COMPANY RESEARCH | Company Update

OUTPERFORM

4 เมษายน 2017

PTT Global Chemical (PTTGC TB) Share Price: Bt73.25

Target Price: Bt82.00 (11.9%)

เด่นที่สุดของกลุม่ ในปีนี้  คาดกาไรสุทธิ 1Q17F ประมาณ 1.15 หมื่นล้านบาท (EPS 2.60 บาท) เพิ่มขึ้น 20% qoq และ 144% yoy จากธุรกิจ olefins ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง  โมเมนตั้มของกาไรอาจจะอ่อนลงใน 2Q17 จาก BD spreads ที่ลดลง และการปิดซ่อม บารุงตามกาหนดของโรง cracker I4/1 เป็นเวลา 39 วัน แต่ราคา PE ยังแข็งแกร่ง  คงคาแนะนา ซื้อ พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 82 บาท อิงจาก EV/EBITDA ปี FY17F ที่ 6.0x กาไรใน 1Q17 ได้แรงหนุนจากราคา PE, Butadiene (BD) และ MEG spread ที่ แข็งแกร่ง เราคาดว่า PTTGC จะประกาศกาไรสุทธิใน 1Q17 ออกมาประมาณ 1.15 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% qoq และ 144% yoy หลักๆมาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจปิโตร เคมีจากแรงหนุนของราคา PE, butadiene และ MEG spread ทีเ่ พิ่มขึ้น ช่วยชดเชย ผลกระทบจากธุรกิจโรงกลั่นที่ชะลอตัวตามค่าการกลั่น (Market GRM) ที่คาดว่าจะลดลง จาก US$6.6 ใน 4Q16 เป็น US$6.0 เป็นผลจาก crack spread ที่ลดลงของน้ามัน เครื่องบิน ดีเซล น้ามันเตา และ เบนซิน โดยไตรมาสนี้ราคาขาย PE (HDPE, LLDPE, LDPE)เพิ่มขึ้น 2%-8% qoq และ 7%-19% yoy ขณะที่ Spread ของ Butadiene และ MEG เพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบ qoq เป็น US$2,100/ton และ US$370/ton ซึ่งช่วยหนุน ให้กาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1.0 พันล้านบาท และหนุน EBITDA margin ของ olefins เพิ่มเป็น 30% สูงสุดนับตั้งแต่ 1Q13 โมเมนตั้มของกาไรอาจจะอ่อนลงใน 2Q17 จาก BD spreads ที่ลดลง และการปิดซ่อม บารุงตามกาหนดของโรง cracker I4/1 เป็นเวลา 39 วัน เราคาดว่า PE margin จะยังคงแข็งแกร่งแม้ระยะหลังราคาน้ามันดิบจะปรับตัวลดลงก็ตาม ทั้งนี้ ราคา PE ยังยืนอยู่ได้ในระดับที่แข็งแกร่ง โดย HDPE และ LLDPE อยู่ที่ US$1,200/ton และ LDPE อยู่ที่ US$1,300/ton แต่ BD spread ลดลงอย่างมากใน สัปดาห์นี้เหลือแค่ US$1,300/ton เนื่องจากอุปทานยางพารากาลังเพิ่มขึ้น เราคาดว่า MEG spread จะยังคงสูงต่อเนื่องตามอุปสงค์ polyester ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าผล การดาเนินงานใน 2Q17 จะถูกฉุดโดยการปิดซ่อมบารุงตามกาหนดของโรง cracker (515k ethylene, 310k propylene) เป็นเวลา 39-วัน และโรงงาน BD เป็นเวลา 45 วัน คงคาแนะนา ซื้อ ราคาเป้าหมายใหม่ 82 บาท (เดิม 78 บาท) เนื่องจากราคา PE น่าจะยัง แข็งแกร่งในปีนี้ เพราะการเริ่มผลิตของ supplyใหม่ในตลาดซึ่งมากถึง 7 ล้านตัน น่าจะช้า กว่ากาหนด เนื่องจากแต่ละ Plant มีกาลังการผลิตค่อนข้างใหญ่ (1.5 ล้านตัน) จาเป็นต้อง ใช้เวลาในการปรับเพิ่มกาลังการผลิต ขณะเดียวกันเราได้ปรับเพิ่มสมมติฐาน PX และ BZ ขึ้นเพื่อสะท้อนถึงราคา และ spread ทีแ่ ข็งแกร่ง ส่งผลให้ประมาณการกาไรปี FY17F เพิ่มขึ้นอีก 7.4% และราคาเป้าหมายของเราเพิ่มขึ้นเป็น 82 บาท อิงจาก EV/EBITDA ปี FY17F ที่ 6.0x ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 7 ปีย้อนหลัง Financial Summary (Btm) Year to Dec Sales (Btm) Growth (%) EBITDA (Btm) Growth (%) Recurring profit (Btm) Growth (%) Net profit (Btm) FDEPS (Bt) Growth (%) PE (x) DPS (Bt) Yield (%) BVPS (Bt) P/BV (x)

Naphat CHANTARASEREKUL 662 - 659 7000 ext 5000 [email protected]

Key Data 12-mth high/low (Bt) Market capital (Btm/US$m) 3m avg. turnover (Btm/US$m) Free float (%) Issued shares (m shares) Major shareholders: -PTT PCL -THAI NVDR CO LTD -CHASE NOMINEES LIMITED

74.50 / 53.25 326,754 / 9,504 909.4 / 26.5 32.1 4,461 48.9 10.7 2.5

Share Price Performance

Absolute (%) Relative to index (%)

YTD

1Mth 3Mth

16.3 13.8

0.7 (0.2)

16.3 13.8

12Mth 20.1 7.2

Krungsri Securities vs Market 2015 404,653 (27) 46,193 28 22,727 54 20,503 5.04 54 14.5 2.80 3.8 51.35 1.4

2016 349,943 (14) 50,228 9 26,584 17 25,602 5.90 17 12.4 2.55 3.5 54.56 1.3

2017F 411,982 18 60,894 21 35,790 35 35,790 7.94 35 9.2 3.97 5.4 59.02 1.2

2018F 432,454 5 62,851 3 38,979 9 38,979 8.64 9 8.5 4.32 5.9 63.52 1.2

2019F 448,148 4 65,647 4 41,509 6 41,509 9.21 6 8.0 4.60 6.3 68.26 1.1

Positive Market Recommend

21 Krungsri Target Price (Bt) 82.0 ’17 Net Profit (Btm) 35,790 ’18 Net Profit (Btm) 38,979

Neutral 4 Market 77.0 29,232 32,196

Negative 1 % +/6.5 22.4 21.1

Krungsri's earnings revision Earnings revision (%)

2017F

2018F

7.4

(0.7)

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Disclaimer: This publication constitutes information disclosed to the public and believed to be reliable but its accuracy and completeness are not guaranteed. All opinions, suggestions, or projections are for informational purposes only and shall not be construed as an inducement for the sale or purchase of securities. Amendments to this publication may be made without prior notice. Investors are urged to exercise caution in making a decision to invest in any securities.

