Ćiril Jeruzalemski, svetitelj Poput zvijezde si zablistao, rasvjetljujući vjerne svetim svjetlom tvojih pouka, dok si istovremeno zatamnio krivovjerja. Bio si pobjednikom do samoga kraja poput onog sluge koji je umnožio darovani talent. Bogu si ugodio, bogoblaženi Ćirile, i duh svoj u njegove ruke predao. Slava: Božji čovječe i vjerni slugo, poslužitelju Gospodnji i mužu nadaleko traženi, oče naš Ćirile, posudo izabrana, stupe i utvrdo Crkve, i baštiniče carstva nebeskoga: Ne prestaj vapiti za nas kod Gospoda.  

Srijedom: I sada (glas 8.): Ti si palača Svevladara ispunjena svjetlom božanske milosti i oblak duhovnoga sjaja koji je iz utrobe tvoje svijetu prosijao, o Bezgrješna. Prosvijetli nam razum i dušu, uništi strijele napasnika, Djevice, i osnaži nam volju zagovorom svojim. Petkom: I ninje: dogmnat rednoga glasa. 24. ožujka Predsvetkovina Blagovijesti presvetoj Bogorodici Stihira: Skriveno i anđelima neshvatljivo otajstvo upoznao je arkanđeo Gabrijel i sada dolazi k tebi, Prečista, tebi, nazvanoj dobrom Golubicom roda našega. Uskliknuo ti je, Presveta: "Raduj se i budi spremna svojim pristankom u svoje krilo Boga Riječ primiti." Slava: I sada: Danas Gabrijel navješćuje milosti punoj: "Raduj se neudana Djevice. Ne čudi se mojemu neobičnom izgledu i ne boj se. Ja sam arkanđeo. U davnini je zmija prevarila Evu, a ja tebi sada navješćujem radost. Prečista, ostat ćeš netaknuta i rodit ćeš Gospoda." 26. ožujka Posvetkovina Blagovijesti – Zbor arkanđela Gabrijela Veliko otajstvo koje je bilo i anđelima sakriveno i od vijeka brižno čuvano, tebi je jedinomu, Gabrijele, otkriveno, a ti si ga došavši u Nazaret prenio jedinoj Čistoj. Stoga se zajedno s njom moli da nam budu darovani mir i velika milost. Slava: I sada (glas 6.): Poslan bi s neba arkanđeo Gabrijel navijestiti Djevici da će začeti. Došavši u Nazaret, s udivljenjem je razmišljao u sebi o čudesima: O, kako će Djevica roditi onoga koji je na nebesima nedostiživ? On kojemu je nebo prijestolje, a zemlja podnožje, u utrobu se Djevičinu nastanjuje. Njega šestokrili i mnogooki gledati ne mogu, a jednom riječju odlučio je utjeloviti se u njoj. Ovo što postaje je sama Božja Riječ. Zašto stojim i ne govorim Djevici: "Raduj se, milosti puna, Gospod s tobom. Raduj se, čista Djevice. Raduj se, nevjesto neudana. Raduj se, Majko Života, blagoslovljen plod utrobe tvoje."

 

