TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA KHAI TÂM Địa chỉ: Số 2/108 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN Điện thoại: 046.2927.005 - Hotline: 0964.09.9292 Email: [email protected] - Website: www.khaitam.edu.vn

www.khaitam.edu.vn

BÀI TẬP ÔN TẬP LỚP 6 Bài 1: Tìm x, biết: 4 2 c)  2 x  50  :  51  5

e)

1 2 d)  x   .  2x   0

 3

17 3 7  2x    2 4 4 8 7

2 317

2

5

f) x.3     .x  1  4  6 3 12

4 1 1 4  : x  3 :17  7 3 11  17 

2 3 1 3 h)  x.6   .2   2

g) 5 : x   7

7 5

7

Bài 2: Thực hiện phép tính: 3 3 7 5 1 a)     :  8

4

12  6

7

3 1

2

2

d)    .1  . 3,5 8 4 3 7 g) 0, 25 : 10,3  9,8  

b)

2

3 4

1 3 3 4     2 4 4 5  

e)  3  0, 415  h) 1

Bài 3: Chứng tỏ rằng phân số: Bài 4: Cho A 

c) 6

3  2  .2 .0, 25 200  3

f)

5 3 1 1 1 : 2  11 .    12 4 4 3 5

5  1  10 : 0,125   2  0,6  . 16  4  11

13  11  7 .0, 75    25%  : 15  20  3 2n  1 là phân số tối giản. 3n  2

n2 (n  Z;n  5) . Tìm x để A  Z . n 5

Bài 5. Tìm x nguyên để các phân số sau là số nguyên. a)

3 x 1

b)

4 2x  1

c*)

3x  7 x 1

D*)

4x  1 3 x

Bài 6: 1) Tìm: a)

3 của 14 2

b) 1

3 của 14 2

b) 1

3 6 của nó bằng -45 c) của nó bằng 36 2 7

c)

6 của 28 7

2) Tìm một số, biết: a)

3 của nó bằng 15 2

Hotline: 0964.09.9292

Email: [email protected] / Website: www.khaitam.edu.vn

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA KHAI TÂM

www.khaitam.edu.vn

Địa chỉ: Số 2/108 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN Điện thoại: 046.2927.005 - Hotline: 0964.09.9292 Email: [email protected] - Website: www.khaitam.edu.vn

Bài 7: Một lớp học có 40 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và TB. Số học sinh giỏi bằng

1 3 số học sinh cả lớp, số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại. 5 8

Tính số học sinh mỗi loại lớp? Bài 8: Quãng đường từ nhà bạn Lan đến nhà sách bằng

3 quãng đường từ nhà đến 10

trường. Biết rằng quãng đường từ nhà sách đến trường là 800m. Tính quãng đường từ nhà Lan đến trường? Bài 9: Một khối 6 có 270 học sinh bao gồm cả 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh trung bình chiếm

7 5 số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng số 15 8

học sinh còn lại. a, Tính số học sinh giỏi của khối 6. b, Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả khối 6 đó. Bài 10: Nam làm một số bài toán trong vòng 3 ngày. Ngày đầu làm được 1/3 tổng số bài, ngày thứ 2 làm được 3/7 tổng số bài. Ngày thứ 3 làm nốt 5 bài. Hỏi trong 3 ngày Nam làm được bao nhiêu bài toán. Bài 11: Khoảng cách giữa 2 thành phố là 85km, trên bản đồ khoảng cách đó là 17cm. Hỏi nếu khoảng cách giữa 2 điểm A và B trên bản đồ là 12cm thì khoảng cách thực tế của Ab là bao nhiêu? Bài 12: a, Tỉ số tuổi của anh và của em là 150%. Em kém anh 4 tuổi. Tính tuổi anh và tuổi em. b, Tỉ số tuổi con và tuổi mẹ là 37,5%. Tổng số tuổi của 2 mẹ con là 44. Tính tuổi mẹ và con.

