PENETAPAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI BIREUEN DAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH BIREUEN W1-U3/123.a/HK.02/II/2015 Nomor : W1-A9 /183 /HK.05/II/2015 TENTANG BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI BIREUEN DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BIREUEN KETUA PENGADILAN NEGERI BIREUEN DAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH BIREUEN Menimbang

: a. bahwa untuk tertib dan lancarnya proses persidangan diperlukan biaya ditarik dari pencari keadilan. b. bahwa salah satu biaya perkara tersebut digunakan untuk pemanggilan dan pemberitahuan terhadap para pihak tidak hadir. c. bahwa besarnya biaya pemanggilan dan pemberitahuan ditentukan dengan jarak tempuh tempat tinggal para pihak dengan Kantor Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah Bireuen, serta tingkat kesulitan perjalanan/ transportasi sebagaimna ditetapkan dalam lampiran penetapan ini.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-UndangNomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenisdan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. 6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar’iyah Provinsidan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota se Provinsi NAD. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaandan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Kepaniteraan. 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor7Tahun 1992 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara. 12. Surat Edaran Mahkamah Syar’iyah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang pemungutan Biaya Perkara.

13. Surat Edaran Mahkamah Syar’iyah Agung RI Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan Dan Penggunaan Biaya Perkara Pada Pengadilan. 14. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor ; MA/Kumdil/012/I/K/1991 tanggal 11 Januari 1994 perihal Tata Cara PenerimaanPerkara.

MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama

: : Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 01/KPNBir/SK/XI/2011 tanggal 01 November 2011 dan Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor WI-A9/01/Hk.05/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang biaya pemanggilan dan pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Bireuen dan Mahkamah Syar’iyah Bireuen tidak berlaku lagi serta menetapkan kembali dengan Penetapan ini.

Kedua

: Menetapkan peta wilayah hukum administrasi Kabupaten Bireuen menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen dan Mahkamah Syar’iyah Bireuen sebagaimana terdapat dalam lampiran I keputusan ini.

Ketiga

: Menetapkan biaya pemanggilan dan pemberitahuan, berdasarkan jarak jauh (radius) tempat tinggal para pihak yang terdiri dari : a. Radius I KM 0 sampai dengan KM 15 Rp. 50.000,b. Radius II KM 15 sampai dengan KM 30 Rp. 80.000,c. Radius III KM 30 sampai dengan seterusnya Rp. 120.000,Sebagaimana terdapat dalam lampiran II Keputusan ini.

Keempat

: Penetapan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Bireuen Padatanggal : 10 Februari 2015 Ketua Mahkamah Syar’iyah Bireuen

Ketua Pengadilan Negeri Bireuen

Drs. Muhammad Yacoub Nip. 1950 114 1978 03 1004

Sulhanuddin, S.H, M.H Nip. 19660222 199603 1 002

Penetapan bersama ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Yth, Ketua Mahkamah Agung RI, di Jakarta; Yth, Panitera Mahkamah Agung RI, di Jakarta; Yth, Direktur Jenderal BADILUM MahkamahAgung RI, di Jakarta; Yth, Direktur Jenderal BADILAG Mahkamah Agung RI, di Jakarta; Yth, Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, di Banda Aceh; Yth, Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, di Banda Aceh; Pertinggal;

LAMPIRAN II No Urut 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

GAMPONG 2 Alue Dua Ara Lipeh Batee Dabai Blang Dalam Blang Kuthang Blang Manee Balng Perlak Buket Seulamat Cot Kruet Kuta Barat Lapehan Mesjid Leubu Cot Leubu Mee Leubu Mesjid Matang Kumbang Meurebo Mon Ara Pandak Pante Breuh Panton Mesjid Paya Dua Pulo Teungoh Seuneubok Baro Suka Rame Tanjong Mulia Trienggadeng Ulee Gle Alue Igeuh Bantayan Blang Samagadeng Cot Leubeng Gampong Blang Garot Kuta Rusep Lancok Ulim Lhok Dagang Meunasah Reudeup Meunasah Teungoh Nase Mee Pandrah Janeng Pandrah Kandeh Panton Panton Bili Seuneubok Baro Uteun Kruet

: Biaya Panggilan dan Pemberitahuan

KECAMATAN

RADIUS

BIAYA (RP)

3

4 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

5 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR MAKMUR PANDRAH PANDRAH PANDRAH PANDRAH PANDRAH PANDRAH PANDRAH PANDRAH PANDRAH PANDRAH PANDRAH PANDRAH PANDRAH PANDRAH PANDRAH PANDRAH PANDRAH PANDRAH