1

April 4, 2017

Company Update | PTTGC . Key assumptions FX rate (Bt/US$) Avg utilization crackers (%) Avg utilization Polyethylene (%) Naphtha cost (US$/ton) Ethylene price (US$/ton) Propylene price (US$/ton) MEG price (US$/ton) HDPE price (US$/ton) LDPE price (US$/ton) LLDPE price (US$/ton) PX spread (over condensate) (US$/ton) BZ spread (over condensate) (US$/ton) Capex (Btm) Source: Krungsri Securities

HDPE and Naphtha prices

2016 36.0 90 100 498 1,037 704 783 1,132 1,182 1,170 358 288 18,472

2017F 36.0 100 100 540 1,100 900 900 1,250 1,280 1,250 420 350 10,000

PP and Naphtha prices

Source: Company data, Krungsri Securities

Source: Company data, Krungsri Securities

MEG and MEG margins

Butadiene and Naphtha prices

Source: Company data, Krungsri Securities

Source: Company data, Krungsri Securities

Krungsri Securities Research

2018F 36.0 100 100 560 1,150 1,050 900 1,300 1,300 1,280 420 350 10,000

2

April 4, 2017

Company Update | PTTGC PTTGC: Capacity breakdown by plant I4-1

Plant

Location Map Ta Phut

Stake (%) 100%

MEG plant

Map Ta Phut

100%

I4-2

Map Ta Phut

100%

Feedstock Gas/Naphtha (50:50) (ethane, propane, LPG, NGL)

Gas

Product Ethylene Propylene Py Gas Mixed C4

Current capacity (KTA) 515 310 200 100

MEG

395

Ethylene

400

(ethane, propane, LPG, NGL)

Propylene

50

Gas (ethane, propane)

Ethylene Propylene HDPE

461 127 300

HDPE

500

Ethylene Propylene LDPE LLDPE

1,000 25 300 400

I1

Map Ta Phut

100%

BPE

Map Ta Phut

100%

PTTPE

Map Ta Phut

100%

Gas (ethane, propane)

TOL

Map Ta Phut

100%

Crude Palm Oil

Methyl Ester Fatty Alcohol Glycerine

200 100 31

Malaysia

50%

Crude Palm Oil

Fatty Alcohol Fatty Acid

480 480

Ethylene Propylene Total olefins

2,376 512 2,888

Paraxylene (PX) Benzene (BZ) Cyclohexane(CX) Mixed Xylene (MX) Paraxylene (PX) Benzene (BZ) TO

540 307 200 76 655 355 60

Emery

Aromatics Complex I

Map Ta Phut

100%

Condensate

Aromatics Complex II

Map Ta Phut

100%

Condensate

Source: Company data, Krungsri Securities

Krungsri Securities Research

3

April 4, 2017

Company Update | PTTGC PTTGC: Schedule of plant shutdowns in 2017 Plant Refinery Aromatics Olefins

1Q17 Complex I Complex II PTTPE

3Q17

4Q17

Jun-Jul (47 days) Aug (25 days) – PDH Aug (17 days)

I-1 I-4/1 I-4/2 Butadiene HDPE

2Q17

May-Jun (39 days) Aug (11 days) May-Jun (45 days)

I-1 BPE I BPE II

LDPE LLDPE TOCGC (MEG) Phenol

Phenol I Phenol II BPA Source: Company data, Krungsri Securities

Aug (15 days) Sep (15 days) May (15 days) Feb (12 days)

Jul (12 days)

Jun (20 days) Mar-Apr (52 days) Mar-Apr (45 days) Mar (10 days) Aug (19 days)

P/E Band

P/BV Band

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Krungsri Securities Research

4

April 4, 2017

Company Update | PTTGC Peer Comparison Market Cap BB Ticker Name US$ PTTGC TB PTT GLOBAL CHEMICAL PCL 9,503 SCC TB SIAM CEMENT PCL/THE 18,916 TPC TB THAI PLASTIC & CHEMICALS PCL N/A IRPC TB IRPC PCL 3,061 BCP TB BANGCHAK PETROLEUM PCL/THE 1,332 ESSO TB ESSO THAILAND PCL 1,218 IVL TB INDORAMA VENTURES PCL 4,971 TOP TB THAI OIL PCL 4,524 1301 TT FORMOSA PLASTICS CORP 18,944 6505 TT FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 33,205 1402 TT FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 4,629 1326 TT FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 18,195 363 HK SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 3,292 338 HK SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 8,759 386 HK CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H N/A 051910 KS LG CHEM LTD 18,495 009830 KS HANWHA CHEMICAL CORP 3,846 011170 KS LOTTE CHEMICAL CORP 11,294 010950 KS S-OIL CORP 10,027 PCHEM MK PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 13,807 DOW US DOW CHEMICAL CO/THE 77,460 RIL IN RELIANCE INDUSTRIES LTD 68,664 Average (simple) Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Quarterly P&L (Btm) Sales COGS (inc dep'n) Gross Profit SG&A Operating Profit Net other income/expense Net interest Pretax profit Income Tax Associates Minority interest Profit after tax (pre-ex) Extraordinaries, GW & FX Reported net profit Shares out (end Q, m) Adjusted shares (m) Pre-ex EPS EPS

Krungsri Securities Research

PE (x) 17F 178F 9.2 8.5 12.2 12.0 N/A N/A 10.1 8.9 8.7 7.9 8.4 7.9 16.9 14.3 10.0 10.0 15.4 15.7 17.3 19.9 18.5 15.9 13.4 13.9 9.0 8.1 8.8 9.0 12.6 11.0 12.6 12.1 5.5 5.9 6.1 6.5 9.6 8.6 18.5 17.7 15.5 14.3 14.5 14.8 12.0 11.6