Hotline: 0964.09.9292

Email: [email protected] / Website: www.khaitam.edu.vn

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA KHAI TÂM Địa chỉ: Số 2/108 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN Điện thoại: 046.2927.005 - Hotline: 0964.09.9292 Email: [email protected] - Website: www.khaitam.edu.vn

www.khaitam.edu.vn

BÀI TẬP ÔN TẬP VÀ NÂNG CAO LỚP 6 Bài 1. Tính giá trị của các biểu thức: 13 19  23  8 .(0,5) 2 .3    1  :1 15  15 60  24

 112a, 1

b,   0, 415  : 0, 01  200 

2 1    0,75  . 0, 2   2 5  c,  5 1 1 9 12

2 2 1   d, 3 4 14 3 3 1   7 28

2

 84   35  e,       13   13 

2

1

94

38

11

 f, 8 .11 6 :8 5  1591 1517  43

12 12 12 3 3 3   3   7 289 85 : 13 169 91 : g, 4 4 4 7 7 7 4   7   7 289 85 13 169 91 12 

Bài 2. Tính giá trị của các biểu thức: 2  4  1   1, 6 : 1 .1, 25  1, 08   : 2 25  7  3  A  0, 6.0,5 : 1 1 2 5  5 0,64  5  2  .2  25 4 7  9

Bài 3. An rót một cốc đầy nước chè, uống

1 1 cốc. Đổ thêm nước lọc cho đầy, uống 6 3

cốc rồi đổ thêm đầy nước lọc. Lại uống

1 cốc, rồi đổ thêm đầy nước lọc. Hỏi 2

An uống nước lọc nhiều hơn hay uống nước chè nhiều hơn? Bài 4. Tính diện tích một hình chữ nhật biết rằng nếu chiều dài tăng 20%, chiều rộng giảm 20% thì diện tích giảm 30m2. Bài 5. Nếu cạnh của một hình vuông tăng 20% thì diện tích của nó tăng lên bao nhiêu phần trăm? Bài 6. Một cửa hàng bán 356,5 m vải gồm 2 loại: vải hoa và vải trắng. Biết số vải hoa bằng 78,25% số vải trắng. Tính số m vải mỗi loại.

Hotline: 0964.09.9292

Email: [email protected] / Website: www.khaitam.edu.vn

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA KHAI TÂM

www.khaitam.edu.vn

Địa chỉ: Số 2/108 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN Điện thoại: 046.2927.005 - Hotline: 0964.09.9292 Email: [email protected] - Website: www.khaitam.edu.vn

Bài 7. Một canô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng sông là 3 km/h. Tính độ dài khúc sông đó. Bài 8. Tỉ số của 2 số a và b bằng

3 và tích của chúng bằng 135. Tìm a và b. 5

Bài 9. Một lít xăng giá 15 000 đồng. Lúc đầu tăng 20%, sau đó giảm 10%. Hỏi sau hai lần tăng và giảm đó, giá 1 lít xăng là bao nhiêu? Bài 10. Tỉ số của 2 số x và y bằng

Bài 11. Cho A 

1 1 1 1    ...  . Chứng minh rằng: 101 102 103 200

a, A  Bài 12. Cho A 

7 12

b, A 

a (a, b  , b  0) b

a a am  1 và m  , m  0 . Chứng tỏ rằng:  b b bm

b, Áp dụng kết quả câu a, để so sánh Bài 14. a, Cho phân số Giả sử

5 8

1 1 1 1 3  2  2  ...  . Chứng minh rằng: A  . 2 2 2 3 4 100 4

Bài 13. a, Cho phân số Giả sử

2 . Tìm x, y biết x-y=-8. 3

434 441 và 561 568

a (a, b  , b  0) b

a a am  1 và m  , m  0 . Chứng tỏ rằng:  b b bm

b, Áp dụng kết quả câu a, để so sánh Bài 15. Tỉ số của 2 số a và c bằng

Hotline: 0964.09.9292

237 246 và 142 151

3 4 ; tỷ số của b và c là . Tính tỷ số a và c. 4 7

Email: [email protected] / Website: www.khaitam.edu.vn

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA KHAI TÂM

www.khaitam.edu.vn

Địa chỉ: Số 2/108 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN Điện thoại: 046.2927.005 - Hotline: 0964.09.9292 Email: [email protected] - Website: www.khaitam.edu.vn

