Lotura sinple eta anikoitzen interpretazioa, hibridazioen ikuspuntutik Etano ( C 2H6 ) molekularen eraketa 3

Honela interpretatzen da: karbono bakoitzaren hibridazioa sp da, orbital hibrido bakoitzean elektroi bat egonik eta inguratzen zaizkio lau atomo (hiru hidrogeno eta beste karbono bat). Hibridazio-mota azaltzeko eta orbital hibrido bakoitzean zenbat elektroi dauden hobeto ikusteko, hona hemen taula hau: C:

↑↓ ↑

[He]

C*: [He] orbitalak C*: [He]

↑ ↑

↑ ↑

spsp

orbital hibridoak3

Karbonoaren orbital hibrido eta hidrogenoen artean eta bi karbono orbital hibridoen artean emango dira loturak, eta orbital hibrido hauek sortzean angeluak 109º-koak direnez, loturen arteko angeluak balio hori izango dute.

H

H

C

C

H

H H

H

C - C eta C - H lotura guztiak σ loturak dira; lotura-mota honen ezaugarria, atomo baten biraketa bestearekiko posible dela da.

H

H C

H

H

C H

H

Eteno edo etileno ( C 2H 4 ) molekularen eraketa 2

Honela interpretatzen da: karbono bakoitzaren hibridazioa sp da, orbital hibrido bakoitzean elektroi bat egonik eta p orbital bat hibridatu gabe (bere elektroiarekin baita) geratzen da; karbono atomo bakoitzari inguratzen zaizkio bi atomo hidrogeno eta karbono atomo bat; bi karbonoen artean lotura bikoitza ematen da: lehenengo lotura orbital hibridoen elektroiak konpartituz eta bigarrena hibridatu gabe geratu den p orbitalen elektroiak konpartituz. Hibridazio-mota azaltzeko eta orbital hibrido bakoitzean zenbat elektroi dauden hobeto ikusteko, hona hemen taula hau: C:

↑↓ ↑

[He]

C*: [He] orbitalak C*: [He]

↑ ↑

↑ ↑

sp↑ sp2

orbitalak↑ p

Ematen den hibridazio-mota honegatik, 120º-ko angelua emango da loturen artean.

H

H C

H

C H

C - H lotura guztiak σ loturak dira; C=C lotura bikoitzaren lehena (orbital hibridoen artean eman dena) σ da eta bigarrena (p orbitalen artean ematen dena) π lotura da: lotura-mota honen ezaugarria, atomo baten biraketa bestearekiko oztopatzen duela da.

π

lotura honek ez du uzten molekulan karbono bat bestearekiko biratzen. Honen garrantzia ikusteko, kontutan hartu bi molekula hauek ezberdinak direla:

Etino edo azetileno ( C 2H2 ) molekularen eraketa Honela interpretatzen da: karbono bakoitzaren hibridazioa sp da, orbital hibrido bakoitzean elektroi bat egonik eta bi p orbital bat hibridatu gabe (bere elektroiarekin baita) geratzen da; karbono atomo bakoitzari inguratzen zaizkio atomo hidrogeno eta karbono atomo bat; bi karbonoen artean lotura hirukoitza ematen da: lehenengo lotura orbital hibridoen elektroiak konpartituz, bigarrena eta hirugarrena hibridatu gabe geratu den p orbitalen elektroiak konpartituz. Hibridazio-mota azaltzeko eta orbital hibrido bakoitzean zenbat elektroi dauden hobeto ikusteko, hona hemen taula hau: C:

↑↓ ↑

[He]

C*: [He] orbitalak C*: [He]

↑ ↑

↑ ↑

spsp

orbitalakp

p

Ematen den hibridazio-mota honegatik, 180º-ko angelua emango da loturen artean.

H

C

C

H

Molekula honetan, karbonoen artean

H

C

C

σ

lotura bat dago eta bi

π

lotura.

H

BIBLIOGRAFIA • "Estructura atómica y enlace químico". Jaume Casabó. (Editorial Reverté)

Lotura sinple eta anikoitzen interpretazioa.pdf

Lotura sinple eta anikoitzen interpretazioa.pdf. Lotura sinple eta anikoitzen interpretazioa.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Lotura ...

89KB Sizes 6 Downloads 559 Views

Recommend Documents

Lotura intermolekularren indarrak.pdf
Butano 58 -0,5 Butanal 72 75 Butanoiko 88 164. Pentano 72 36 Pentanal 86 103 Pentanoiko 102 186. Hexano 86 69 Hexanal 100 128 Hexanoiko 116 205.

lokailuak eta konektoreak.pdf
Horrelakoak dira eguneroko elikagaiak, jan eta edaten dituguna, baina beste era batera ere esan. daiteke. Karbohidratoak, gantzak, proteinak, bitaminak, ...