P/BV (x) 17F 18F 1.2 1.2 2.4 2.1 N/A N/A 1.2 1.1 1.1 1.0 1.8 1.6 1.8 1.7 1.3 1.3 1.8 1.8 3.3 3.4 0.7 0.7 1.7 1.7 0.6 0.6 1.7 1.5 1.0 1.0 1.4 1.3 0.7 0.6 1.1 1.0 1.6 1.4 2.2 2.0 3.0 2.8 1.6 1.5 1.6 1.5

Div EPS Yield G% (%) 17F 18F 17F 34.6 8.9 5.4 (5.0) 1.5 3.5 N/A N/A N/A 6.3 13.1 4.2 10.7 9.2 5.2 (25.2) 7.2 2.5 (33.4) 18.4 2.1 (27.0) 0.4 4.4 (5.3) (1.9) 4.6 (23.1) (13.0) 4.6 12.5 16.6 4.0 (5.8) (4.0) 5.3 (2.1) 11.3 3.9 (20.0) (1.8) 4.3 16.2 14.2 4.5 33.2 4.1 1.7 3.1 (6.1) 1.2 10.7 (5.3) 1.0 0.3 11.3 3.9 12.3 4.6 2.7 14.6 8.4 3.1 1.1 (2.2) 0.9 0.4 4.5 3.5

ROE (%) 17F 14.0 20.4 N/A 12.5 13.1 24.9 11.5 14.2 11.7 18.5 3.9 12.1 7.6 18.7 7.5 11.5 13.7 20.6 18.0 11.8 18.3 11.1 14.1

Share Price Performance 1M 3M 6M 0.7 16.3 23.1 3.4 9.3 3.4 N/A N/A N/A 3.0 7.3 4.3 1.5 (0.7) 8.1 8.0 (5.5) 96.7 (1.4) 6.0 25.7 0.0 5.5 9.3 0.9 0.4 15.7 1.4 (3.2) 10.4 (1.3) 8.2 11.9 0.3 (3.0) 10.8 8.8 11.6 2.4 (5.4) 4.3 11.5 6.4 13.5 11.1 3.9 11.8 21.3 5.7 (0.6) 7.9 0.8 (4.4) 23.7 14.0 14.5 22.7 3.2 9.3 14.9 0.4 10.3 21.2 9.2 26.2 26.0

YTD 16.3 9.3 N/A 7.3 (0.7) (5.5) 6.0 5.5 1.5 (5.4) 8.7 (2.0) 12.1 4.3 14.9 12.3 5.7 (0.1) 17.6 9.5 11.0 27.0

1Q16 81,473 (73,855) 7,618 (2,556) 5,062 521 (1,090) 4,493 (623) 178) (32) 4,016 691 4,707

2Q16 66,385 (58,062) 8,323 (2,645) 5,678 669 (1,068) 5,279 (380) 53) 21) 4,974 (50) 4,924

3Q16 90,554 (81,390) 9,165 (2,853) 6,312 1,574 (1,032) 6,853 (1,022) 168) (83) 5,917 309 6,226

4Q16 110,689 (93,757) 16,932 (3,535) 13,397 (563) (1,030) 11,803 (1,001) 217) (185) 10,835 -1,277 9,558

1Q17F 110,766 (94,112) 16,653 (3,793) 12,860 (550) (1,063) 11,248 (1,009) 266) (70) 10,436 1,085 11,521

4,509 4,509

4,509 4,509

4,509 4,509

4,509 4,509

4,509 4,509

0.89 1.04

1.10 1.09

1.31 1.38

2.40 2.12

2.31 2.56

5

April 4, 2017

Company Update | PTTGC INCOME STATEMENT (Btm) Turnover Cost of sales (COGS) Depreciation & amoritisation Gross profit S&A expenses Operating profit Other operating income EBIT Interest expense Interest income Other income Goodwill amortisation Pre-tax profit Income tax on company & subsidiaries Profit after tax Minority interests Share of associate net income Preferred dividends Recurring attributable net profit Extraordinary items Reported net profit

2015 404,653 (349,431) (16,737) 38,485 (11,424) 27,061 2,395 29,456 (5,178) 0 0 0 24,278 (1,984) 22,294 (278) 711 0 22,727 (2,224) 20,503

2016 349,943 (290,326) (16,737) 42,879 (11,590) 31,290 2,201 33,491 (4,220) 0 0 0 29,271 (3,025) 26,246 (278) 617 0 26,584 (983) 25,602

2017F 411,982 (339,755) (17,606) 54,620 (13,644) 40,976 2,311 43,287 (4,250) 0 0 0 39,037 (4,034) 35,003 (278) 1,066 0 35,790 0 35,790

2018F 432,454 (357,708) (18,104) 56,642 (14,322) 42,319 2,427 44,746 (4,046) 0 0 0 40,701 (4,206) 36,494 (278) 2,763 0 38,979 0 38,979

2019F 448,148 (370,207) (18,602) 59,339 (14,842) 44,497 2,548 47,045 (3,522) 0 0 0 43,522 (4,498) 39,024 (278) 2,763 0 41,509 0 41,509

4,509 4,509 5.04 2.80 62

4,509 4,509 5.90 2.55 45

4,509 4,509 7.94 3.97 50

4,509 4,509 8.64 4.32 50

4,509 4,509 9.21 4.60 50

CASH FLOW (Btm) Operating profit Other operating income EBIT Depreciation & amortisation EBITDA Notional cash taxes on ungeared operations Net change in working capital CAPEX Operating free cashflow (OpFCF) Net interest income adjusted for tax impact Net free cashflow (NetFCF) Non-operating income (net of tax) Equity income from associates Investments Net change in other assets/liabilities Other items Residual cashflow (RCF)

2015 27,061 2,395 29,456 16,737 46,193 (3,537) 5,882 (16,485) 32,052 (4,743) 27,309 0 711 (316) (942) (2,866) 23,896

2016 31,290 2,201 33,491 16,737 50,228 (4,291) (1,324) (16,974) 27,638 (4,018) 23,620 0 617 (5,135) (450) (466) 18,187