30. ožujka Sv. Ivan Klimak (pisac Ljestvice), časni otac Časni oče Ivane, tebi je neprestano na usnama bila slava Božja. Ti si razmatrao božanski nadahnute riječi, o mudri, i bogatio se milošću koja iz njih izvire. Tako si, blaženiče, nadvladavao napasnike Zloga. Slava: Časni oče Ivane, glas tvojih pouka proširio se diljem svijeta i tebe je dočekala nebeska nagrada za napore tvoje. Ti si uništio legije demona i dostigao zborove anđeoske čiji si život besprigovorno nasljedovao. Kao onaj koji sada imaš smjelosti pred Kristom, Bogom našim, moli za mir duša naših. Srijedom: I sada: bogorodičan (glas 4.): Raduj se, svjetlosti koja kroz sve prosijavaš. Raduj se nezalazećeg Sunca nositeljice, jer si nam objavila sunce čudesno! Raduj se, razume, koji božanskim svjetlom isijavaš jasne zrake koje obasjavaju cijelu zemlju. Ti si uistinu zlatom osvijetljena, dobra i bezgrješna jer si zapalila vjernima svjetlo koje nema zalaza. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. 1. travnja Sv. Marija Egipatska, časna majka isposnica Navezanost na nečistoće prijašnjih grijeha odvlačila te je od shvaćanja svetih stvarnosti. Ali tvoja savjest, kao i svijest o grješnom životu, obratila te, mudra majko, na bolji život. Kada si pogledala ikonu blagoslovljene Bogomajke, osudila si sve prijašnje grijehe i tada si s pouzdanjem pristupila čašćenju dragocjenog drveta Križa, majko hvale dostojna. Slava: Mačem suzdržanja sasjekla si žudnje duše i strasti tijela, isposničkom šutnjom ugasila si nasrtljive misli, a pustinju si navodnila potocima svojih suza i tako omogućila da i nama izrastu plodovi pokajanja: slavimo, stoga, tvoj sveti spomen. Srijedom: I sada (glas 6.): Jaučem iz dubine duše, Djevice, kada razmišljam o grijesima svojim. Udaram se u prsa vapijući: Sagriješih! Pod tvoje se noge bacam, Vladarice, ištući pokajanje, ali kako sam nevoljan iznova se dadem prevariti i  

pasti pod jaram starih navika. Izbavi me žurno, Bogorodice, i privedi k spasenju. Petkom: I ninje... dogmat rednoga glasa. 4. travnja Sv. Josip Pjesmopisac Slijedio si stope Riječi Božje, onoga koji je stvorio sve iz ničega, otresajući sa sebe žudnju za svjetovnim stvarima i strastima, kako je on zapovijedio. Na ramena svoja križ si stavio i razapeo sebe svijetu i stoga si zasjao, oče, božanskom snagom i djelima te zadobio vječnu baštinu. Slava: Pokazao si se otajstvenom trubljom, pozivajući sve k nebesima svojim duhovnim pjesmama. Bio si božanska frula koja je slavila nebesku vojsku Božju, proslavljajući svete i objavljujući njihove pobjede. Crpio si riječi iz izvora spasenja i tako obogatio dom Božji. Srijedom: I sada (glas 4.): Raduj se, ti koja si u svoju utrobu primila onoga kojega ni nebo ne može primiti. Raduj se, Djevice, propovijedanje prorokâ, jer iz tebe zasja Emanuel. Raduj se, Majko Krista Boga. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. 6. travnja Preminuće sv. Metoda, nadbiskupa i učitelja slavenskog Posvećen i ispunjen Duhom Svetim, pokazao si nam se kao bogonositelj, sveti Božji pomazaniče Metode. Prosvijetljen svjetlom koje od Boga dolazi, kao pravi i slavni posvetitelj, ulazio si vazda u svetinju nad svetinjama i bivao dionikom milosti svetih Tajna. Moli se za duše naše. Slava: Plodovima svojih žrtava prosvijetlio si srca vjernih, časni naš oče. Čuvši za tvoju veliku poniznost, tko se ne bi divio tvojem strpljenju, sućuti za bijedne i utjesi za nevoljne. Sve si to pobožno naučavao, svetitelju Metode, i sad si ovjenčan neuvelim vijencem. Moli se za duše naše. I sada (glas 4.): Raduj se, ispunjenje Zakona. Raduj se, hrame Presvete Trojice, prečista Nevjesto bez mane. Raduj se, nositeljice Kralja sviju nas. Raduj se, ognju duhovni. Raduj se, novi raju, nasade ograđeni, božanski stolu presvijetli.  