No Urut 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8

GAMPONG 2 Bireuen Mns Blang Bireuen Mns Capa Bireuen Mns Dayah Bireuen Mns Reuleut Bireuen Mns Tgk Digadong Blang Reuling Blang Tingkeum Buket Teukuh Cot Gapu Cot Putek Geudong-geudong Geulanggang Baro Geulanggang Gampong Geulanggang Kulam Geulanggang Teungoh Kuta Bireuen Lhok Awe teungoh Pulo Ara Geudong Teungoh Pulo Kiton Uteun Reutoh Alue Gleumpang Alue Kruep Alue Kupula Alue Iet Awe Geutah Awe Geutah Paya Blang Cirih Buket Sudan Cot Aneuk Batee Cot Saluet Dayah Baroe Kubu Kubu Raya Leung Daneuen Paloh Mampre Pante Baro Buket Panyang Pante Baro Gle Siblah Pante Baro Kumbang Pante Karya Rambong Payong Teupin Raya Blang Cut Blang Mane Blang Pala Ceubrek Darul Aman Darussalam Geulanggang Labu Krueng Beukah

KECAMATAN

RADIUS

BIAYA (RP)

3

4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

5 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

MAKMUR KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG KOTA JUANG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN

No Urut 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

GAMPONG 2 Lueng Baro Lungkuli Mata Ie Me Rayeuk Paya Crot Pulo Harapan Pulo Panyang Suwak Tanjong Beuridi Teupin Reudeup Ulee Jalan Uteuen Gathom Uteuen Raya Balee Daka Cot Gleumpang Garab Jambo Dalam Keude Plimbang Krueng Baroe Kuta Trieng Lancok Bungo Matang Kulee Padang Kasab Paloh Pupu Puuek Rambong Payong Seuneubok Aceh Seuneubok Nalan Seuneubok Plimbang Seuneubok Punti Seuneubok Seumawe Seuneubok Teungoh Teupin Panah Uteun Dikumbong Uteun Rungkom Babah Jurong Babah Suak Balee Mee Blang Mee Blang Panjo Buket Dalam Cot Ara Cot Baroh Cot Mee Crueng Kumbang Dayah Mesjid Dayah Panjoe Geulanggang Meunjee Geulanggang Panah

KECAMATAN

RADIUS

BIAYA (RP)

3

4 III III III III III III III III III III III III III II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II

5 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

MAKMUR PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SELATAN PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG PEULIMBANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG

No Urut 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

GAMPONG 2 Geulanggang Rayeuk Glee Putoh Im Budee Jambo Kajeung Jarommah Baroh Jarommah Me Keurumbok Kulu Kulu Kuta Lhok Nga Meusee Paloh Dama Paloh Peuradi Paloh Raya Parang Sikureueng Paya Rangkuluh Pulo Blang Pulo Nga Pulo Reudeup Pulo Siren Rancong Tanjong Siron Tingkeum Baro Tingkeum Manyang Ujong Blang Ulee Pusong Abeuk Jaloh Alue Bayeu Utang Alue Bie Pusong Alue Buya Alue Buya Pasie Alue Kuta Bada Barat Bada Timu Barat Lanyan Bugak Blang Bugak Krueng Bugak Krueng Matee Bugak Mesjid Bugeng Gampong Meulinteng Geundot Jangka Alue Jangka Alue U Jangka Keutapang Jangka Mesjid Lamkuta Lampoh Rayeuek Lhok Bugeng

KECAMATAN

RADIUS

BIAYA (RP)

3

4 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II

5 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

MAKMUR KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG KUTA BLANG JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA

No Urut 1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

GAMPONG 2 Linggong Lueng Meunasah Krueng Pante Paku Pante Peusangan Pante Ranub Pante Sukon Paya Bieng Pulo Blang Pulo Iboh Pulo Pinong Mns.Mon Dua Pulo Reudeup Pulo Seuna Pulo U Punjot Reuseb Ara Reuseb Dayah Tanjongan Tanoh Anoe Ulee Cue Kuala Ceurape Alue Mangki Blang Guron Blang Keudeu Blang Kubu Ceubo Cot Jabet Cot Mane Cot Puuk Cot Rambat Cot Tube Cot Tufah Cot Tunong Dama Kawan Geurugok Ie Rhop Keude Lapang Lapang Barat Lapang Timu Lhok Mambang Lingka Kuta Mon Keulayu Mon Jambe Monjeurujak Paloh Kaye Kunyet Paloh Me Pante Sikumbong Paya Baroe Paya Kareueng

KECAMATAN

RADIUS

BIAYA (RP)