2017F 40,976 2,311 43,287 17,606 60,894 (5,310) (8,802) (9,484) 37,298 (3,494) 33,804 0 1,066 0 0 0 34,870

2018F 42,319 2,427 44,746 18,104 62,851 (5,420) (7,589) (9,800) 40,042 (3,032) 37,010 0 2,763 0 0 0 39,773

2019F 44,497 2,548 47,045 18,602 65,647 (5,555) (7,904) (9,800) 42,388 (2,666) 39,723 0 2,763 0 0 0 42,486

Dividends Equity capital raised Other items Cashflow from financing

(11,272) 0 (3,375) (14,647)

(10,596) 7 (323) (10,912)

(15,711) 0 0 (15,711)

(18,692) 0 0 (18,692)

(20,122) 0 0 (20,122)

Net change in cash Net cash/(debt) at YS Ending net cash /(debt)

9,249 (67,355) (58,106)

7,275 (58,106) (50,831)

19,159 (50,831) (31,671)

21,080 (31,671) (10,591)

22,364 (10,591) 11,773

1,953 7,296 25,918 37,876 16,600

(2,429) 9,704 29,200 33,409 8,483

9,159 10,000 37,978 34,997 24,870

11,080 10,000 39,326 37,723 29,773

12,364 10,000 41,490 39,736 32,486

Shares in issue (Y/E, m) Shares in issue (weighted avg, m) EPS (before extraordinary items, Bt) DPS (Bt) DPS/EPS (%)

Increase/(decrease) in cash & equivalents (Increase)/decrease in debt NOPLAT (net op profit less adjusted tax) Normalised OpFCF (est maint CAPEX) FCFE (free cashflow to equity)

Krungsri Securities Research

6

April 4, 2017

Company Update | PTTGC BALANCE SHEET (Btm) Cash & equivalents A/C receivable Inventory Others Total Current Assets Property and equipment Investments & associates Other assets Goodwill Total Assets

2015 47,741 38,274 29,930 1,956 117,901 220,213 24,076 4,850 10,506 377,545

2016 45,312 44,534 35,754 1,914 127,513 221,514 29,211 5,504 9,424 393,166

2017F 54,471 51,904 37,233 2,253 145,862 213,911 29,211 5,504 9,424 403,911

2018F 65,552 59,640 39,201 2,365 166,758 205,806 29,211 5,504 9,424 416,703

2019F 77,915 67,657 40,571 2,451 188,594 197,204 29,211 5,504 9,424 429,937

Short-term debt A/C payable Other current liabilities Total Current Liabilities Long-term debt Other liabilities Total Liabilities

9,871 27,429 3,920 41,221 95,976 6,083 143,280

11,200 37,632 4,435 53,268 84,943 6,287 144,497

11,200 37,233 5,222 53,655 74,943 6,287 134,885

11,200 39,201 5,481 55,882 64,943 6,287 127,112

11,200 40,571 5,680 57,451 54,943 6,287 118,680

Share capital Share premium Revaluation/Warrants/Treasury Translation adjustment Retained earnings Total ordinary equity Preferred equity Minorities Total equity & minorities

45,088 36,937 (745) 0 150,271 231,552 0 2,713 234,265

45,088 36,944 (1,005) 0 164,988 246,016 0 2,653 248,669

45,088 36,944 (1,005) 0 185,067 266,095 0 2,931 269,026

45,088 36,944 (1,005) 0 205,353 286,381 0 3,210 289,591

45,088 36,944 (1,005) 0 226,740 307,768 0 3,488 311,257

Accumulated depreciation BV per ordinary share (Y/E, Bt) Adjusted book value ps (Y/E, Bt)

142,652 51.35 51.35

155,878 54.56 54.56

173,484 59.02 59.02

191,589 63.52 63.52

210,191 68.26 68.26

RATIOS (%) Growth Turnover EBITDA EBIT Net profit EPS pre extraordinary items EPS (diluted) DPS

2015

2016

2017F

2018F

2019F

(27.2) 28.1 52.5 33.4 54.1 54.1 18.1

(13.5) 8.7 13.7 24.9 17.0 17.0 (8.9)

17.7 21.2 29.3 39.8 34.6 34.6 55.6

5.0 3.2 3.4 8.9 8.9 8.9 8.9

3.6 4.4 5.1 6.5 6.5 6.5 6.5

Accounting ratios Cash profit margin Gross profit margin Operating profit margin Net profit margin Turnover/avg total assets (x) ROA ROE S&A/turnover Effective tax rate

13.6 9.5 6.7 5.1 1.1 6.0 10.0 2.8 8.2

17.0 12.3 8.9 7.3 0.9 6.9 11.1 3.3 10.3

17.5 13.3 9.9 8.7 1.0 9.0 14.0 3.3 10.3

17.3 13.1 9.8 9.0 1.1 9.5 14.1 3.3 10.3

17.4 13.2 9.9 9.3 1.1 9.8 14.0 3.3 10.3

Operating performance EBITDA margin EBIT margin NOPLAT margin (NOPLAT/Turnover) Asset turnover (Turnover/avg Op assets) ROCE (NOPLAT/avg Op assets) ROCE inc capitalised goodwill

11.4 7.3 6.4 1.6 10.0 9.6

14.4 9.6 8.3 1.3 11.3 10.8

14.8 10.5 9.2 1.6 14.5 14.0

14.5 10.3 9.1 1.7 15.0 14.5

14.6 10.5 9.3 1.7 15.9 15.3

Krungsri Securities Research

7

April 4, 2017

Company Update | PTTGC EQUITY VALUATIONS (Bt) EPS FDEPS FDEPS growth (%) DPS BVPS Adjusted BVPS Free cashflow to equity (FCFE) per share Share price (Bt) PE (x) PE (fully diluted, x) PE/FDEPS growth (x) Yield (%) P/BV (x) P/ABV (x) P/FCFE (x)

2015 5.04 5.04 54.15 2.80 51.35 51.35 3.68 6.36 14.5 14.5 0.3 3.8 1.4 1.4 19.9

2016 5.90 5.90 16.97 2.55 54.56 54.56 1.88 9.96 12.4 12.4 0.7 3.5 1.3 1.3 38.9

2017F 7.94 7.94 34.63 3.97 59.02 59.02 5.52 11.13 9.2 9.2 0.3 5.4 1.2 1.2 13.3

2018F 8.64 8.64 8.91 4.32 63.52 63.52 6.60 13.98 8.5 8.5 1.0 5.9 1.2 1.2 11.1

2019F 9.21 9.21 6.49 4.60 68.26 68.26 7.20 14.11 8.0 8.0 1.2 6.3 1.1 1.1 10.2

ENTERPRISE VALUATIONS (Btm) Ordinary shares (m) Share price (Bt) Ordinary equity MV MI & deferred taxes Equity MV (adjusted ord) Preferred equity Debt Enterprise value Net non core assets Core enterprise value (EV)