Raduj se, golubice nevina, prijestolje Višnjega i duhovni ležaju Božanstva, jer Duh je Sveti sišao na tebe, Djevice. 8. travnja Sveti apostoli Herodij, Agab, Ruf, Asinkret, Flegon i Herma Prohujali ste čitavom zemljom kao na krilima orlovskim, sijući dragocjeni nauk i milošću Božjom iskorijenjivali korov krivovjerja. Urodili ste tako plodnom ljetinom, preslavni, koja je zauvijek pohranjena u žitnicama Mudrosti i u obilju spremljena za Besmrtnoga. Slava: Prošli ste svijetom i prosvijetlili ga, učenici Spasiteljevi, spalivši svojim naukom idolsku prijevaru poput hrašća. Spasili ste narode božanskom mudrošću podignuvši ih iz dubinâ neznanja: Molite se sada Kristu da nam milostiv bude na dan sudnji. Srijedom: I sada (glas 4.): Raduj se, pobjednice Zloga. Raduj se, kćeri Adamova iz koje je iznikao neuveli cvijet. Raduj se, slavo slugu svojih. Raduj se, bezgrješna izbaviteljice od nesreće. Raduj se, dare od Boga, darovani svijetu za spasenje. Raduj se, dragocjenosti onima koji te prizivlju. Raduj se, Vladarice i slavo onih koji te slave. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa. 14. travnja Sv. Martin, papa rimski Kako da te nazovemo, sveti Martine? Proslavljenim učiteljem pravovjerja? Nepokolebljivim vođom svećeničkoga zbora prema Božjim istinama? Najvjernijim prokazateljem krivovjerja, hrabrim braniteljem Riječi, najrevnijim slaviteljem svetih otajstava? Štovani čudotvorče, moli za spasenje duša naših. Slava: Kako da te nazovemo, slavni Martine? Najčasnijim svetiteljem svetoga šatora, dostojnim posrednikom između Boga i stvorenja, čašom koja napaja božanskim pićem, lučem što svijetli rječju života, koja na zapadu izlazi, a sjaji na istoku. Moli za spasenje duša naših.

 

Srijedom: I sada (glas 8.): Ti si rodila užareni ugalj što ga vidje Izaija, onaj ugalj koji je izazvao prorokovo malodušje, ali koji se u punini vremena od tebe utjelovio i objavio u tijelu, Bogomajko, koji čisti smrtnike od svih strasti i vatrom božanstva pali sve moje grijehe, Bogonevjesto, te pere od svih prljavština. Petkom: I ninje: dogmat rednoga glasa.

 

MJESECOSLOV (KALENDAR) ZA VRIJEME POSNOG TRIODA s oznakama stranica svetačkih službi VELJAČA 1. PREDSVETKOVINA susreta Isusa u Hramu; Sveti mučenik Trifun 2.  SVETKOVINA SUSRETA GOSPODINA ISUSA KRISTA U HRAMU 3. POSVETKOVINA SUSRETA; SPOMEN svetog Šimuna Bogoprimca i proročice Ane 4. POSVETKOVINA SUSRETA; Časni otac Izidor 5. POSVETKOVINA SUSRETA; Sveta mučenica Agata 6. POSVETKOVINA SUSRETA; Časni otac Vukol, svetitelj; Sveti svećenik mučenik Silvan i drugovi 7. POSVETKOVINA SUSRETA; Časni otac Partenije, svetitelj 8. POSVETKOVINA SUSRETA; Spomen svetog velemučenika Teodora Tirona (str. 78.); Sveti prorok Zaharija 9. ZAVRŠETAK POSVETKOVINE SUSRETA; Sveti mučenik Nicefor (str. 72.) 10. Sveti mučenik Haralampij; bl. Alojzije Stepinac, biskup mučenik (str. 73.) 11. Sveti svećenik mučenik Blaž, svetitelj (str. 73.) 12. Sveti otac Meletije, nadbiskup (str. 7o.) 13. Časni otac Martinijan (str. 71.) 14. BLAGDAN preminuća časnog oca Konstatina, među monasima Ćirila, učitelja slavenskoga (str. 79.); Časni otac Auksencije; Časni otac Maron, pustinjak i čudotvorac 15. Sveti apostol Onezim (str. 69.) 16. Sveti mučenici Pamfilije, Porfirije i drugovi (str. 72.) 17. SPOMEN svetog velemučenika Teodora Tirona (str. 78.) 18. Sveti otac Lav (Leon), papa (svetitelj) (str. 79.) 19. Sveti apostol Arhip (str. 69.) 20. Časni otac Lav, svetitelj (str. 70.) 21. Časni otac Timotej; Sveti otac Eustatije (str. 71.)  

