Source: MapPLUTO™ V.16.2, BYTES of the Big Apple; Department of Information Technology & Telecommunications (DoITT). Created: September 2017.

°

Queens Community District 14 Basemap - Part 1

Miles

ST PL

ST EA

55

T

56

EAST 56 ST

SO

N

ST EAST 58 ST

AV U

ST EA

57

ST

RALPH AV

57 PL ST

59 PL

60 PL

EA

EAST

H

EAST

SO UT DR

WK

AIR YF MA

BASS ETT

67

VETERAN S AV

ST

ST

ST

U

70

ST EA

AV

AV

66

71

ST

72

ST

AV

ST EA

V

ST EA

AV

IN

69

ST EA

73

W

ST EA

ST

74

ST E YC RO

ST

AV Y BERGEN AV

BLVD

ORIENTAL

SHEEPSHEAD BAY

SHORE BLVD

ONS

AV

EMM RD

R BE

GE

N

AV

BELT PKWY

JAMA

AV IA

ST

TIO N

RD

ED

ROXBUR

N

T ST EA

66

X

EAS T

LL MI

ST EA

AV

BRIDGE

ST

ST EA

65

T

WK

DR

S BA

McGuire Fields

MILL BASIN

T

AV

AV

IO OH

N

EA

AM

I CA

UN N

ST

AM ED

BAY

ST

S 64

ST S EA

AV

ED

AMED

ST EA

AV ILL

V

MA

DR

ND

GE

UNN

ST

ST

K W

L

S SA

DR

CKLA

H

HIT

STRI

A UT

N KA

ONA

RD

61

AV

ST W

AR

NATI

N TIO

IA AV

ST

AV ST

ST

ANA INDI WK

PL ANA INDI

AV

UNNAME D

60

D 63

R

66

FL

AV

AN KL AV

64

SD

SA

ST EA

AN

DR

AV

H US

EAST 59 ST

M

ST

AN

H US

B AT

EAST 55 ST

ST

IC

N IO AT

EAST 54 ST

ST

ST EA

BASS ETT

JOHN BERRY BLV

D

NE

53

MILL

52

ST EA

U AV U AV

P

EAST 51 ST

EAST 53 ST

N

HILLSIDE AV

ST EA

EA

N

M

BAY Y AV SIDE AV

UTICA AV

R ST

TB

A FL

ILL

ST

M NA

ED

UN

RD

N AM

RD

UN

ST

ED

UN

N AM

ED

ST

ST

RIIS A BE CH

BOAR

CH AN

DW ALK

NE

ISLAN D CHA

LD R

CH BEA AWAY ROCK

NNE

L

RIIS PARK

5 ST

BE A

CH

2 ST

BIG FISHKILL CHANNE

L

s

1 ST 0 ST

CK RO

13 CH

AW

BEA

EA

EA OC

B AY

L ANNE

9 ST

13 CH

BEA

8 ST

13 CH

D

EN OM

BLV

N PR

CH

BEA

7 ST

13 CH

BEA

CH

14 CH

BEA

6 ST

13 CH

AD

BEA

5 ST

13 CH

E

BEA

RSE

BEA

4 ST

13 CH

3 ST

13 CH BEA BEA

2 ST

13 CH

BEA

H

1 ST

13 CH

BEA

O

14 CH

14 CH

DR

BEA

BEA

L NE AN

ST 144 CH BEA ST 143 CH BEA

n

14 CH

CH

AV SIT ON

BEA

een

7 ST

kly

8 ST

14 CH

NEP

BEA

o Bro

9 ST

14 CH

Qu

RT PO NEW

14 CH

BEA

AV

BEA

0 ST

12 CH

9 ST

12 CH

12 CH

12 CH

5 ST 4 ST

H 12 AC

BEA

3 ST ST

12 CH

BEA

1 ST

12 CH

BEA BE

0 ST

11 CH

9 ST

H 11 AC

BEA

E AD

3 ST

2 ST

9 ST

ANNEL

H

5 ST

102 LA

NE L

BA

YW ILD LIFE

WES TP

CH

D

Y AC

H AN

C

PKW

BE

WAY FR EE AY AW VD ROCK H BL BEAC

WAY

ALK

10 CH

K

DR

CKA RO

DW

NT FRO

BOAR

RE SHO BEA

OC

H CH

10 CH BEA

A BR O

CH

ST 110

JAM AICA

BEAC

BEA

ST

BLVD

1 H 11 AC

H

11 CH

BE

S AS SH AS GR

4 ST

11 CH

BEA

BEAC

EN

11 CH

BEA

6 ST

AY

OM

BEA

5 ST

CKAW

11 CH

7 ST

11 CH

RO

BEA