2015 4,509 50 225,442 2,713 228,156 0 105,847 334,002 82,322 251,680

2016 4,509 63 284,057 2,653 286,711 0 96,143 382,853 83,947 298,906

2017F 4,509 73 330,273 2,931 333,205 0 86,143 419,347 93,106 326,241

2018F 4,509 73 330,273 3,210 333,483 0 76,143 409,626 104,187 305,439

2019F 4,509 73 330,273 3,488 333,761 0 66,143 399,904 116,550 283,354

Turnover EBITDA EBIT NOPLAT OpFCF OpFCF (normalised) Op (core) capital employed (CE) Avg core capital employed

404,653 46,193 29,456 25,918 32,052 37,876 257,789 259,825

349,943 50,228 33,491 29,200 27,638 33,409 260,864 259,327

411,982 60,894 43,287 37,978 37,298 34,997 262,063 261,464

432,454 62,851 44,746 39,326 40,042 37,723 261,547 261,805

448,148 65,647 47,045 41,490 42,388 39,736 260,849 261,198

0.6 5.4 8.5 9.7 7.9 6.6 1.0 1.0

0.9 6.0 8.9 10.2 10.8 8.9 1.1 1.2

0.8 5.4 7.5 8.6 8.7 9.3 1.2 1.2

0.7 4.9 6.8 7.8 7.6 8.1 1.2 1.2

0.6 4.3 6.0 6.8 6.7 7.1 1.1 1.1

2015 1.7 0.2

2016 1.6 0.2

2017F 1.6 0.1

2018F 1.5 0.0

2019F 1.4 n/a

5.7 4.1 5.1

7.9 5.5 5.2

10.2 8.0 7.8

11.1 9.3 9.4

13.4 11.1 11.4

2.9 2.1 34.5 31.3 28.7

2.4 1.7 46.5 44.9 47.3

2.7 2.0 46.0 40.0 40.0

3.0 2.3 50.3 40.0 40.0

3.3 2.6 55.1 40.0 40.0

Core EV multiples EV/Turnover (x) EV/EBITDA (x) EV/EBIT (x) EV/NOPLAT (x) EV/OpFCF (x) EV/OpFCF normalised (x) EV/capital employed (YE, x) EV/avg capital employed (x) RISK MEASURES Equity multiplier (avg total assets/avg equity) Net debt/equity & MI Interest cover (x) Interest cover (EBIT & int inc/int expense) NOPLAT/interest paid Debt service (OpFCF/net interest paid) Short term ratios (x) Current assets/current liabilities Current assets less inventory/current liabilities A/C receivable, days Turnover Inventory, days COGS A/C payable, days COGS