22. Našašće časnih moći svetih mučenika u carigradskoj četvrti Eugeniji (str. 72.) 23. Sveti svećenik mučenik Polikarp, biskup smirnski (str. 80.) 24. BLAGDAN prvog i drugog našašća časne glave svetog Ivana Krstitelja, Preteče Gospodnjega (str. 80.) 25. Sveti otac Tarasije, nadbiskup (svetitelj) (str. 70.) 26. Sveti otac Porfirije, biskup (svetitelj) (str. 70.) 27. Časni otac Prokopije Dekapolit, priznavalac (str. 77.) 28. Časni otac Bazilije, priznavalac (str. 77.) 29. Časni otac Kasijan (str. 71.) OŽUJAK 1. Časna majka mučenica Eudokija (str. 76.) 2. Sveti svećenik mučenik Teodot, biskup kirinejski (str. 73.) 3. Sveti mučenici Eutropij i njegovi drugovi Kleonik i Bazilisk (str. 72.) 4. Časni otac naš Gerasim s Jordana (str. 71.) 5. Sveti mučenik Konon (str. 72.) 6. Sveta četrdesetdvojica mučenika u Amoriji (str. 72.) 7. Sveti svećenici mučenici na Kersonu: Bazilije, Efrem, Kapiton, Eugenij, Eter i drugi (str. 73.) 8. Časni otac naš i priznavalac Teofilakt, biskup nikomedijski (str.77 .) 9. BLAGDAN svetih četrdeset mučenika u Sebasti (str. 81.) 10. Sveti mučenik Kodrat i njegovi drugovi (str. 72.) 11. Sveti otac naš Sofronij, patrijarh jeruzalemski (str. 70.) 12. Sveti otac naš Grgur Dvojeslov, papa rimski (str. 81.); Časni otac naš Teofan, priznavalac 13. Prijenos moćiju sv. Nicefora, patrijarha carigradskog (str. 70.) 14. Časni otac naš Benedikt iz Nursije (str. 82.) 15. Sveti mučenici Agapij i Timotej (str. 72.) 16. Sveti mučenik Sabin (str. 72.) 17. Časni otac naš Aleksij «Čovjek Božji» (str. 71.) 18. Sveti otac naš Ćiril, patrijarh jeruzalemski (str. 82.)  