8 ST

11 CH

BEA

PR EAN OC

Rockaway Beach

AV

BE

2 H 12 AC

L DR BEACH CHANNE

12 CH

RT PO NEW

BE

6 ST

12 CH

BEA

AV

BEA

N

BEA

7 ST

STO

BEA

8 ST

ON CR

BEA

OSS

BA

TR

AIL

O ND

A N N EL CR

RD

B

DR IVE W

AY

D BLV JA CO

WEST 18

12 AV

AV

ST EA

ST

M ILL

EA

MARKET ST

N O

AR PE

K AR

TE R

ST

S EA

HIT W

CEN

H US

EAST 52 ST

I

M ILL BA SIN

ST

KS IC

Y AV

EAST 48 ST

AV O

DR

M LE

TB

A FL

ST

AN

FILLMORE AV

N HE

ST

LL

CO

DR

EAST 45 ST

EAST 46 ST

AV M

ST

BA

AV

R

AM

OR

DS

ST DE

EN HARD ST

EAST 49 ST

N

MEM

AN

ST

AV O

37

38

ST EA

AL

H US

R ST

TROY AV

AV

SCHENECTAD

R

ST

36

ST EA

KIM

AV

K IC

ST

N SO

AV

ST EA

RY

H US

DR

RYDE

ST

AN

UN

UNNAMED

P

RD

B AT FL

RE

EK C RE

M LE

N HE

UN

GES

L AT FL

AV

TIN

C

ST

LL

BA

CO

S LOTT LA

ST

OD IL H

R

ST

KIM

ST

35

ST

ER

PY-G

BRID

ST

DE

ST

EAST 35

GS

ST EAST 36

ST

37

ST EA 38

ST EA

KIN

ST

36

NG

RD 9 ST

INE

WY

ST EAST 35

AV M

ST EA

N UE Q

ST EA

Marine Park

EAST 34

ST EAST 34

ST

35

AY HW

ST

T

6 AV

ST EA

ST

34

M

EL

RA

ET BARR R MA

E PK

BR IAL

ST

34

ST

S

SIDE AV

EA

EAST

ST

33

ST

AV

OCEAN

EA

ST

HIG

32

31

AV

K

33

ST

V

8 AV

Y

ST EA

ST

AV

AR

ST

EA

U

10 AV

W

AV

EA

ST

X

D ST 7 AV

PK

RE O

T

AV

9 AV

E

LM FIL

ET

AV

N

AV

GRAHAM PL UNNAME

IN

AV M

R

AR

AV N

AV

M

S

AV

R BU

EL

JANET LA DORIS LA

AV P

RD QUENTIN PL

N ISO

B CO JA

CEAN IC O NT

ns

BE

H 16 AC

AD

AV

V

EY

N

A

RIN

MA

RD

RD

AV R

AV T

AV

N

AV

AV

AV

AN

ST M

32 ST

RD

N TIO

N TIO AVIA

ZELM

DA

VIS

AR

IA AV

E RD

HEIN

T

ST

N

STAT

Quee

RD

ET

ND AV

NOSTRA

EAST 31

AY

TIO

4 HERO

ST

AV

H US

HW

D

TB

A FL

IA AV

AV

ST

H 18

RD

Y

ST

ZE EE

BEAC

RD

ON HARM LA

N

IS

TB

A FL

R BU

ST EA

U

LO

BR

RD

D

RE SHO

ST

HERO

A

A

TB

A FL

H US

HIG

UNNAME

ALL RSH

ER

SE

NS OW BR VD BL

RD

AT L

ST

Four Sparrow Marsh

ROCKA W AY INLET

BLVD MA

NG RA

EA

UNNA MED

T AR

Y

ZY

RD

RD

T

CH

WA

BREE

WEST

U ST

1 ST

RIORS

AY

RD

UR

Y

WAR

AW ROCK

RANGE

ST

T

W PK

IDE AV

BEACH

DED UN

193 ST

T

ST

OCEANS

H 20 BEAC

WK BEACH 201 ST REID AV BEACH 201 ST

WO

07

TY LIBER LA

BEDFORD AV

NEPTUNE

H2

BEL

N AV BE AC

ARCADIA AV

CO

M

NN

OCEA

20 7 ST

PLUMB 2

R BA

UR

E SID K W

ST

Y BA

KET WEST MAR

BEACH

PA O

CO

BLVD

BATH WK

ON WK

WK

DR

INT

CLINTON WK

ST T UR CO IN GA

JU

Y N O EB URT CO

T U R RT T CO U UR K CO URT CO AN N O RT IN FR TO E C OU RT GA EA DAR N C OU T C UR O T N O N CO CA AC EY BE ABB AV N SE IT RR GE