2017_02_AHO_BBN_LEKUA eta TOKIA.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

2018_01_AHO_BBN_LEKUA eta TOKIA.pdf
2018_01_AHO_BBN_LEKUA eta TOKIA.pdf. 2018_01_AHO_BBN_LEKUA eta TOKIA.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Details. Comments. General Info.

HPS Euskara jarrerak eta iritziak.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. HPS Euskara ...

Eranskina -Ikasleen eskubide eta betebeharrak.pdf
Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Eranskina -Ikasleen eskubide eta betebeharrak.pdf. Eranskina -Ikasleen eskubide eta ...

Rutherford_en eredu atomikoa eta atomoaren adierazpena.pdf ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Rutherford_en ...

1- Elkarzutak eta paralelak ariketak_SOPELA.pdf
Try one of the apps below to open or edit this item. 1- Elkarzutak eta paralelak ariketak_SOPELA.pdf. 1- Elkarzutak eta paralelak ariketak_SOPELA.pdf. Open.

MARI ANBOTOKOA ETA OLAGIZONA.pdf
herriarekin batera. J.M. Etxebarria ( Gure Fabulak, bertsoz). Page 1 of 1. MARI ANBOTOKOA ETA OLAGIZONA.pdf. MARI ANBOTOKOA ETA OLAGIZONA.pdf.

ETA 2015 Elliott.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. ETA 2015 Elliott.

ESKERRAK ETA ESKAERA.pdf
Sign in. Page. 1. /. 1. Loading… Page 1 of 1. Whoops! There was a problem loading this page. Retrying... Whoops! There was a problem previewing this ...

Euskara eta Twitter.pdf
Page 3 of 45. Euskara eta Twitter.pdf. Euskara eta Twitter.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Euskara eta Twitter.pdf. Page 1 of 45.

BI ANAI ETA SORGINA.pdf
Whoops! There was a problem loading more pages. Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps.

ERTZAK ETA ITZALDURAK -1-O.pdf
Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. ERTZAK ETA ITZALDURAK -1-O.pdf. ERTZAK ETA ITZALDURAK -1-O.pdf.

L.S.B, Ana eta E egunetan.pdf
Page 1 of 4. Page 1 of 4. Page 2 of 4. Page 2 of 4. Page 3 of 4. Page 3 of 4. L.S.B, Ana eta E egunetan.pdf. L.S.B, Ana eta E egunetan.pdf. Open. Extract.

Download the pdf of the n°3 ETA Memo
Page 1 ... and the firms create a stake for corruption. PUBLIC AND PRIVATE ... procedures is to create competition between firms in order to reduce the to reduce ...

Exocometary gas in the HD181327 and Eta Corvi ... -
Disks and Planets Seminars. January 9, 2017. Wednesday 12th at 11:00 in the SALA SEMINARIO at CALAN: "Exocometary gas in the HD181327 and Eta.

State ETA (Live Date) Polling Location Ballot ... Developers
Sep 24, 2016 - County and. Municipal. State. Local. Alabama. End Oct, 2016. Data Not Expected Mid Oct, 2016. Mid Oct, 2016. End Oct, 2016. End Oct, 2016.

BENJAMIN TESTA ETA KZL-KO 2. JARDUNALDIA ...
Calle Nombre Club Marca. FINAL 2. Licencia Año. 1 000318659 SARASUA ESNAL PAUL 2007 ZARAUTZ BALEA I.K. 59:59:59.5 25m-M. 2 000331316 ISASTI ...

Serieak Benjamin testa eta Kzl zARAUTZ.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Serieak ...

Naturaren Zientziak LH Higienea eta osasuna.pdf
Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Naturaren Zientziak LH Higienea eta osasuna.pdf. Naturaren Zientziak LH Higienea eta osasuna.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Naturaren Zientziak LH Higienea eta

Download the pdf of the n°3 ETA Memo
Page 1 ... and the firms create a stake for corruption. PUBLIC AND PRIVATE ... procedures is to create competition between firms in order to reduce the to reduce ...

memo3-eta-chair-pse [Mode de compatibilité]
Sep 3, 2012 - corruption: the procurement official may abuse his power to protect firms' .... low, cartel members have incentives to free ride to harvest large.

IGE eta ikastetxeentzako protokoloa 16-17.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. IGE eta ...