Krungsri Securities Research

8

CG Rating 2015 Companies with CG Rating ADVANC

BAFS

BCP

BIGC

BTS

CK

CPN

DRT

DTAC

DTC

EASTW

EGCO

GRAMMY

HANA

HMPRO

INTUCH

IRPC

IVL

KBANK

KCE

KKP

KTB

LHBANK

LPN

MCOT

MINT

MONO

NKI

PHOL

PPS

PS

PSL

PTT

PTTEP

PTTGC

QTC

RATCH

ROBINS

SAMART

SAMTEL

SAT

SC

SCB

SCC

SE-ED

SIM

SNC

SPALI

THCOM

TISCO

TKT

TMB

TOP

VGI

WACOAL

AAV

ACAP

AGE

AHC

AKP

AMATA

ANAN

AOT

APCS

ARIP

ASIMAR

ASK

ASP

BAY

BBL

BDMS

BKI

BLA

BOL

BROOK

BWG

CENTEL

CFRESH

CHO

CIMBT

CM

BANPU CNT

COL

CPF

CPI

CSL

DCC

DELTA

DEMCO

ECF

EE

ERW

GBX

GC

GFPT

GLOBAL

GUNKUL

HOTPOT

HYDRO

ICC

ICHI

INET

IRC

KSL

KTC

LANNA

LH

LOXLEY

LRH

MACO

MBK

MC

MEGA

MFEC

NBC

NCH

NINE

NSI

NTV

OCC

OGC

OISHI

OTO

PAP

PDI

PE

PG

PJW

PM

PPP

PR

PRANDA

PREB

PT

PTG

Q-CON

QH

RS

S&J

SABINA

SAMCO

SCG

SEAFCO

SFP

SIAM

SINGER

SIS

SITHAI

SMK

SMPC

SMT

SNP TCAP

SPI

SSF

SSI

SSSC

SST

STA

STEC

SVI

SWC

SYMC

SYNTEC

TASCO

TBSP

TF

TGCI

THAI

THANA

THANI

THIP

THRE

THREL

TICON

TIP

TIPCO

TK

TKS

TMI

TMILL

TMT

TNDT

TNITY

TNL

TOG

TPC

TPCORP

TRC

TRU

TRUE

TSC

TSTE

TSTH

TTA

TTCL

TTW

TU

TVD

TVO

UAC

UT

UV

VNT

WAVE

WINNER

YUASA

ZMICO

2S

AEC

AEONTS

AF

AH

AIRA

AIT

AJ

AKR

AMANAH

AMARIN

AP

APCO

AQUA

AS

ASIA

AUCT

AYUD

BA

BEAUTY

BEC

BFIT

BH

BIG

BJC

BJCHI

BKD

BTNC

CBG

CGD

CHG

CHOW

CI

CITY

CKP

CNS

CPALL

CPL

CSC

CSP

CSS

CTW

DNA

EARTH

EASON

ECL

EFORL

ESSO

FE

FIRE

FOCUS

FORTH

FPI

FSMART

FSS

FVC

GCAP

GENCO

GL

GLAND

GLOW

GOLD

GYT

HTC

HTECH

IEC

IFEC

IFS

IHL

IRCP LALIN

ITD

JSP

JTS

JUBILE

KASET

KBS

KCAR

KGI

KKC

KTIS

KWC

KYE

L&E

LHK

LIT

LST

M

MAJOR

MAKRO

MATCH

MATI

MBKET

M-CHAI

MFC

MILL

MJD

MK

MODERN

MOONG

MPG

MSC

MTI

MTLS

NC

NOK

NUSA

NWR

NYT

OCEAN

PACE

PATO

PB

PCA

PCSGH

PDG

PF

PICO

PL

PLANB

PLAT

PPM

PRG

PRIN

PSTC

PTL

PYLON

QLT

RCI

RCL

RICHY

RML

RPC

S

SALEE

SAPPE

SAWAD

SCCC

SCN

SCP STANLY

SEAOIL

SIRI

SKR

SMG

SOLAR

SORKON

SPA

SPC

SPCG

SPPT

SPVI

SRICHA

SSC

STPI

SUC

SUSCO

SUTHA

SYNEX

TAE

TAKUNI

TCC

TCCC

TCJ

TEAM

TFD

TFI

TIC

TIW

TLUXE

TMC

TMD

TOPP

TPCH

TPIPL

TRT

TSE

TSR

TT

UMI

UP

UPF

UPOIC

UREKA

UWC

VIBHA

VIH

VPO

WHA

WIN

XO

Disclaimer การเปิดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในเรือ$ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี3 เป็นการ ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็นการสํารวจและประเมินจากข้อมูล ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีม$ กี ารเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผ$ ลู้ งทุน ทัวไปสามารถเข้ $ าถึงได้ ดังนัน3 ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มกี ารใช้ ข้อมูลภายในเพือ$ การประเมิน ผลสารวจดังกล่าวเป็นผลการสํารวจ ณ วันทีป$ รากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการสํารวจจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

Anti-corruption Progress Indicator 2015 Level 5: Extended (ขยายผลสู่ผ้ท ู ี+เกี+ยวข้อง) BCP

CPN

GYT

PE

PM

PPP

PT

PTT

BAFS EASTW KGI SABINA TISCO

BANPU ECL KKP SCB TMB

BAY EGCO KTB SINGER TMD

BBL ERW LANNA SIS TNITY

PTTGC

SAT

SCC

THANI

TOP

BLA GCAP MBKET SNP TSTH

BTS HANA MFC SSF

CFRESH HTC MINT SSI

CIMBT IFEC MTI SSSC

Level 4: Certified (ได้รบั การรับรอง) ADVANC AMANAH CSL DCC IRPC IVL PPS PSL TCAP THCOM

ASP DRT KBANK PTG THRE

AYUD DTC KCE PTTEP THREL

BKI FSS LHBANK SNC TOG

CNS INTUCH NKI SVI

Level 3B: Established by Commitment and Policy (มีมาตรการป้ องกัน ตามคํามันและนโยบาย) + AAV CITY GL MANRIN PJW SAPPE SUTHA TOPP UV

AHC CK GOLD MATI PLANB SC T TPC VPO

AIT AKR CKP COLOR GPSC GRAMMY MODERN MSC PLE POLAR SCP SFP TAE TBSP TPCH TPIPL WAVE WINNER

ARROW CWT HYDRO NOBLE PRG SIM TCC TSR YUASA

ASK EARTH IRCP NOK PTL SLP TFD TT

BA EASON IT NPK Q-CON SMT TGCI TYCN

BDMS EPG JCT NUSA QTC SPA TGPRO UAC

BEC F&D KCM OISHI RCI SPORT THANA UBIS

BJCHI FANCY KWC OTO S11 SSC THIP UEC

CGH FIRE LH PAF SALEE SST TIW UMI

CHG FMT LIT PAP SAM STEC TK UP

CHOW FORTH LOXLEY PATO SAMART STPI TMW UPF

CIG GENCO MACO PF SAMTEL SUC TNDT UT

Level 3A: Established by declaration of intent (มีมาตรการป้ องกัน ตามคําประกาศเจตนารมณ์) ABC BWG DIMET ICC MAKRO PACE ROJNA SPI TMILL ZMICO

ACAP CEN DNA ICHI MC PCSGH RWI SRICHA TMT

AGE CENTEL DTAC INOX MCOT PDI SAMCO STANLY TNL

AH CHARAN EA INSURE MFEC PG SCCC SUPER TPCORP

ANAN CHO ECF IRC MJD PHOL SCG SYMC TSTE

AP CHOTI EE JAS MONO PLAT SEAOIL SYNEX TTCL

APCS CM EVER JTS MOONG PR SE-ED SYNTEC TU

APURE CNT FPI JUBILE NBC PRANDA SENA TASCO TVI

AS COL GBX KC NDR PREB SITHAI TCMC UOBKH

ASIA CPF GC KTC NINE PS SMK TFI UREKA

ASIAN CPI GFPT KYE NMG QLT SMPC THAI VGI

ASIMAR CPL GLOW LHK NSI RATCH SPALI TICON VNT

BFIT EPCO JMT MBAX PCA SMG TMI UNIQ

BIGC DELTA HMPRO LPN NTV RML SPC TKT WACOAL

BROOK DEMCO HOTPOT LRH OGC ROBINS SPCG TLUXE WHA

Level 2: Declared (ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิ บต ั ิ) 2S BLAND FER KASET MILL PSTC SPACK TRT VNG