REST LC HIL WK

MARIO N WK LIN CO LN WK KILDA RE JAM AIC WK A IRVING WK WK HUDS ON WK

ESSEX

M BE A C H PLU

AV

ER PALM

12

PO

215 SUFFO ST LK QUEEN WK S WK PELHA M WK OLIVE WK

FULT

SH

WK

216 ST

BEACH

L EL

T U R RT CO OU URT T EN R C O R KE STE A C OU C LE ELB VA M O N L

UTICA BEACH

PLUMB 3 ST

T UR T C O UR T T CO UR R R T IG AL O OU OU RT KN JOV A C L C C URT OU IR ZE ND O C HA RLA E C NY N O GA FA EB HT

AV CE AV N RE AM O H PL FL OT T G ET TL

5 AV

21 CH BEA ST 7 H 21

ZY BREE

BEAC

0 ST

9 ST

NK CRE E K BA

HIT W

KNAPP ST

O BIJ

22 CH

4 AV

BEA

S

RY

ST

AV W

ST

N LE AL

BRIGHAM

ST

AN CH

1 H 22 AC

KNAPP ST

ST

2 ST

AV

N SE

AV U

BRAGG

ST

AV

BE

BRIGHAM

BRAGG ST

BRAGG

AV

RIT

ST CHELDER

FORD ST

BRAGG ST

COYLE ST

COYLE ST

LL SEAWA

R GE

ST EAST 29

KIN G

COYLE ST

FORD ST

HARKNESS

22 CH

ST

AV Z

4 AV

BEA

DECA

AV U

7 ST

D

H 22

KR EC

PKWY

LDER BATCHE ST

TUR AV

BROWN

ST

LDER ST

ST

ST EAST 28

AV

ND NOSTRA

ST BROWN

AV W

HAR ING BATCHE

HARING

ND AV

BAT

ND AV NOSTRA ST BROWN

ST EAST 29

NOSTRA

AV W

AV

ST BROWN

AV

ND NOSTRA

S AV

BEAC

DN

ST

KE LA

ST EAST 29

AV Y

EAST 29

ST EAST 28

ST EAST 28

AV X

ST

AV Z

ST EAST 27

D AV

ST EAST 27

ST EAST 27

EAST 26

VOORHIE

QUENTIN ST

D AV ST EAST 26

E SHOR

OXFORD ST PEMBROKE ST

23

PKWY

NORFOLK ST

BEDFOR

BEDFOR

ST EAST 27

ST

EAST 26

ST EAST 24

ST

EMMONS AV

D ST

PERRY AV

ST EAST 23

ST EAST 24

SHORE

L BLVD

MACKEN

ZIE ST

Y ST 23 ST ST EA

ESEN AV GR

ST

ST

ST EAST 22

AV V

JAFFRAY

M ST LAN GHA

EA

OLE

AV W

S ST

IRWIN ST

ORIENTA

L BLVD ORIENTA

Manhattan Beach Park

HASTING

DO

PKWY

ST GIRARD

AV

H ST

BELT

FALMOUT

UNN AME

ST

EAST 21

AV

OCEAN

1

EK

ST

ME JERO

EXETER

0.5

LA

0

Y BL

VD

ST

Source: MapPLUTO™ V.16.2, BYTES of the Big Apple; Department of Information Technology & Telecommunications (DoITT). Created: September 2017.