3

4 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

5 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

MAKMUR JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA

No Urut 1 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

GAMPONG

KECAMATAN

RADIUS

BIAYA (RP)

2

3

Paya Seupat Pulo Gisa Samuti Aman Samuti krueng Samuti Makmur Samuti Rayeuk Tanjong Bungong Tanjong Mesjid Tanjong Raya Teupin Siron Ujong Bayu Alue Glumpang Alue Puno Alue Udeng Asan Biduen Bayu Blang Asan Blang Cut Blang Dalam Blang Geulanggang Blang Panjoe Blang Rambong Cot Bada Barat Cot Bada Baroh Cot Bada Tunong Cot Buket Cot Girek Cot Ie Ju Cot Keumude Cot Keuranji Cot Nga Cot Panjoe Cot Puuk Cot Rabo Baroh Cot Rabo Tunong Gampong Baroe Gampong Putoh Gampong Raya Dagang Gampong Raya Tambo Kapa Karieng Keude Matang Glumpang Dua Keude Tanjong Kr.Baro Babah Krueng Krueng Baroe Mesjid Krueng Deu Mata Mamplam Matang Cot Paseh Matang Glp.Dua Mns Timu

MAKMUR GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA GANDAPURA

4 III III III III III III III III III III III II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II

5 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN

No Urut 1 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

GAMPONG 2 Matang Glp.Dua Mns Dayah Matang Mesjid Matang Sagoe Menasah Meucap Menasah Nibong NeuheUn Nicah Paloh Pante Ara Pante Cut Pante Gajah Pante Lhong Pante Pisang Pante Piyeue Panton Geulima Paya Aboe Paya Cut Paya Lipah Paya Meuneng Paya Reuhat Pulo Naleng Pulo Pisang Pulo Ue Baro Sagoe Seneubok Aceh Seuneubok Rawa Tanjong Mesjid Tanjong Nie Tanjong Paya Tanoh Mirah Uteun Bunta Alue Lamsaba Alue Seutui Blang Lancang Blang Me Barat Blang Me Timu Blang Neubok Blang Pohroh Blang Raleu Cot Geulumpang Baro Cot Geulumpang Tunong Darul Aman Dayah Baro Dayah Blang Ralee Janggot Seungko Jeumpa Sikureueng Keude Jeunib Lampoh Ue Lancang

KECAMATAN

RADIUS

BIAYA (RP)

3

4 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II III III III III III III III III III III III III III III III III III

5 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

MAKMUR PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN PEUSANGAN JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB

No Urut 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GAMPONG 2 Lheu Barat Lheu Simpang Lhok Kulam Lueng Teungoh Matang Bangka Matang Nibong Matang Teungoh Meunasah Alue Meunasah Blang Meunasah Dayah Meunasah Keupula Meunasah Keutapang Meunasah Kota Meunasah Lueng Meunasah Tambo Meunasah Tunong Alue Pulo Rangkileh Sampo Ajad Tanjong Bungong Teupi Kupula Tufah Ulee Blang Ulee Gajah Ulee Rabo Uteuen Pupaleh Arongan Balee Blang Kuta Coh Blang Kuta Dua Mns Blang Mane Barat Blang Mane Dua Mns Blang Panyang Blang Tambue Blang Teumulek Calok Ceurucok Cot Trieng Curee Baroh Curee Tunong Glee Meundong Ie Rhop Babah Lueng Ie Rhop Barat Ie Rhop Glumpang Ie Rhop Timu Jurong Binjee Keude Tambue Krueng Meuseugot Lancang Lhok Mane

KECAMATAN

RADIUS

BIAYA (RP)

3

4 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

5 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

MAKMUR JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB JEUNIB SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM

No Urut 1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

GAMPONG 2 Lhok Tanoh Meunasah Asan Meunasah Barat Meunasah Dayah Meunasah Mamplam Meunasah Mesjid Paku Peuneulet Baroh Peuneulet Tunong Pulo Dapong Pulo Drien Rheum Barat Rheum Baroh Rheum Timu Tambu Barat Ulee kareueng Ulue Leuhob Alue barat Angkieng Barat batee Iliek Cot Mane Cot Merak Baroh Cot Merak Blang Cot Siren Darussalam Gampong Baro Gampong Meuluem Gampong Putoh Glumpang Bungkok Glumpang Payong Kandang Keude Aceh Lancok Lhok Seumira Lueng Keubeu Matang Matang Jareueng Matang Teungoh Matang Wakeuh Mesjid Baro Meuliek Meunasah Lancok Meunasah Lincah Meunasah Lueng Meunasah Puuk Meurah Mideun Gedong Mideun Jok Namploh Baro

KECAMATAN

RADIUS

BIAYA (RP)