Bài 16. Tìm một số có hai chữ số , biết tỉ số của chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng

1 . Tổng của hai chữu số bằng 12. 2

Bài 17. Tỉ số giữa nam và nữ của khối học sinh lớp 6 là 75%. Tổng số học sinh của cả khối là 105 em. Tính số học sinh nam và nữ. Bài 18. Tỉ lệ muối trong nước biển của Việt Nam khoảng 2%. Muốn có 1 tấn muối thì phải dùng bao nhiêu tấn nước biển. Bài 19. Tỉ số của 2 số bằng

3 . Tích của chúng bằng 336. Tìm 2 số đó. 7

Bài 20. Tỉ số của 2 số bằng

3 . Tổng của chúng bằng 24. TÌm 2 số đó. 5

Bài 21. Cho

x 1 2x  3y .   . TÍnh giá trị của biểu thức A  y 2 4x  5y

Bài 22. Cho

x 3 y x 4  và  . Tìm tỉ số . z 2 z y 5

Bài 23. Tỉ số tuổi anh và tuổi em là 150%. Em kém anh 4 tuổi. Tính tuổi anh và tuổi em. Bài 24. Tỉ số tuổi con và tuổi mẹ là 37,5%. Tổng tuổi con và mẹ là 44. Tính tuổi mỗi người. Bài 25. Lớp 6C có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 18,75% số học sinh của cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá. a, Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6C. b, Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình và số học sinh khá so với số học sinh của cả lớp. Bài 26. a, Tính khối lượng đường chứa trong

3 tấn sắn tươi, biết rằng sắn tươi chứa 4

25% đường. b, Muốn có 350kg đường thì phải dùng bao nhêu kg sắn tươi.

Hotline: 0964.09.9292

Email: [email protected] / Website: www.khaitam.edu.vn

Toan 6- Bai tap On tap va Nang cao.pdf

Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Toan 6- Bai tap On tap va Nang cao.pdf. Toan 6- Bai tap On tap va Nang cao.pdf. Open. Extract.

278KB Sizes 3 Downloads 350 Views

Recommend Documents

Toan 6- Bai tap On tap va Nang cao.pdf
Toan 6- Bai tap On tap va Nang cao.pdf. Toan 6- Bai tap On tap va Nang cao.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

Cam nang toan tap CryptoCurrency.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Cam nang toan ...

BAI-TAP-DIEN-NANG-CAO-DANH-CHO-HOC-SINH-GIOI.pdf
độ tự cảm L thay đổi được. .... BAI-TAP-DIEN-NANG-CAO-DANH-CHO-HOC-SINH-GIOI.pdf. BAI-TAP-DIEN-NANG-CAO-DANH-CHO-HOC-SINH-GIOI.pdf. Open.

sach bai tap cao cap 6.pdf
Page 1 of 1. sach bai tap cao cap 6.pdf. sach bai tap cao cap 6.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying sach bai tap cao cap 6.pdf.

bai-tap-dai_so_va_giai_tich_11_co_ban_2_9931.pdf
Cap sdnhdn IM vo hqn la cdp sd' nhdn vd han cd cdng bdi q thoa man |?| < 1. • Cdng thflc tfnh tdng 5 cua cdp sd nhdn lui vd han (M„). 5 = Ml + M2 + M3 + .

On tap va kiem tra Tieng Viet.pdf
a) Nhớ một buổi trÆ°a nào, mÆ¡n man cÆ¡n gió thổi, khóm tre làng rung lên man mác. khúc nhạc đồng quê. b) Nhớ một buổi trÆ°a nào, mÆ¡n man cÆ¡n gió thổi, khóm ...

Soan bai on tap ve luan diem.pdf
Nguyễn Trãi là khí phách và tinh hoa của dân tộc. • Nguyễn Trãi xứng đáng với lòng khâm ... Main menu. Displaying Soan bai on tap ve luan diem.pdf. Page 1 of 4.