°

Queens Community District 14 Basemap - Part 2

Miles

2 ST 1 ST

BEAC

AY EEW

WAY

IL

WEST 10 RD

BL

VD

9

RD

Y BA

T

6 RD

EAST

NOEL RD

EAST 8 RD

HO

AV

HO LLAN

84 ST

FRONT

BEACH 80 ST

BEACH 75 ST

BEACH 73 ST

EK

N EL

ST

BEACH 67 ST

BEACH 66 ST

DE COSTA AV

Y SPRA SEA NT RD

SEA

BAYFIELD AV

BEACH 68 BEACH 67 ST

VD H BL BEAC H BLVD BEAC

S RD

H FRO

AV

AV

AV

HESSLER AV

BEACH 69 ST

BEACH 68 ST

AY

TIDE

BE AC

AW CK RO KAWAY C RO

BEACH 69 ST

DE COSTA AV

BEACH 72 ST

GOUVERNEUR

BEACH 70 ST

BURCHELL AV

AMSTEL BLVD

ME RID IAN BL VD

ST

HILLMEYER

DR

BEACH 74 ST

ST BEACH 74

BEACH 73

AN CK CH SO

AQUATIC

LK BOAR DWA

PKWY

BEACH 79 ST

SC RE

81 ST

ST BEACH 77

B

G

RE SHO

CH

ROA D CHANNEL

RA SS HA S

ST

M BIG UCK

D AV

BEACH 64 ST

BEACH 63 ST

GRASS LA BEACH 62 ST

SOMM ER

CH BEA

BEACH 61 ST BEACH 60 ST

CH

BEACH 59 ST

BEACH 58 ST

NEL DR

ARD

DRIV EWA

Y

BEACH 56 ST

BEACH 54 ST

BEACH 54 ST

VIL L

ALMEDA AV

LK

WA

BEACH 55 ST

AN

BO BEACH 56 PL BEACH 56 ST

BEACH 57 ST

EB

BEACH 53 ST

BEACH 51 ST

BEACH 51 BEACH 50 ST

ST

CO

CH N

BEACH 49 ST

RT O N O AV

BEACH 46 ST

AV

NORTON

BEACH 45 ST

BEACH 44 ST BEACH 43 ST

BEACH 42 ST

BEACH 41 ST

ST

N

E AV

BEACH 42

BEACH 47 ST

H BLVD

EDGEMER

ST

AY BEAC ROCKAW

BEACH 45

BEACH 48 ST

AS IN

Rockaway Community Park

CONCH PL

PL

BEA

BEACH 40

CH 40 ST

ST

AV AV

MO TT

NE O UR TB

AV

FRISCO AV LA

S AD

AV

NEGR O

HT ERY

RD

ENRIG

AV OKE NAME

RD

BATT

HEAL PL

AL

BR U US T

IN

N

A

SW

IC

AV

K

FE

RN

LIS

ST

GE

9 ST

SA

SAGE

ST

R HA

GIN VIR

IA

ST

RIS ST

AV

AV

ST

AV

RE

AU G

TR

ICK

A SL AD LA RE S AD RE

PO NA N D A R

LE RD

L RD

BEACH

EMPI RE AV MO BILE RD

RD

VIL

HIL

ST ROSE

K

O AK

AR

CE N

NA ST ILSON

C BE

KS

BLVD

HIC

IRT

ED

ST

BEACH 12 ST

A

AV

SEAG

C

CK

D O R

N DORIA T

COUR

AV

IR

SO

SW UN BR

EY RL RT U CO

S HA

ALO NZ

AV EY FR AF C

AV

ST

PINSO N ST

RT BA Y NE

EL V

ST

6 CH

DIX AV

BIRDS

AV

MO TT

PO

TT O

RT PL

AC E

PL

BAR

BAYSWATER

W ES

ST

A

Y AV

DLER

AD

ST

PL

ST

IDE

PL

24

N ST

ST CHAN

E

NT

8 GRA ST N