ABICO BROCK FNS KBS MK PYLON SPPT TRU WIIK

AF BRR FVC KCAR MPG QH SR TRUE WIN

AIRA BSBM GEL KKC MTLS ROCK SUSCO TSC XO

AKP BTNC GLOBAL KSL NCH ROH TAKUNI TSI

ALUCON CCP GUNKUL KTECH NCL RP TEAM TTW

AMARIN CI IEC L&E NNCL RPC TF TVD

AMATA CSC IFS LALIN NPP S&J TIC TVO

AOT CSR ILINK LTX OCC SGP TIP TVT

APCO CSS INET M OCEAN SIAM TIPCO U

BEAUTY EFORL J MALEE PB SKR TMC UKEM

AQUA CTW HFT MDX PRIN SMM TH TWZ

ARIP DCON HTECH MIDA RAM SOLAR TKS UMS

AUCT DRACO IHL ML RICH SPG TNH UPA

BAT-3K DSGT ITD MPIC RS SPVI TNPC UPOIC

BIG DTCI JSP NC SANKO STA TPAC UTP

BJC E KDH NEP SAUCE STAR TPOLY UVAN

BOL EMC KTIS NWR SAWAD SVH TRC VARO

BH BKD ESTAR FE JUTHA K MBK MEGA PDG PRINC SMIT SORKON TPA TPP UWC VIBHA

Level 1: Committed (มีนโยบาย) AEONTS CGD GIFT MAJOR PL SF TC TTI WG

AFC CMR GLAND MATCH PPM SHANG TCCC TTL

AJ CPH GRAND MAX PRAKIT SIRI TCJ TTTM

AMC CSP GREEN M-CHAI PRECHA SMART TCOAT TWP

CBG ESSO KTP OHTL SAWANG SVOA TRUBB VI

CCET FOCUS LEE PICO SCN SWC TSE VIH

CCN FSMART LST PK SEAFCO TAPAC TTA VTE

Disclaimer การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชว3ี ดั ความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกีย$ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง$ จัดทําโดยสถาบันไทยพัฒน์น3ี เป็นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื $ น สําหรับบริษทั จดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผลการประเมินดังกล่าวของสถาบันไทยพัฒน์ อาศัยข้อมูล ทีไ$ ด้รบั จากบริษทั จดทะเบียนตามทีบ$ ริษทั จดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพือ$ การประเมิน Anti-Corruption ซึง$ ได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดง รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื$นทีเ$ กีย$ วข้องของบริษทั จดทะเบียนนัน3 แล้วแต่กรณี ดังนัน3 ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันไทยพัฒน์ซง$ึ เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ขิ องบริษทั จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ$ การประเมิน เนื$องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที$ ปรากฏในผลการประเมินเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการประเมินจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ยนื ยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

Reference Level 5: Extended – การแสดงให้เห็นถึงนโยบายทีค$ รอบคลุมถึงหุน้ ส่วนทางธุรกิจทีป$ รึกษาตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ ทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้องกับคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ Level 4: Certified – การแสดงให้เห็นถึงการนําไปปฎิบตั โิ ดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของการบวนการทัง3 หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชี ที$ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ การได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผา่ นการตรวจสอบเพื$อให้ความ เชื$อมันอย่ $ างเป็ นอิสระจากหน่วยงานภายนอก Level 3: Established – การแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษทั Level 3A: บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี Level 3B: บริษทั มีคํามันและนโยบายของบริ $ ษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม โครงการ CAC หรือภาคี Level 2: Declared – การแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันโดยการประกาศเจตนารมณ์ $ เข้าร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Level 1: Committed – การแสดงให้เห็นถึงคํามันจากผู $ บ้ ริหารสูงสุดและขององค์กรโดยมติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื$องการดําเนินธุรกิจทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้อง กับคอร์รปั ชัน$

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)

สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 Internet Trading: 0-2659-7777

สำขำ

สำขำเอ็มโพเรียม 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2695-4500 โทรสาร 0-2695-4599

สำขำนครปฐม 67/1 ถนนราชดาเนิน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-5500-7 โทรสาร 0-3421-8989

สำขำเซ็นทรัลบำงนำ 589/151 อาคารเซ็นทรัลซิตที้ าวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 27 ถนนบางนา-ตราด แขวง-เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2763-2000 โทรสาร 0-2399-1448

สำขำสุพรรณบุรี 249/171-172 หมู่ 5 ตาบลท่าระหัด อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3550-1234 โทรสาร 0-3552-2449

สำขำพระรำม 2 111/917-919 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2895-9575 โทรสาร 0-2895-9557

สำขำนครรำชสีมำ 168 ถนนจอมพล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-1211-4 โทรสาร 0-4425-1215

สำขำถนนวิภำวดีรังสิต ที่ทาการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2273-8388 โทรสาร 0-2273-8399

สำขำขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 114 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-6120 โทรสาร 0-4322-6180

สำขำชลบุรี 64/17 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3879-0430 โทรสาร 0-3879-0425 สำขำหำดใหญ่ 90-92-94 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ถนนนิพทั ธ์อุทิศ 1 ตาบล หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074- 221-229 โทรสาร 074-221-411

สำขำเชียงใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก 70 ถนนช้างเผือก ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5321-9234-6 โทรสาร 0-5321-9247 สำขำเชียงรำย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 231-232 ถนนธนาลัย ตาบลเวียง อาเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-6489 โทรสาร 0-5371-6490 สำขำพิษณุโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 275/1 ถนนพิชัยสงคราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5530-3360 โทรสาร 0-5530-2580

Analyst Team

Sector Coverage

Central line

E-mail

ณภัทร จันทรเสรีกุล, Head of Research กิตติสร พฤติภทั ร, CFA, FRM เจษฎา เตชะหัสดิน, CFA สุนทร ทองทิพย์ วรพงศ์ ตันติวฒ ุ ิพงศ์ กรัณย์ อินทร์ชัย ธีระพล อุดมเวศย์ กิตติ พิทักษ์ธรี ะบัณฑิต, Assistant Analyst อาทิตย์ จันทร์สว่าง นลินี ประมาณ, Assistant Analyst

Energy, Petrochemical, Strategy

662-659-7000 ext. 5000

[email protected]

Construction Property, ICT,Materials Contractor Banking, Consumer Finance, Insurance

662-659-7000 ext. 5019

[email protected]

662-659-7000 ext. 5004

[email protected]

Food, Transportation, Strategy Electronic, Automotive, Commerce

662-659-7000 ext. 5009

[email protected]

662-659-7000 ext. 5016

[email protected]

Renewable Energy

662-659-7000 ext. 5010

[email protected]

Healthcare, Tourism

662-659-7000 ext. 5012

[email protected]

Mid - Small cap, MAI

662-659-7000 ext. 5005

[email protected]

Mid - Small cap, MAI Fax 662-658-5643

คำแนะนำในกำรลงทุน ซื้อ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเกินกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ถือ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนระหว่าง -10% ถึง 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, ระหว่าง -5% ถึง 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ขำย - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนน้อยกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่

www.krungsrisecurities.com

PTT Global Chemical - Settrade

Apr 4, 2017 - Market capital (Btm/US$m). 326,754 / 9,504. 3m avg. turnover (Btm/US$m). 909.4 / 26.5 ... Feedstock. Product. Current capacity (KTA). I4-1. Map Ta Phut. 100%. Gas/Naphtha (50:50). Ethylene. 515. (ethane, propane, LPG, NGL). Propylene. 310. Py Gas. 200. Mixed C4. 100. MEG plant. Map Ta Phut. 100%.