3

4 III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

5 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

MAKMUR SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SIMPANG MAMPLAM SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA

No Urut 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

GAMPONG 2 Namploh Blang Garang Namploh krueng Namploh Manyang Namploh Papeuh Paloh Pante Rheng Pineung Siribee Pulo Baroh Sangso Tanjong Baro Tanjongan Idem Ulee Alue Ulee Jeumatan Ulee Ue Abeuk Budi Alue Rambong Alue Unoe Bale Panah Batee Raya Beunyot Blang Keutemba Buket Mulia Gleumpang Meujim Jim Juli Cot Mesjid Juli Cot Merak Juli Keude Dua Juli Meunasah Jok Juli Meunasah Mee Juli Meunasah Tambo Juli Meunasah Teungoh Juli Paya Ru Juli Seupeng Juli Setui Juli Tambo Tanjong Juli Tgk Dilampoh Juli Uruk Anoe Krueng Simpo Mane Meujingki Pante Baro Pante Peusangan Paseh Paya Cut Ranto Panyang Seuneubok Dalam Seuneubok Gunci Seuneubok Peuraden Simpang Jaya Simpang Mulia Suka Tani Teupin Mane

KECAMATAN

RADIUS

BIAYA (RP)

3

4 III III III III III III III III III III III III III III II III II II II II II III II II II II II II II II II II II II II II III II II III II II III III II II III III III II

5 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 80,000 120,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 120,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 120,000 80,000 80,000 120,000 80,000 80,000 120,000 120,000 80,000 80,000 120,000 120,000 120,000 80,000

MAKMUR SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA SAMALANGA JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI JULI

No Urut 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

GAMPONG 2 Alue Gandai Alue Keutapang Alue Sijuk Ara Bungong Blang Bati Blang Beururu Blang Gleumpang Blang Kubu Blang Matang Blang Rangkuluh Buket Paya Calok Cot Keutapang Cot Kruet Cot Laot Dayah Mon Ara Gampong Baro Gampong Mulia Gampong Raya Hagu Jaba Jabet Karieng Keude Alue Rheng Kukue Lawang Matang Pasi Matang Reulet Mesjid Meunasah Alue Meunasah Baroh Meunasah Blang Meunasah Bungo Meunasah Cut Meunasah Garot Meunasah Krueng Meunasah Pulo Meunasah Rabo Meunasah Tambo Meunasah Teungoh Meunasah Tunong Neubok Naleng Paya Barat Paya Bunot Paya Timu Paya Rimba Pulo Ara Pulo Lawang Sawang

KECAMATAN

RADIUS

BIAYA (RP)

3

4 II II III II III II II II II III II II II II II II II II II II II III II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II

5 80,000 80,000 120,000 80,000 120,000 80,000 80,000 80,000 80,000 120,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 120,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

MAKMUR PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA PEUDADA

No Urut 1 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

GAMPONG 2 Seuneubok Paya Tanjong Seulamat Tgk Dibathon Balee Kunyuen Cot Batee Cot Gleumpang Cot Kuta Cot Laga Sawa Cot Trieng Cot Ue Sibak Cot Unoe Glumpang Baroh Kareung Krueng Juli Barat Krueng Juli Timu Kuala Raja Kuta Baru Lancok Pante Ara Lancok-Lancok Lhok Awe Awe Ujong Blang Ujong Blang Mesjid Weu Jangka Abeuk tingkeum Abeuk Lusong Alue Limeng Batee Timoh Beurawang Blang Bladeh Blang Cot Baroh Blang Cot Tunong Blang Dalam Blang Gandai Blang Mee Blang Rheum Blang Seunong Blang Seupeung Cot Bada Cot Gadong Cot Geureundong Cot Iboh Timu Cot Iboh Cot Keutapang Cot Leusong Cot Meugo Cot Tarom Baroh Cot Tarom Tunong Cot Ulim Geudong Tampu

KECAMATAN

RADIUS

BIAYA (RP)

3

4 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II I III III I I I I I I I I I I I I I I I I I I III I I I I

5 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 50,000 120,000 120,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 120,000 50,000 50,000 50,000 50,000

MAKMUR PEUDADA PEUDADA PEUDADA KUALA KUALA KUALA KUALA KUALA KUALA KUALA KUALA KUALA KUALA KUALA KUALA KUALA KUALA KUALA KUALA KUALA KUALA KUALA KUALA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA

No Urut 1 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 27 38 39 40 41 42