RE D

ST

O

VD BL M

AV

U H

7

IDE

ST

AY

S

RD

LAN ETT

MEEHAN

BEACH

RT FABE ERR

Y2

NN YS

H

E MEOK

M EG

ST

RD 21 ST

SM IT

IE AV

EGGE GIPSO

ERE TERRAC E

TTA BEACH

9 ST BEACH

BEA

Y AV HEAL

LORE

20 ST

BEACH 12 ST

H8 BEAC ST

3 ST

BEACH 22 ST

CORNAGA AV

21

EW

BLVD

D

SU

BA Y

MC BR

GRASSM

AT G

SEAGIRT

LET AY I N AW CK RO

BEACH 13 ST

BA

5

ST

MC BRIDE ST

E

PL

BEACH 14 ST

ST

PL

RE

PL

DR BE A CH

OST END BEACH 15 ST PL

BEACH

D AV

E SM AS

ST

BEACH 17 ST

6 BEACH

NASBY

TERRAC

ST

BEACH 19 ST

BAY 2

24 ST

GIPSON ST

IAR PL

BEACH

EA

BAY

DICKENS

GR

BR

ST

ST

VE N

R AV COLLIE

CREST RD

KH A

BAY 25

RK PL

BAY 27

AV

BOARDWALK

FERN SID E

AN

CK RO

CH

ED

ST BEACH 26 ST BEACH 25 ST BEACH 24

O

BAY PA

EMUN BESS

D AV BLV HT IG E ST AV DW CR N ON EA R LC OC EL D N VD BL AY AW

H

R FA

AC

D D R RD DEERFIEL MP CA E AV ER GEM

ST BEACH 28

ST BEACH 28 ST MARVIN 27 ST BEACH

FA

BE

Queens

BR O

ST BEACH 29

ST BEACH 29

30 ST

AR

AY ST BEACH 30

BAY

Z EE

W

32 ST BEACH

ST

31

Y BA

NB DU

EE

33 ST

TRIS T PL

BR

AV

FR

W AV SPRAYVIE

34 ST

Jamaica Bay Park

T

AY 35 ST

BEACH

ST VIEW

ALL AV

W

NORTON DR WATER

IN PO

KA

36 ST

BEACH

BEACH

BEACH

37 ST

BEACH

37 ST BEACH 36 ST BEACH

NOR TON

C RO

38 ST

BEACH

K

CEAN ATLANTIC O

BEA

BEACH

BEACH 84

BEACH 84 ST

EL

Y

BEACH 86 ST BEACH 85 ST

KHAV EN AV

PKW

D LLAN

EEK

BEACH 87 ST

BROO

NT

CH BEA 8 ST BEACH 8

HICKSVILLE RD

FRO

JACKSON HOLE CR

ST

SEAGIRT BLVD

RE

LANARK RD T RD WES

89

OSS

CROSS BAY BLVD

EAST 9 RD

Y WA

SHO

WY Y PK 95 ST BA CH OSS BEA CR WY ST Y PK BA 92 CH OSS R ST C BEA 91 H AC ST BE 90 CH A BE

EAST 7 RD

WEST 11 RD

W ES

WEST 14 RD

WEST 12 RD

WEST 13 RD

CROSS BAY BLVD

RD

FREE

ST

CR

RD

WEST 15 RD

WEST 16 RD

WEST 19 RD

CHANNEL

AY

ST

96 CH

EAST 12

ST

97 CH

BE A

AW

98 CH

BEA

RD HEYSON

ST

BEA

RD

22

ALK

99

CH

RD CROSS BAY BLVD

CK RO

DW

BEA

WEST 20

ST 101 CH 0 ST

10 CH BEA

PLAINVIEW AV

BEA

SEAGIRT AV

2 ST

WEST 18 RD

IDE SEAS AV

VD

BOAR

BE

RA

DR

H BL BEAC

5 ST

H 10 AC

YW ILD LIF ET

EL NN

CKA RO 10 CH

BA