Ly Thuyet va Day Du bai tap Phuog trinh Mu - Loga.pdf
Ly Thuyet va Day Du bai tap Phuog trinh Mu - Loga.pdf. Ly Thuyet va Day Du bai tap Phuog trinh Mu - Loga.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

Theology on Tap
Theology on Tap-Green. Bay/De Pere. Young Adults, ages 21-39, single or married: Are you looking for some time to unwind from your hectic schedule of work or classes? Join other young adults for some lively discussions about topics relevant to your l

bai-tap-tieng-anh-lop-4.pdf
Page 1 of 2. Sách Giải – Người thầy của bạn http://sachgiai.com/. 1. Bài tập Tiếng Anh lớp 4. Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại. (1 điểm). 1. A. Speak B. Song ...

sach-bai-tap-dai-so-10-nc-bt.PDF
(Tdi ban Idn thirndm). NHA XUAT BAN GIAO DUC VI^T NAM booktoan.com. Page 3 of 267. Main menu. Displaying sach-bai-tap-dai-so-10-nc-bt.PDF. Page 1 of ...

TAP - NSE
May 22, 2014 - Trading Access Point (TAP). This in continuation to the ... Toll Free No. Fax No. Email id. 1800-22-00-53. +91-22-26598155 [email protected] ...

4BTHTAHQ - Bai tap cho Tuan 1.pdf
The hotel was able to sell all 360 of its suites in two days - a sign there is a demand for. affordable housing. Hong Kong's low interest rate has attracted hordes of ...

bai-tap-nguyen-ham-tung-phan.pdf
3. f) cos3 . 6. x. I e x dx. Page 3 of 3. bai-tap-nguyen-ham-tung-phan.pdf. bai-tap-nguyen-ham-tung-phan.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

sach bai tap so cap 2.pdf
Page 1 of 162. MAKALAH GLOBAL WARMING. BAB 1. PENDAHULUAN. 1.1. Latar Belakang Masalah. Makalah ini dibuat untuk menambah pengetahuan ...

Bai Tap Hoa 10 Chuong V Halogen.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Bai Tap Hoa 10 Chuong V Halogen.pdf. Bai Tap Hoa 10 Chuong V Halogen.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

Bai tap thi trac nghiem CTM 2014.pdf
Bai tap thi trac nghiem CTM 2014.pdf. Bai tap thi trac nghiem CTM 2014.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

BAI TAP HOA HUU CO FULL.pdf
Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. BAI TAP HOA HUU CO FULL.pdf. BAI TAP HOA HUU CO FULL.pdf. Open.

4BTHTAHQ - Bai tap cho Tuan 1.pdf
Page 1. Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... 4BTHTAHQ - Bai tap cho Tuan 1.pdf. 4BTHTAHQ - Bai tap cho Tuan 1.pdf. Open. Extract.

sach bai tap so cap 1.pdf
Sign in. Page. 1. /. 14. Loading… Page 1 of 14. Page 1 of 14. Page 2 of 14. Page 2 of 14. Page 3 of 14. Page 3 of 14. sach bai tap so cap 1.pdf. sach bai tap so ...

sach bai tap trung cap 3.pdf
Page 1 of 186. MAKALAH GLOBAL WARMING. BAB 1. PENDAHULUAN. 1.1. Latar Belakang Masalah. Makalah ini dibuat untuk menambah pengetahuan ...

25 bai tap dia li atlat.pdf
Kể tên các tỉnh Nam Trung Bộ? Trình bày vấn đề phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng ở Duyên hải Nam. Trung Bộ? 18. Kể tên các trung tâm công nghiệp có ...

sach-bai-tap-dai-so-10-nc-bt.PDF
Победы, д.287. С расписанием работы врачей поликлиники Вы можете. Page 3 of 267. sach-bai-tap-dai-so-10-nc-bt.PDF. sach-bai-tap-dai-so-10-nc-bt.PDF.