832KB Sizes 12 Downloads 327 Views

Recommend Documents

PTT Global Chemical - Settrade
Aug 10, 2017 - AQUA. BRR. CSS. FER. HTECH. KASET. MATI. NUSA. PSTC. SEAOIL. STPI. TNP. UBIS. ARROW. BTNC. CTW. FOCUS. IFS. KBS. M-CHAI. PATO. QLT. SENA. SUC. TOPP. UMI. Corporate Governance Report - The disclosure of the survey result of the Thai. In

PTT Global Chemical - Settrade
Aug 17, 2017 - 4เหตุผลที่แนะน ำซื้อ 1) แนวโน้มก ำไรปกติใน 3Q60 ฟื้นตัวโดดเด่นจำกค่ำกำรกลั่นที่ดี. และฐำà

PTT Global Chemical - RHB Securities
Jun 14, 2016 - as, an offer or a solicitation of an offer to buy or sell the securities referred to herein or any related financial ..... 1168 Nanjing West Road.

PTT Global Chemical - RHB Securities
Apr 27, 2016 - 1800. USD/tonne. Naphtha MOPJ. ETHYLENE S.E.ASIA .... petrochemical business, any deals in the future could ..... Pursuant to the Capital Market Law (Law Number 8 Year 1995) and the supporting regulations thereof, what ...

PTT Global Chemical PCL PTTGC
Oct 6, 2017 - For Recipients in Hong Kong: The Report is distributed by Morningstar. Investment Management Asia Limited, which is regulated by the Hong ...

Global Green Chemical - Settrade
Nov 7, 2017 - รำยงำนก ำไร 3Q60 หดตัวมำกจำกกำรแข่งขันและกำรหยุดซ่อมบ ำรุง. GGC รายงานก าไรสุทธิใน 3Q60 ที่ 55 à

PTT Exploration and Production - Settrade
Oct 6, 2017 - *The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT . Please see back ...

PTT Exploration and Production - Settrade
Nov 3, 2017 - ประกาศงบ 3Q60 ขาดทุน รับผลตั้งส ารองด้อยค่าสินทรัพย์ Marina Oil Sands. PTTEP รายงานผลประกอบการใน 3Q60 พลà¸

PTT Exploration and Production - Settrade
Jul 31, 2017 - ประกาศลงทุนใน Liquefaction Train 9 ในมาเลเซีย เตรียมความพร้อมธุรกิจ LNG ... (ตามสัดส่วนการลงทุนของ PTTEP)

Ptt PLC PTT - SETTRADE.COM
Sep 3, 2017 - Value Estimate Morningstar's equity analysts assign to companies. ii. Quantitative ..... and software development. The Research Analyst has not ...

Ptt PLC PTT
Sep 1, 2017 - There is no one analyst in which a Quantitative Fair Value Estimate and Quantitative. Star Rating are attributed to; however, Mr. Lee Davidson, Head of Quantitative. Research for Morningstar, Inc., is responsible for overseeing the meth

global power synergy - Settrade
Feb 16, 2018 - ก ำไร 4Q60 โตเด่น แต่ตำมคำด. GPSC รายงานก าไรสุทธิใน 4Q60 ที่ระดับ 722 ล้านบาท (-19% QoQ, +72% YoY) สูงกว่าที่. B

Siam Global House - Settrade
May 7, 2018 - และ iii) GPM เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนยอดขายสินค้า house brand. ที่เพิ่ม .... Figure 7: House brand accounts for 13% of total sale. Number of store, stores.

Global Power Synergy - Settrade
Aug 4, 2017 - เป็นผู้ด าเนินธุรกิจด้านไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม PTT. GPSC ประกอบธุรกิจด้านการผลิตแà¸

Ptt PLC PTT - SETTRADE.COM
Jul 16, 2017 - Value Estimate Morningstar's equity analysts assign to companies. ii. Quantitative ..... and software development. The Research Analyst has not ...

Global House - Settrade
4 days ago - Source: Company data, KGI Research. Figure 6: Ongoing expansion. Figure 7: House brand accounts for 13% of total sale. Number of store ...

PTT
Feb 21, 2018 - ประกำศจ่ำยเงินปันผลงวด 2H60 ที่ 12.00 บำท/หุ้น คิดเป็น Yield 2.4% ขึ้น XD วันที่ 6 มี.ค. จ่ำยเงิน. วันทีà

Ptt PLC PTT
Sep 22, 2017 - PTT PLC is an integrated national petroleum and petrochemical ..... and licenses, research and consulting services, data services, licenses to.

PTT
Nov 14, 2017 - ก าไรสุทธิใน 3Q60 รับผลกระทบด้อยค่าสินทรัพย์ตามคาด ก าไรปกติยังเด่น. PTT รายงานก าไรสุทธิ

PTT Exploration & Production - RHB Securities
Apr 20, 2016 - performance of currencies may affect the value of, or income from, the .... Foreign companies may not be subject to audit and reporting ...

PTT Exploration & Production - RHB Securities
May 30, 2016 - Our vs consensus EPS (adjusted) (%) ... Relative to Stock Exchange of Thailand Index (RHS) ..... information and accordingly investors should make their own informed decisions before .... Accessing such website or following such link t

KTC - Settrade
Oct 18, 2017 - 5. KTC : T-BUY-140.0. 18 October 2017. Corporate Governance Report Rating (CG Score). AMATA. BTS. DELTA. EGCO. INTUCH. KTB. MINT.

THCOM - Settrade
Nov 2, 2017 - AQUA. BRR. CSS. FER. HTECH. KASET. MATI. NUSA. PSTC. SEAOIL. STPI. TNP. UBIS. ARROW. BTNC. CTW. FOCUS. IFS. KBS. M-CHAI. PATO. QLT. SENA. SUC. TOPP. UMI. Corporate Governance Report - The disclosure of the survey result of the Thai. Ins

Supalai - Settrade
Sep 18, 2017 - 3เหตุผลที่เราปรับเพิ่มค าแนะน าเป็น “ซื้อ” 1) SPALI มีปัจจัยบวกระยะสั้นจากแผนเปิดตัว. คอน