HA H C

BEA

EL

9 ST

AY FR

BE

H 10 AC

JAM AICA

Queens WEST PON D

AW ROCK

CH

ST 110

BLVD

BEA

ST

H

1 H 11 AC

ROCKAWAY FREEWA Y

2 ST

BEAC

E AD

BE

Brooklyn

AY

EN

BE

3 ST

H 11 AC

WAY

4 ST

11 CH

6 ST

A NN

5 ST

11 CH

BEA

7 ST

11 CH

CKAW

OM

BEA

11

AY IN

RO

N PR

CH

AV

EA OC BEA

CKA W

1

8 ST

11 CH

BEA

RT

E AD

Rockaway Beach

9 ST

H 11 AC

BEA

PO

EN

12 CH

0 ST

11 CH BEA BE

NEW

OM

12 CH

BEA

RO

3 ST

12 CH

BEA

DR BEACH CHANNEL

PR EAN OC

12 CH

BEA

MAR AN

4 ST

BEA

CATA

12 CH

OCEAN A OC V SO U EA N A TH V NOR TH

BEA

0.5

L ET

0

CH

Queens Community District 14 Basemap - Part 1 - GitHub

UNNAMED ST. QUENTIN ST. PEMBROKE ST. MARSHALL RD. AVIATION RD. MARINE PKWY BRIDGE. UNNAMED ST. UNNAMEDST. SHO. REPKWY. BAYSIDEAV. BEACH 147 ST. BEACH 193 ST. RANGE RD. SEA BREEZEAV. EMMO. NS AV. BERGEN AV. HILLSIDEAV. AV WAV W. KINGS HIGHWAY. BEACH 116 ST.

16MB Sizes 0 Downloads 256 Views

Recommend Documents

Queens Community District 1 Basemap - GitHub
141 ST. EAST. 141. ST. 70. ST. 87. ST. 85. ST. 91. ST. 46 RD. 76. ST. 31. AV. 31. AV. 31 AV. 31 AV. 31 AV. 94. ST. 51. ST. WOODSIDE. AV. JUNCT. ION. BLVD ... 6 D. R. EAST 92 ST. WEST 124 ST. SO. UT. HE. RN. BLVD. EAST 109 ST. 54. ST. 50. ST. WEST 121

Queens Community District 5 Basemap - GitHub
OTTO RD. HO. W. ARD. AV. 66. DR. 65. PL. 69. PL. 69 PL. TR. OU. TM. AN. ST. 75 PL. 71. ST. 71 ST. 64LA. 69. PL. 69. PL. 65. ST. 65. ST. 72. ST. 76. ST. CROMW. ELL. CRESCENT. 70. ST. BOELSEN. CRESCENT. 73. ST. 59. PL. 72 ST. 72. ST. 60. LA. 59. ST. DI

Queens Community District 12 Basemap - GitHub
212 PL. 113 RD. 215 PL. 218 ST. 93 AV. 108. AV. 94 AV. FRANCIS LEWIS BLVD. 193 ST. 224 ST. 212 ST. 212 ST. 169 ST. 179 ST. 125 ST. 125 ST. 111 RD. 178 PL. 193 ST. 201 ST. JAMAICA. AV. JAM. AICA. AV. JAMAICA. AV. VANDERVEERST. 175 ST. 89 AV. 215 ST. 1

Queens Community District 7 Basemap - GitHub
LEWIS AV. 33 AV. 99 ST. 101 ST. 16 AV. 15 RD. 153 PL. 210ST. X. ST. 172 ST. 144 ST. 29 AV. BYRD ST. 15. RD. 138 ST. 157 ST. 119. ST. 33 AV. 157 ST. 64 AV. 47. RD. 80 DR. PUGSLEY AV. MAPLE AV. 171 ST. 128 ST. 128 ST. 17 RD. 9 AV. 25 DR. 25 DR. 102 ST.