GAMPONG 2 Gleumpang Payong Kuala Jeumpa Kuta Meulinggo Laksamana Lipah Cut Lipah Rayeuk Mon Jambee Mon Mane Paloh Manyang Paloh Seulimeng Pulo Lawang Salah Sirong Jaya Seuleumbah Seuneubok Lhong Teupok Baroh Teupok Tunong

KECAMATAN

RADIUS

BIAYA (RP)

3

4 I I I I I I I I I I I III I I I I

5 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 120,000 50,000 50,000 50,000 50,000

MAKMUR JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA JEUMPA

Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Ketua Pengadilan Negeri Bireuen

Drs. Muhammad Yacoub

Sulhanuddin, S.H, M.H

RADIUS BERSAMA MS-PN.pdf

RADIUS BERSAMA MS-PN.pdf. RADIUS BERSAMA MS-PN.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying RADIUS BERSAMA MS-PN.pdf.

455KB Sizes 8 Downloads 307 Views

Recommend Documents

Tema_lamp3_pernyataan bersama wcc ind-tl.pdf
Tema_lamp3_pernyataan bersama wcc ind-tl.pdf. Tema_lamp3_pernyataan bersama wcc ind-tl.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying ...

Radius 2017.pdf
I SIDIKALANG I Sidikalang. 2 Batang beruh. 3 Sidiangkat. 4 Kuta gambir. 5 Bintang. 6 Bintang Mersada. 7 Bintang Hulu. 8 Blang Malum. 9 Kalang Simbara.

Radius 2016.pdf
r00.[0il,,. r85.00[,". r85 !fl[.-. 185 [[0.' t85.000,. t. 2. I. I. il. lt. il. il. Kecamatan Samhaliung : 1. KelurahanSambalilng. 2. Trans Sambaliunq. 3. Trans Bangun. 4. 0esa Limunian. 5 Desa Seramut. 6. Desa Bebanir / Muara Bangun. i. Desa Taniung

atomic radius pdf
Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. atomic radius pdf. atomic radius pdf. Open. Extract. Open with.

radius PA Balige.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. radius PA ...

Radius 2017.pdf
7 LAE PARIRA. 12J. Lae Parira. Buluh Duri. Sempung Polding. Lumban Sihite. Lumban Toruan. Pandiangan. Kentara. Sumbul. Kaban Julu. 20. 25. 30. 30. 30.

02-Peraturan-Bersama-MA-KY-tentang-KE-PPH.pdf
Try one of the apps below to open or edit this item. 02-Peraturan-Bersama-MA-KY-tentang-KE-PPH.pdf. 02-Peraturan-Bersama-MA-KY-tentang-KE-PPH.pdf.

SK RADIUS BIAYA PANGGILAN.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. SK RADIUS ...

Radius Theorems for Monotone Mappings
the smooth and semismooth versions of the Newton method. Finally, a radius theorem is derived for mappings that are merely hypomonotone. Key Words. monotone mappings, maximal monotone, locally monotone, radius theorem, optimization problem, second-or

SK RADIUS FORMAT 2016.pdf
No preview available. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. SK RADIUS FORMAT 2016.pdf.

man-6\motorola-radius-cp200-programming-software.pdf
man-6\motorola-radius-cp200-programming-software.pdf. man-6\motorola-radius-cp200-programming-software.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

Radius PN SGta Dan PA Sgta.pdf
Loading… Page 1. Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Radius PN SGta Dan PA Sgta.pdf. Radius PN SGta Dan PA Sgta.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Radius PN SGta Dan PA Sgta.pdf.

Deploying the BIG-IP System for RADIUS Traffic ... - F5 Networks
Jun 11, 2013 - This guide is intended to help users deploy web-based applications using the BIG-IP system. ... 10: Network. Where are BIG-IP virtual servers in relation to the servers .... server whose IP address has no bits set in the host portion o

Explicit mean-field radius for nearly parallel vortex ...
Sep 12, 2007 - Astro. Fluid Dyn. 94, 177. Lim, C. C.: 2006, in Proc. IUTAM Symp., Plenary Talk in Proc. IUTAM Symp., Springer-Verlag,. Steklov Inst., Moscow. Lim, C. C. and Assad, S. M.: 2005, R & C Dynamics 10, 240. Lim, C. C. and Nebus, J.: 2006, V

RADIUS PANGGILAN PA SIDRAP 2014.pdf
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG. NOMOR : W20-A9/ 71 / Ku.03.2/ SK/VIII/ 2014. TANGGAL : 26 AGUSTUS ...

Deploying the BIG-IP System for RADIUS Traffic ... - F5 Networks
Jun 11, 2013 - IP addresses of the RADIUS servers running the Accounting service ...... statistics on the BIG-IP system, see the online help or product documentation. ..... first install and configure the necessary server software for these.