19. Sveti mučenici Krizant i Darija (str. 72.) 20. Časni oci mučenici iz Lavre sv. Save na Sinaju (str. 72.) 21. Časni otac naš i priznavalac Jakov, biskup katanijski (str. 77.) 22. Sveti svećenik mučenik Bazilije (str. 73.) 23. Časni otac mučenik Nikon i njegovi učenici (str. 74.) 24. PREDSVETKOVINA Blagovijesti (str. 83.); Časni otac naš Zaharija; Sveti otac naš Artemon, biskup Seleucije 25.  SVETKOVINA BLAGOVIJESTI PRESVETOJ BOGORODICI 26. POSVETKOVINA; Zbor arkanđela Gabrijela (str. 83.) 27. Časna majka naša Matrona Solunska (str. 76.) 28. Časni otac naš Hilarij; Sveti Stjepan, čudotvorac (str. 71.) 29. Časni otac naš svećenik mučenik Marko i drugovi (str. 73 ili 72.) 30. Časni otac naš Ivan Klimak, pisac Ljestvice (str. 84.) 31. Časni otac Hipatij, biskup gangrijski (str. 70.) TRAVANJ 1. Časna majka naša Marija Egipćanka (str. 84.) 2. Časni otac naš Tit, čudotvorac (str. 71.) 3. Časni otac naš i priznavalac Nikita (str. 77.) 4. Časni otac naš Josip pjesmopisac (str. 85.) 5. Sveti mučenici Teodul, Agatopod i drugovi (str. 72.) 6. BLAGDAN Preminuća svetoga oca našega Metoda, učitelja slavenskoga, svetitelja (str. 85.); Sveti otac naš Eutihij, nadbiskup carigradski 7. Časni otac naš Juraj, biskup mitilenski (str. 71.) 8. Sveti apostoli Herodij, Agab, Ruf, Asinkret, Flegon i Herma (str. 86.) 9. Sveti mučenik Eupsih (str. 72.) 10. Sveti mučenici Terencij, Pompej i drugovi (str. 72.) 11. Sveti svećnik mučenik Antipa, biskup Pergama Azijskog (str. 73.) 12. Časni otac naš i priznavalac Bazilije (str. 77.)  

13. Sveti svećenik mučenik Artemon i drugovi (str. 73.) 14. Sveti otac naš Martin, papa rimski (str. 86.) 15. Sveti apostoli Aristarh, Pud i Trofim (str. 70.) 16. Svete mučenice i djevice Agapa, Irena i Kionija (str. 75.) 17. Časni otac naš Šimun Perzijski (str. 71.); Časni otac naš Akacij, biskup melitenski 18. Časni otac naš Ivan, učenik svetoga Grgura Dekapolita (str. 71.) 19. Časni otac naš Ivan staropečerski (str. 71.) 20. Časni otac naš Teodor Trihin (str. 71.) 21. Sveti svećenik mučenik Januarij i drugovi (str. 73.); Sveti svećenik mučenik Teodor iz Perge Pamfilijske 22. Časni otac naš Teodor Sikeot (str. 71.) 23. BLAGDAN svetog velemučenika Jurja (str. 72.) 24. Sveti mučenik Saba stratilat 25. BLAGDAN svetog apostola i evanđeliste Marka 26. Sveti svećenik mučenik Bazilije, biskup amasijski 27. SPOMEN svetog svećenik mučenika Šimuna, rođaka Gospodnjeg; 28. Sveti apostoli Jason i Sostipater; Sveti mučenici Dada, Maksim i Kvintilijan 29. Sveta devetorica mučenika u Kiziku; Časni otac naš Memnon, čudotvorac 30. BLAGDAN svetog apostola Jakova, brata svetog Ivana Bogoslova

 