Queens Community District 10 Basemap - GitHub
ST. 96. ST. LINDEN BLVD. DUMONTAV. 90 RD. 115 AV. 115 AV. 12. 6. ST. FOUNTAIN. AV. CE. NT. RE. VIL. LE. ST. HAW. TREE. ST. 94. ST. SPRITZ RD. 85. ST ... 120 AV. 94. ST. ARION. RD. 95 AV. 164 RD. 149 AV. COMMISSARY RD. 149 AV. 88. ST. 88. ST. RUSSELL

Queens Community District 2 Basemap - GitHub
JEWEL ST. 61 ST. 54. RD. 63 ST. ECKFORD ST. 58. RD. 60 ST. 72 ST. 35 ST. 53. RD. 57. RD. 59 PL. 34 ST. 54 ST. 48 ST. 34 ST. RUSSELL ST. NEWEL ST. DIAMOND ST. 55. AV. DUPO. N. T. ST. 62 DR. STEINW. AY ST. 61 RD. LO. MBARDY. ST. OLD. LA. 62 RD. 37. RD.

Queens Community District 14 - GitHub
Street flooding. 3. Unemployment. To learn more, please read Queens CD 14's · Statements of Community District Needs · and Community Board Budget Requests · for Fiscal Year 2018. A Snapshot of Key Community Indicators. Website: www.queenscb14.org. Em

Queens Community District 11 Basemap - GitHub
LONGISLANDEXPY. LONG. ISLAND EXPY. LONGISLANDEXPY. 194 LA. 94 AV. 33 AV. 214 PL. 212 ST. JAMAICA AV. JAMAICA AV. 214 ST. 34 AV. UNION TPKE. UNION TPKE. UNION TPKE. UNION TPKE. UNIONTPKE. UNION TPKE. 69 AV. SPRINGFIELD. BLVD. SPRINGFIELD. BLVD. 212PL.

Queens Community District 6 Basemap - GitHub
HORACE HARDING EXPY. METROPOLITAN. AV. METROPOLITAN AV. METROPOLITAN AV. 72 DR. PARK. LA. SOUTH. VAN. W. YCK. EXPY. VAN. W. YCK. EXPY. FURMANVILLE AV. VAN CLEEF ST. FOR. EST. PARK. DR. 77 A. V. 72. DR. 76 RD. ELIO. T. AV. 79. ST. 67 RD. BURNS ST. 69

Queens Community District 3 Basemap - GitHub
H. AST. OR. IA. BLV. D. SO. UT. H. 22. DR. BOODY ST. 19DR. MA. RIN. A. RD. SH. EA. RD. 75 ST. 75 ST. 72 ST. Queens Community District 3 Basemap. Source: MapPLUTO™ V.16.2, BYTES of the Big Apple; Department of Information. Technology & Telecommunica

Queens Community District 1 - GitHub
of residents 5 years or older have limited · English proficiency. Queens. 18%. 20%. NYC. 21%. Queens CD 1 of residents have incomes below the NYCgov poverty threshold. See the federal poverty rate here. NYCgov POVERTY MEASURE11. Queens. 30%. 43%. NYC

Brooklyn Community District 14 Basemap - GitHub
LEWIS. PL. LLO. YD. ST. EAST. 38. ST. 54 ST. LOUISA ST. W. EST. 10. ST. DURYEA. PL. EAST. 4. ST. EAST. 42. ST. EAST. 43. ST. EA. ST. 39. ST. EAST. 34. ST. TURNER PL. EAST. 35. ST. EAST. 45. ST. HINCKLEY PL. 73 ST. EAST. 4. ST. ST PAULS. COURT. BA. Y

Bronx Community District 1 Basemap - GitHub
B. R. O. N. X. K. ILL. Mill. Pond. Park. Franz. Sigel. Park. St. Mary's. Park. Randall's. Island Park. EAST 149 ST. EAST 149 ST. 3 AVBRIDGE. BR. OO. K. AV. GR. AN. D. CO. NC. O. UR. SE. EAST 140 ST. CY. PR. ESS A. V. EAST144 ST. EAST 136 ST. EAST 143

Brooklyn Community District 1 Basemap - GitHub
VERNON AV. UNNAMED ST. LA. UR. EL. HILL. BLV. D. MEEKER. AV. 48 AV. 48 AV. 43. ST. GERRY ST. ORIENT AV. NO. RTH 14 ST. COOK ST. BORDEN AV. WALLABO. UT ST. RO. EBLIN. G. ST. 39. PL. JOHNSON AV. JOHNSON AV. RICHARDSON ST. HO. OPER. ST. FROST ST. KEA. P

Manhattan Community District 1 Basemap - GitHub
City. Hall Park. SPRING ST. CR. OSB. Y ST. VA. RIC. K. ST. PARK ROW. BR. O. O. KL. YN. Q. UE. EN. SE. XP. Y. SOUTH. ST. KING ST. RO. SE. ST. ATLANTIC AV. FDR DR VIADUCT. PELL. ST. HUGH. L. CAREY. TUNL. BROOK. LYN. BRIDGE. UNION ST. GR. EE. NW. IC. H.

Staten Island Community District 1 Basemap - GitHub
TAPPEN. COURT. NETHERLAND. AV. LIBERTY AV. MILLSAV. PARK HILL AV. DALEMERE RD. COVENTRYRD. SIMONSON AV. ANJALI. LOOP. KINSEY PL. HODGES. PL. FREEDOM AV. VERA ST. GINA. COURT. MAPLE PKWY. GILESPL. KLONDIKE AV. THO. MPSO. N ST. GRASMERE DR. AYMAR AV. C

Queens Community District 2 - GitHub
for Public Use Microdata Areas (PUMAs). PUMAs are geographic approximations of community districts. 5NYC Dept of City Planning Facilites Database (2017); 6 Differences of less than 3 percentage points are not statistically meaningful. 7NYC Dept of Pa

Queens Community District 3 - GitHub
This metric from the Mayor's Office for Economic Opportunity accounts for NYC's high cost of housing, as well as other costs of living and anti-poverty benefits. Land Use Category. % Lot. Area. # Lots. Click here for a more detailed land use map of Q

Queens Community District 5 - GitHub
of residents 5 years or older have limited · English proficiency. Queens. 18%. 20%. NYC. 21%. Queens CD 5 of residents have incomes below the NYCgov poverty threshold. See the federal poverty rate here. NYCgov POVERTY MEASURE11. Queens. 30%. 25%. NYC

Queens Community District 9 - GitHub
Health care services. 3. Senior services. To learn more, please read Queens CD 9's · Statements of Community District Needs · and Community Board Budget ...

Queens Community District 6 - GitHub
of residents 5 years or older have limited · English proficiency. Queens. 18%. 15%. NYC. 21%. Queens CD 6 of residents have incomes below the NYCgov poverty threshold. See the federal poverty rate here. NYCgov POVERTY MEASURE11. Queens. 30%. 54%. NYC

Queens Community District 7 - GitHub
1. Street conditions. 2. Traffic. 3. Other (see Statement of Needs). To learn more, please read Queens CD 7's · Statements of Community District Needs · and Community Board Budget Requests · for Fiscal Year 2018. A Snapshot of Key Community Indicator

Queens Community District 12 - GitHub
COMMUNITY BOARD PERSPECTIVES. 1. Affordable housing. 2. Schools. 3. Street flooding. To learn more, please read Queens CD 12's · Statements of Community District Needs · and Community Board Budget Requests · for Fiscal Year 2018. A Snapshot of Key Co