LITURGIJA PRETPOSVEĆENIH DAROVA Liturgija pretposvećenih darova je crkveno bogoslužje u bizantskom obredu koje se služi u svagdane Velikoga posta (Četrdesetnica), u sklopu kojega se podjeljuje pričest svetim Darovima (Tajnama odn. Euharistijom) koji su posvećeni na nekoj prethodnoj božanskoj Liturgiji. Otuda joj i naziv “pretposvećenih darova”. Ovo drevno bogoslužje spominju crkveni kanoni još u 7. stoljeću. Prema Trulskom saboru, 692. godine, to se bogoslužje ima služiti u sve dane Velikoga posta izuzev subote, nedjelje i blagdana Blagovijesti (kanon 52.). Danas se uobičajeno služi srijedom i petkom, na blagdane koji imaju polijelej kada padnu u svagdane, u četvrtak 5. tjedna Velikog posta (Četvrtak Velikoga kanona) i u prva tri dana Velikog ili svetog tjedna. Tradicija drži da je službu sastavio i uredio rimski papa sv. Grgur (540.-604.), na Istoku zvan “Dialogos” ili “Dvojeslov”. Sigurno je da ju on prvi povijesno spominje kao nešto čemu je svjedočio u vrijeme boravka u Carigradu kao legat. Ovo pokorničko velikoposno bogoslužje sastoji se od dva temeljna dijela: Večernje i službe pričesti. Međutim, struktura Večernje nije ona sabaitsko-palestinskog tipa koja je ubičajena u sadašnjem časoslovu bizantskog obreda, već carigradskoga katedralnog tipa. U Liturgiji pretposvećenih darova tako je preživio stari katedralni časoslov Velike Crkve (Hagia Sophia) i starijeg sloja bizantskog obreda koji je postojao sve do studitske i kasnije sabaitske liturgijske reforme u 10. i 11. st. Osobine carigradske Večernje jesu: pjevanje niza psalama koji su uokvireni u tri “antifona” (od kojih svaki sadrži 2 do 3 psalma sa “Slava Ocu...”, malom ektenijom i jednom večernjom molitvom); dva čitanja Staroga zavjeta s prokimenima (iz Knjige postanka i Mudrih izreka, u Velikom tjednu iz Knjige Jobove) te svečanom službom prinosa kâda u kojoj se svečano kadi žrtvenik uz antifonalno pjevanje središnjeg večernjeg psalma 140. (“Nek se uzdigne molitva moja kao kâd pred tobom, podizanje ruku mojih kô žrtva večernja”). U starijem katedralnom obliku nije bilo stihira na “Gospode zazvah”, što je kasniji plod spomenutih reformi. Danas se redovito čita 18. katizma psaltira (psalmi 118.-133.) te dodatni večernji psalmi (141., 129. i 117) sa stihirama Posnog trioda i Mineja (svetačke službe). Drugi dio službe sastoji se od svečanog prenašanja posvećenih svetih Darova sa proskomidikona na oltar istim načinom kao i na Velikom ulasku na liturgiji. Umjesto kerubinske pjesme (“Iže heruvimi”) pjeva se pjesan sličnog sadržaja koji zapravo izriče bit i smisao ove službe: Sada sile nebeske s nama nevidljivo služe, jer evo ulazi Kralj slave, evo svečano se unosi Žrtva otajstvena i već prinesena. Vjerom i ljubavlju pristupimo, da dionici vježnoga života postanemo.

 

Aliluja, aliluja, aliluja. Prije same pričesti mole se uobičajene ektenije, ali i posebne ektenije za oglašene i prosvijetljene koji su u prvim stoljećima u ovom momentu napuštali službu. Na svršetku se pjeva psalam 33. (“Kušajte i vidite kako je dobar Gospod”) kao tipično “pričesni” psalam starih kršćanskih liturgija. Tijekom službe vrše se zemne prostracije (metanije) što ovom bogoslužju na poseban način daje pokorničko obilježje. Čitava ova služba je vrlo svečana te odiše ozbiljnošću i otajstvenim ozračjem. U svim Crkvama bizantskoga obreda ona se izvodi s velikom pažnjom i s vrlo starim, tugaljivim i glazbeno razvijenim napjevima. Uobičajeno je na kršćanskom Istoku da se u Velikom postu srijedom i petkom posti do večeri, tj. do Liturgije pretposvećenih darova kada se vjerni pričešćuju. Slično bogoslužje poznaje rimski obred (isključivo na Veliki petak kao Službu riječi s pričešću) te zapadno-sirijski obred u Indiji (siro-malankarski). Livio Marijan

 

             

Riječ uz novo izdanje Liturgije pretposvećenih darova Godine 1986. ciklostilom je izašla knjižica hrvatskog prijevoda Liturgije pretposvećenih darova koju su uredili dr. Zvonimir Kurečić i dr. Goran Ivanišević. U predgovoru stoji: Kod pripremanja ovog hrvatskog prijevoda služili smo se grčkim i staroslavenskim izvornikom. Koristili smo također postojeći hrvatski prijevod od pokojnog profesora dr. Juraja Pavića. Prijevod psalama uzet je iz Biblije (Stvarnost, Zagreb, 1968.), a ektenija prema postojećem prijevodu iz Liturgije sv. Ivana Zlatoustoga i drugih službi. Kod ovog izdanja tekstovi psalama su ostavljeni prema prijevodu Biblije iz 1968., uz minimalnu korekciju na mjestima gdje je trebalo tekst uskladiti s izvornim izričajem Septuaginte, na koju se uvijek oslanjaju bizantski liturgijski tekstovi. Tekstovi ektenija, zaziva i molitava pričesnog dijela službe usklađeni su prema prihvaćenim izričajima Komisije za prijevod liturgijskih knjiga Križevačke eparhije koja radi na novom hrvatskom prijevodu Liturgije sv. Ivana Zlatoustoga. Ovom novom izdanju dodane su stihire za “Gospode zazvah” iz Posnog Trioda (po jedna za svaku srijedu i petak u Velikom postu), te u dodatku stihire iz Mineje (opće svetačke službe i stihire nekojih značajnijih svetaca te predblagdana i poblagdana) tako da se ova knjižica može upotrebljavati samostalno. Stihire su prevedene sa staroslavenskog iz ruskih izdanja Posnog Trioda i Mineja (St. Sergius Radonezh: www.st-sergius.org), Večirnja i Jutrenja u izdanju Bazilijanaca (Lavov, 1945.), a neke su preuzete i ponešto dorađene iz Božanskog časoslova u izdanju Viceprovincije sv. Bazilija Velikoga i sv. Makrine (Zagreb, 2000.). Notni primjeri preuzeti su iz knjižice Liturgija pretposvećenih darova 1968., ali su raspoređeni na mjestima gdje se u bogoslužju koriste, a ne skupljeni na kraju. Na kraju je donesen i kalendar (mjesecoslov) za mjesece veljaču, ožujak i travanj s naznakama na kojoj se stranici nalazi služba dotičnoga dana. Zagreb, Siropusna nedjelja 2015. Urednik      

Sadržaj Večernja

1

Antifoni

6

Gospodi, vozvah

14

Stihire Posnog Trioda

23

Dogmati

33

Svjete tihij

44

Prokimeni i čitanja

47

Da ispravitsja molitva moja

51

Pričesna služba

53

Ninje sili nebesnija

57

Pretpričesna molitva

63

Blagoslovlju Gospoda

63

Blagodarim tja Hriste Psalam 33.

64 67

Završne molitve i otpust

68

Svetačke stihire na Gospode, zazvah – opće

69

Svetačke stihire na Gospode, zazvah – vlastite

78

Kalendar (mjesecoslov)

88

O Liturgiji pretposvećenih darova

92      

 

LITURGIJA PRETPOSVEĆENIH DAROVA Izdaje: Ordinarijat Križevačke eparhije Odgovara: Nikola Kekić Uredio i složio: Livio Marijan Izvor: Liturgija pretposvećenih darova (ciklostilom), Zagreb Zagreb, Sveta četrdesetnica 2015.    

LITURGIJA PRETPOSVEĆENIH DAROVA KNJIZICA.pdf

i vazda i u vijeke vjekova. Amin. Page 3 of 96. LITURGIJA PRETPOSVEĆENIH DAROVA KNJIZICA.pdf. LITURGIJA PRETPOSVEĆENIH DAROVA KNJIZICA.pdf.

8MB Sizes 59 Downloads 851 Views

Recommend Documents

LITURGIJA SV. IVANA ZLATOUSTOGA.pdf
Vrata milosrđa otvori nam, blagoslovljena Bogorodice, da mi koji se u tebe uzdamo. ne propadnemo, nego daj da se po tebi izbavimo od nevolja, jer ti si ...

LITURGIJA SV. BAZILIJA (neslužbeni prijevod).pdf
Whoops! There was a problem loading this page. LITURGIJA SV. BAZILIJA (neslužbeni prijevod).pdf. LITURGIJA SV. BAZILIJA (neslužbeni prijevod).pdf. Open.